Studenti se speciálními potřebami

Studenti, kteří jako uchazeči žádali o modifikaci přijímacího řízení, se přijetím ke studiu na FF UK stali studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou pro ně určeny potřebné speciální pomůcky a současně modifikace forem a v indikovaných případech i obsahu studia (např. individuální vzdělávací plán)

FF UK při studijním oddělení zřídila pozici kontaktní osoby-koordinátora pro uchazeče a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Touto kontaktní osobou je PhDr. David Čáp, Ph.D., který působí na Katedře psychologie FF UK. Současně je těsně propojen jak s Psychologickým poradenským centrem FF UK při katedře psychologie, tak s referentkami studijního oddělení a jednotlivými katedrami. Jeho úkolem je kontaktovat studenta se speciálními vzdělávacími potřebami, zkoordinovat všechny potřebné aktivity, mezi které patří zajištění funkční diagnostiky, jednání s vyučujícími, předložení návrhu proděkance pro studijní záležitosti.

Další informace pro studenty se speciálními potřebami naleznete zde

Úvod > Studium > Obecné informace ke studiu > Studenti se speciálními potřebami