Vyšla nová učebnice moderních evropských dějin The European Experience: A Multi-Perspective History of Modern Europe, 1500-2000

Učebnice vznikala v rámci tříletého projektu Erasmus+ Strategic Partnership Teaching European History in the 21st Century (TEH21) a na její tvorbě se podílela bezmála stovka historiků a historiček z osmi evropských univerzit. Za Univerzitu Karlovu se na vzniku učebnice autorsky podílelo deset odborníků z FF UK (z ÚSD, ÚČD, ÚHSD a SIAS), přičemž Jaroslav Ira (ÚSD) byl zároveň jedním z editorů.

Na téměř tisíci stranách a ve dvaceti devíti tematických kapitolách, členěných do podkapitol k raně novověkým (1500-1800), moderním (1800-1900) a soudobým (1900-2000) dějinám, se učebnice zabývá zásadními jevy a procesy, jež formovaly moderní Evropu, přičemž se snaží postihnout jejich projevy v rozmanitých prostředích a z nejrůznějších perspektiv.

Kniha je dostupná v režimu Open Access na stránkách nakladatelství Open Book Publisher. Video-přednáška ke každé kapitole existuje v projektovém kanále na YouTube. Na stránkách platformy Historiana je k dispozici soubor pramenů. Doprovodným materiálem je také manuál pro používání učebnice v mezinárodním výukovém prostředí.

 

Anotace:

The European Experience brings together the expertise of nearly a hundred historians from eight European universities to internationalise and diversify the study of modern European history, exploring a grand sweep of time from 1500 to 2000. Offering a valuable corrective to the Anglocentric narratives of previous English-language textbooks, scholars from all over Europe have pooled their knowledge on comparative themes such as identities, cultural encounters, power and citizenship, and economic development to reflect the complexity and heterogeneous nature of the European experience. Rather than another grand narrative, the international author teams offer a multifaceted and rich perspective on the history of the continent of the past 500 years. Each major theme is dissected through three chronological sub-chapters, revealing how major social, political and historical trends manifested themselves in different European settings during the early modern (1500–1800), modern (1800–1900) and contemporary period (1900–2000).

This resource is of utmost relevance to today’s history students in the light of ongoing internationalisation strategies for higher education curricula, as it delivers one of the first multi-perspective and truly ‘European’ analyses of the continent’s past. Beyond the provision of historical content, this textbook equips students with the intellectual tools to interrogate prevailing accounts of European history, and enables them to seek out additional perspectives in a bid to further enrich the discipline.

Úvod > Nástěnka > Vyšla nová učebnice moderních evropských dějin The European Experience: A Multi-Perspective History of Modern Europe, 1500-2000