Důležité odkazy

Historický kabinet 

Historický kabinet je společnou knihovnou historických ústavů FF UK. Součástí  kabinetu je i tzv. Pekařova knihovna a další fondy umístěné v depozitáři AV ČR v Jenštejně u Prahy. Knihovna je otevřena studentům a zaměstnancům všech fakult Univerzity Karlovy i dalším zájemcům z řad veřejnosti.

Web | Facebook

 

Knihovna Jana Palacha

Knihovna Jana Palacha je víceúčelová knihovna, která vznikla v roce 2010 a slouží jako centrální knihovna základní studijní literatury pro studenty bakalářského studia FF UK a zároveň jako oborová knihovna několika ústavů a kateder. Tomu odpovídají i knihovní fondy: základní studijní literatura oborů zastoupených na FF UK, jazykové učebnice, slovanská filologie, rusistika, obecná lingvistika, skandinavistika, nederlandistika, filmová věda, divadelní věda, baltistika, finština, albánština. Nachází se v suterénu hlavní budovy, vchod je pod schody nalevo od fakultního bistra.

Web | Facebook

 

Spolek studentů historie FF 

Spolek vytvořený pro studenty a absolventy studia historie na FF UK za účelem navazování vzájemných kontaktů v rámci studijního oboru.

Web | Facebook | Instagram | Twitter | Mixcloud | Youtube

 

Další důležité odkazy

Harmonogram akademického roku – kompletní informace o harmonogramu aktuálního akademického roku

Vysokoškolské kvalifikační práce – metodické pokyny pro zpracování závěrečných prací

Studijní předpisy a řády FF UK – odkaz na základní studijní předpisy a řády

Studijní plány FF UK – Seznam studijních plánů akreditovaných / reakreditovaných studijních oborů FF UK

Nejčastější dotazy ke studiu – odpovědi na nejfregventovanější dotazy týkající se studia

Jak a kde publikovat – zásady pro publikování v hodnotných časopisech a vystupování na kvalitních konferencích.

 

 

Úvod > Studium > Obecné informace ke studiu > Důležité odkazy