Seminář obecných a komparativních dějin

Pro Seminář obecných a komparativních dějin (SOKD) je charakteristický zájem o výzkum a  výklad  obecných jevů, procesů a problémů (utváření národů, urbanizace, cestování a jinakost, zrod občanské společnosti…) v širší  a srovnávací perspektivě, nikoliv v uzavřeném rámci národních či státních dějin, přičemž komparativní dějiny využívají poznatků a teoretických i metodologických nástrojů dalších humanitních a společenských věd (etnologie, geografie, sociologie, politologie…). SOKD byl založen v roce 1993 v rámci transformace Katedry obecných dějin na Ústav světových dějin FF UK a dosud je jediným specializovaným pracovištěm zaměřujícím se na komparativní dějiny v České republice. Od r. 1995/96 SOKD garantuje výuku magisterského specializačního programu „Obecné a komparativní dějiny“ a  identicky specializované studium doktorského programu. V letech 2007 – 2012 SOKD organizoval ve spolupráci s katedrou historie na Technical University Eindhoven a s Universitou v Plovdivu  doktorské studium pod dvojím vedením se speciálním komparativním zaměřením na sociální a kulturní dějiny technologií. Od září 2010 seminář zajišťuje magisterský program Erasmus Mundus ve formátu tzv. joint / multiple degree se stipendijní podporou EACEA nyní jako TEMA+ European Societies: Heritage and Development s povinnou mobilitou na partnerských universitách ELTE (Budapest), EHESS (Paříž), Catania (Sicílie), Laval (Québéc). Cenné zkušenosti a početné zahraniční kontakty členové SOKD získali při účasti v excelentní badatelské síti 6. RP EK CLIOHRES.net, v působení v Evropské Asociaci pro Urbánní Historii a v síti Tensions of Europe, které zúročili nejen ve výukových programech, ale také v novém projektu H2020 REACH. Členové semináře se účastní práce fakultního HRC v badatelské skupině pro výzkum kulturního dědictví, procesů identifikace, veřejného prostoru a měst (CHIPPC), kterou založili.

Více informací o semináři a jeho aktivitách naleznete na samostatných stránkách SOKD.

Vedoucí semináře

Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.

  jiri.janac@ff.cuni.cz    Místnost č. 302B

 

Členové semináře 

 

Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. 

  jaroslav.ira@ff.cuni.cz    Místnost č. 302B

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.

  ondrej.daniel@ff.cuni.cz    Místnost č. 302B

Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.

  eva.hajdinova@ff.cuni.cz   Místnost č. 302B

 

Doktorandi 

Mgr. Iris Bevanda

 •   Základní vzdělání v Chorvatsku a Českém království za vlády Marie Terezie a Josefa II.
 •   iris.bevanda@gmail.com
Mgr. Martin Branda

 •   Vnímání Španělska a jeho kultury ve Velké Británii konce 18. a první poloviny 19. stol.
 •   martinbrando@seznam.cz
Mgr. Vojtěch Halama 

 •   Sté výročí Velikonočního povstání v kontextu transformace irských státních komemorací.
 •  vojtech.halama@ff.cuni.cz
PhDr. Jan Krajíček

 •   Kulturní dědictví jako prostředek revitalizace středoevropských periferních regionů.
Mgr. Natallia Linitskaya

 •   Sídliště Traktorového závodu v Minsku: prostor utváření identity Bělorusů v období pozdního stalinismu a poststalinismu.
Mgr. Jakub Mazanec

 •   Cold War Technopolitics in The Third World – A Case Study of Water Management in Ghana.
 •   jakmazanec@gmail.com
Mgr. Martina Reiterová

 • National and Regional Movements in the so-called Celtic Countries (Brittany, Ireland, Scotland and Wales) in the Late 19th and at the Beginning of the 20th Century and their Relationship to the Celtic Identity
 •   martina.reiterova@ff.cuni.cz
Stepanida Sashnikova

 •   Public places and public sphere of Russian migrants in Paris in the 1920 – 1930’s.

 

 

Úvod > Ústav > Struktura ústavu > Semináře > Seminář obecných a komparativních dějin