Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Zemřel PhDr. Karel Kubiš, CSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 21. dubna 2016 zemřel ve věku nedožitých 64 let PhDr. Karel Kubiš, CSc., který do roku 2015 působil v Semináři obecných a komparativních dějin Ústavu světových dějin FF UK.

Přednáška Wolfa Feuerhahna: Historical Semantics in a Transnational and Transdisciplinary Perspective: the Case of 'Milieu'

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku francouzského badatele z CNRS Wolfa Feuerhahna, zástupce ředitele Centre Alexandre Koyré a ředitele časopisu Revue d'histoire des sciences humaines, která se koná v rámci Velkých přednášek Platformy CEFRES.

Přednáška s názvem Historical Semantics in a Transnational and Transdisciplinary Perspective: the Case of 'Milieu' se uskuteční v úterý 19. dubna 2016 od 16:30 hodin v prostorách Institutu státu a práva AV ČR.

Pozvánka na konferenci: Facing Crisis: Europe and the World in the 20th Century

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, která se bude konat v pondělí 4. dubna 2016 v Malé aule Karolina.

Program naleznete zde.

Přednášky prof. Clarka

Dovolujeme si vás pozvat na přednášky prof. Petera Clarka, které pořádá Seminář obecných a komparativních dějin.

 7. dubna 2016: A Global Perspective on the European City 

14. dubna 2016: Urban Wasteland from the Middle Ages to the Present Time.  

Podrobnosti naleznete zde

Pozvánka na přednášku

Zveme všechny zájemce na přednášku Tilmana Meyera (Universität Konstanz) na téma Subjektkultur des Frühhumanismus: Der Briefwechsel zwischen Petrarca und Johannes von Neumarkt.

Přednáška se uskuteční 31. března 2016 v hlavní budově FF UK, druhé patro, posluchárna P209 od 9:30 hodin. Přednáška je otevřena všem zájemcům, k dispozici bude rozšířené resumé v českém jazyce.

kontaktní mail na organizátory: vaclav.drska@ff.cuni.cz; drahomir.suchanek@ff.cuni.cz

Přednáška - Yugoslavia’s ‘Other’ Civil War, 1914-1918

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku dr. Johna P. Newmana na téma Yugoslavia´s "Other" Civil War, 1914-1918, kterou pořádá Seminář obecných a komparativních dějin a která proběhne ve čtvrtek 17. března 2016. Více informací naleznete zde.

Přednášky prof. Lydie Coudroy de Lille

Ústav světových dějin Vás zve na cyklus přednášek prof. Lydie Coudroy de Lille na téma Mezi Budapeští a Prahou. Více informací naleznete zde.

 

Studentské hodnocení výuky

Až do 7. února 2016 probíhá studentské hodnocení výuky.

Oznámení

Dne 30. listopadu 2015 jmenovala děkanka FF UK v Praze, doc. Mirjam Friedová, Ph.D., stávajícího ředitele Ústavu světových dějin, prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D., na základě jeho koncepce rozvoje pracovistě a na základě výsledku tzv. nominačního procesu do této funkce na další tříleté období, tj. od 1. prosince 2015 do 30. listopadu 2018. Poté na jeho návrh jmenovala na toto období též stávající zástupce ředitele ústavu - doc. PhDr. Václava Dršku, Ph.D. a PhDr. Jaromíra Soukupa, Ph.D. 

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Dne 28. dubna se ruší úřední hodiny sekretariátu ÚSD.

15. duben 2016

Dne 25. dubna 2016 odpadá výuka předmětu "Josip Broz Tito v dokumentární sérii Lordana Zafranoviće. Komentáře a analýza".

Ve středu 27. dubna a 4. května se z důvodu služební cesty ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Koury...

22. březen 2016

Rozpis SRZK na Ústavu světových dějin naleznete zde.

21. březen 2016

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na...

10. září 2014