Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Studentské hodnocení výuky

Až do 7. února 2016 probíhá studentské hodnocení výuky.

Oznámení

Dne 30. listopadu 2015 jmenovala děkanka FF UK v Praze, doc. Mirjam Friedová, Ph.D., stávajícího ředitele Ústavu světových dějin, prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D., na základě jeho koncepce rozvoje pracovistě a na základě výsledku tzv. nominačního procesu do této funkce na další tříleté období, tj. od 1. prosince 2015 do 30. listopadu 2018. Poté na jeho návrh jmenovala na toto období též stávající zástupce ředitele ústavu - doc. PhDr. Václava Dršku, Ph.D. a PhDr. Jaromíra Soukupa, Ph.D. 

Přednáška Erasmus TEMA

Podrobnější informace naleznete zde.

European University Institute - doktorské studium

European University Institute nabízí možnost přihlásit se na doktorské studium. Více informací naleznete zde.

Přednášky prof. Scotta Madryho

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášky prof. Scotta Madryho (The University of North Carolina at Chapel Hill), které proběhnou v rámci programu Erasmus Mundus TEMA.

4. listopadu 2015 - Introduction to Historical GIS and Historical Cartography

11. listopadu 2015 - HGIS research in Europe

Více informací naleznete zde.

Setkání s nově přijatými doktorandy

Dne 6.10.2015 od 17:00 se koná v místnosti P306 setkání s nově přijatými doktorandy, na němž budou poskytnuty informace ke studiu,

Datum platnosti: 
30. říjen 2015

Oznámení o nominaci

Oznámení o nominaci

Na základě opatření děkana číslo 16/2006 (Zásady pro nominaci, jmenování a funkční období vedoucích základních součástí Filozofické fakulty UK) a v souladu s tímto opatřením oznamujeme, že na schůzi Ústavu světových dějin, jež se konala v úterý 15. září 2015, bylo rozhodnuto, že tzv. nominace vedení této základní součásti se bude konat dne 25. listopadu 2015 v 18:00 hodin v č. 203 na hlavní budově FF UK v Praze.

Vedení Ústavu světových dějin FF UK v Praze

Nová publikace

Vyšla nová ústavní publikace
Na cestě k westminsterskému statutu. Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907-1931


https://e-shop.ff.cuni.cz/knihy/monografie/varia/na_ceste_k_westminsterskemu_statutu_velka_britanie_dominia_a_promena_britskeho_imperia_v_lete__1907_1931-1067

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Středisko ibero-amerických studií nabízí následující volitelné kurzy:

Četba českých textů k lusobrazilské oblasti

Nevládní organizace a bezpečnost v Latinské Americe...

27. leden 2016

Zde naleznete konzultační hodiny během zkouškového období.

DS/BS prof. Kováře se koná 20. ledna 2016 v domluveném čase.

07. leden 2016

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na...

10. září 2014