Seminář obecných a komparativních dějin

Vedoucí semináře

prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 

E-mail: luda.klusakova@ff.cuni.cz | Místnost č. 302B

Více informací

 

Členové semináře 

Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. 

E-mail: jaroslav.ira@ff.cuni.cz | Místnost č. 302B

Více informací

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

E-mail: ondrej.vojtechovsky@ff.cuni.cz | Místnost č. 302B

Více informací

Pro Seminář obecných a komparativních dějin (SOKD) je charakteristický zájem o výzkum a  výklad  obecných jevů, procesů a problémů (utváření národů, urbanizace, cestování a jinakost, zrod občanské společnosti…) v širší  a srovnávací perspektivě, nikoliv v uzavřeném rámci národních či státních dějin, přičemž komparativní dějiny využívají poznatků a teoretických i metodologických nástrojů dalších humanitních a společenských věd (etnologie, geografie, sociologie, politologie…). SOKD byl založen v roce 1993 v rámci transformace Katedry obecných dějin na Ústav světových dějin FF UK a dosud je jediným specializovaným pracovištěm zaměřujícím se na komparativní dějiny v České republice. Od r. 1995/96 SOKD garantuje výuku magisterského specializačního programu „Obecné a komparativní dějiny“ a  identicky specializované studium doktorského programu. V letech 2007 – 2012 SOKD organizoval ve spolupráci s katedrou historie na Technical University Eindhoven a s Universitou v Plovdivu  doktorské studium pod dvojím vedením se speciálním komparativním zaměřením na sociální a kulturní dějiny technologií. Od září 2010 seminář zajišťuje magisterský program Erasmus Mundus ve formátu tzv. joint / multiple degree se stipendijní podporou EACEA nyní jako TEMA+ European Societies: Heritage and Development s povinnou mobilitou na partnerských universitách ELTE (Budapest), EHESS (Paříž), Catania (Sicílie), Laval (Québéc). Cenné zkušenosti a početné zahraniční kontakty členové SOKD získali při účasti v excelentní badatelské síti 6. RP EK CLIOHRES.net, v působení v Evropské Asociaci pro Urbánní Historii a v síti Tensions of Europe, které zúročili nejen ve výukových programech, ale také v novém projektu H2020 REACH. Členové semináře se účastní práce fakultního HRC v badatelské skupině pro výzkum kulturního dědictví, procesů identifikace, veřejného prostoru a měst (CHIPPC), kterou založili.

Více informací o semináři a jeho aktivitách naleznete na samostatných stránkách SOKD.

 Doktorandi 

Mgr. Tereza Horáčková

 • Téma disertace: L’analyse comparative des stratégies familiales d’intégration des Vietnamiens résidents à République tchèque et en France : L’influence de la dissolution du bloque communiste sur la relation des immigrants et leurs enfants à leur pays d’accueil.
Mgr. Roman Iščuk

 • Téma disertace: Regionální identity po roce 1945 v pohraničních pásmech: Friulli-Primorje-Istrie-Podluží-Marchfeld-Zahorie v komparativní perspektivě.
Mgr. Michal Janíčko

 • Téma disertace: Vývoj postojů slovinských komunistů k Jugoslávii a k socialismu v letech 1980–1990.
PhDr. Jan Krajíček

 • Téma disertace: Kulturní dědictví jako prostředek revitalizace středoevropských periferních regionů.
Mgr. Natallia Linitskaya

 • Téma disertace: Sídliště Traktorového závodu v Minsku: prostor utváření identity Bělorusů v období pozdního stalinismu a poststalinismu.
Mgr. Oldřiška Prokopová

 • Téma disertace: Kolektivní identita před sjednocení Itálie: Komparativní studie italských regionů.
Mgr. Martina Reiterová

 • Téma disertace: Národní a regionální hnutí v tzv. Keltských zemích (Bretaň, Irsko, Skotsko a Wales) na přelomu 19. a 20. století a jejich vztah ke keltské identitě.
 • E-mail: martina.reiterova@ff.cuni.cz
Stepanida Sashnikova

 • Téma disertace: Public places and public sphere of Russian migrants in Paris in the 1920 – 1930’s.
Mgr. Miroslav Tomek

 • Téma disertace: Ukrajinská emigrace v ČSR 1919–1939.
Mgr. Markéta Younger

 • Téma disertace: Život v křesťanském a muslimském prostředí v 17. a 18. století optikou židovských příslušníků společnosti.

 

 

Úvod > Ústav > Struktura ústavu > Semináře > Seminář obecných a komparativních dějin