Jiří Janáč

Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.

Funkce

 • vedoucí semináře obecných a komparativních dějin

Kontakt

Odborné zaměření

 • Kulturní a sociální dějiny vědy a techniky: technokratické řízení, dějiny infrastruktur
 • Urbánní dějiny postsocialismu: reprezentace a využití kulturního a přírodního dědictví
 • Environmentální a globální dějiny: dějiny vody

Zaměstnání

 • Od 2020: vedoucí Semináře obecných a komparativních dějin
 • Od 2019: odborný asistent, Ústav světových dějin FF UK
 • Od 2014: Ústav soudobých dějin AVČR
 • 2009-2019: externí vyučující, Ústav světových dějin FF UK

Vzdělání

 • 2007 – 2012: doktorské studium, Eindhoven University of Technology / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1997 – 2005: magisterské studium obor historie- geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2013: KTH Stockholm, SWE
 • 2008: University of Delft, NL
 • 2001-2002: Glamorgan University, UK

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • Janáč Jiří, From Traditional Conservationism to Technocratic Environmentalism: Organization of Space in Socialist Czechoslovakia, Conference of the Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, San Francisco, 22-28 November 2019
 • Janáč, Jiří, Drnek, Kryštof, „Automation and Computerization of Water Resources Managemnt : Transition from Extensive to Intensive Water Use in Cold War Eastern Europe.“ 9th Tensions of Europe conference „Decoding Europe: Technological Pasts in the Digital Age“, Luxemburg, June, 2019
 • Janáč, Jiří, Holistic Enviromental Planning ? The triple criticality of Czechoslovak Geography 1970-1990. Conference of the British Association for Slavonic and East European Studies, Cambridge, 11-14 April, 2019
 • Janáč, Jiří, Luďa Klusáková et al, Small Museums in Small Towns. Participation and Outreach „Daring Participation! REACH workshop on institutional heritage“, Berlin, November 2018
 • Janáč, Jiří, Attempts at environmentalization of Czechoslovak water managemnt policies 1970s, Czecho-Slovak seminar „Sto rokov československej spolupráce při ochraně přírody“, Bobrovec, September 2018
 • Janáč, Jiří, Building community resilience through heritage in small towns : case study of Vysoké nad Jizerou in the 1990s, EAUH, Rome, August/September 2018
 • Janáč, Jiří, Socialist Landscape Planning: The Construction of Mechanic Forest in Southern Moravia in the 1970s, ICOHTEC, St Etienne, July 2018
 • Janáč, Jiří, Building Hydrosocialism in Czechoslovakia 1948-1989, Tensions of Europe Writing Workshop „Challenging Europe: Technology, Environment and the Quest for Resource Security“, Stockholm, July 2018
 • Janáč, Jiří, Critical Mapping in Small Towns Heritage, Ressilient Cultural Heritage and Communities in Europe – REACH openening konference, Budapest, May 2018
 • Janáč, Jiří, Planned Environment in Late Socialism, Darmstadt, invited lecture at Institut fur Geschichte, January 2018
 • Janáč, Jiří, The Complex Water Management and Soil Improvement Scheme for Southern Moravia, Tensions of Europe conference,Athens, September 2017
 • Janáč, Jiří, Vltava Cascade as a soviet imperiál project? Transformation of a river utilization scheme inCold War Czechoslovakia 1947-1963, workshop „Hydroimperialism, Hydrocapitalism, Communism and Crises, Lisbon, July 2017
 • Janáč, Jiří, State Socialism and Natural Resources : Water, Tensions of Europe Workshop, Copenhagen, May 2017
 • Janáč, Jiří, Co-construction of water and socialist dictatorship: the case of Czechoslovakia 1948-1989, workshop „Commanding the Environment or Green Dictatorships? Nature-Culture – Nature-Society Relationships in Authoritarian Regimes,“ Helsinki, April 2017
 • Janáč, Jiří, Vltava Cascade as a soviet imperial project? Transformation of a river utilization scheme in Cold War Czechoslovakia 1947-1963, konference ICOHTEC „Technology, Innovation, and Sustainability: Historical and Contemporary Narratives“, Porto, 26-30. August 2016
 • Janáč, Jiří, “We only have the Water which Falls on our Territory”: Environment, Technology and the Development of the First Czechoslovak National Water-Management Plan. 7th Tensions of Europe Conference:  Technology and Environment, Stockholm, 3-6 September 2015
 • Janáč, Jiří, Teoretické přístupy k environmentálním dějinám (keynote speech). Workshop o environmentálních dějinách Česka a Slovenska, Kobylí, 5-7 June 2015

Organizace konferencí a konferenčních sekcí

 • 2016 Lisbon
 • ESEH Summer School 2016, koordinátor
 • ESEH 2003

Granty a stipendia

 • 2018-2020: Řešitel projektu „Vodní socialismus“ (juniorský grant GA ČR, č: GAP410/11/1201, ÚSD AVČR)
 • 2017-2020: účastník (klíčový člen pracovního týmu UK) mezinárodního projektu REACH: Re-designing access to CH for a wider participation in preservation, (re)use and management of European culture (program HORIZON2020, ID 769827). reach-culture.eu
 • 2016-2018: Spoluřešitel projektu „Inovace kurzů TEMA a jejich rozšíření pro širší okruh studentů”, rámci vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky ( FF_16_TO1_23)
 • 2014-2017: Spoluřešitel projektu „Stalinský plán přeměny přírody v Československu (standardní grant GAČR, ÚSD AVČR)
 • 2014-2017: Řešitel projektu „Spory o vodu“ (postdoktorský projekt AVČR)
 • 2007-2012: účastník (doktorand) projektu EUROCORES Programme “ Technology and the Making of Europe, 1850 to the Present (Inventing Europe).”

Členství v oborových organizacích

 • International Committee for the History of Technology (ICOHTEC), 2014-
 • European Society for Environmental History (ESEH), 2012-
 • Společnost pro dějiny vědy a techniky (SDVT), 2011 –
 • Society for the History of Technology (SHOT), January 2008
 • (International Scholar of SHOT 2010-12)
 • Tensions of Europe (ToE) , 2007 –

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Janáč, Jiří. European Coasts of Bohemia. Negotiating the Danube-Oder-Elbe Canal in a Troubled Twentieth Century (Amsterdam – Amsterdam University Press, 2012).
 • Olšáková, Doubravka – Janáč, Jiří. Kult jednoty: stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948-1964. Doubravka Olšáková, Jiří Janáč. Vydání první Praha : Academia, 2018. 291 stran : ilustrace, mapy, faksimile (Šťastné zítřky ; sv. 29) ISBN:978-80-200-2825-9.

Spolueditor kolektivních monografií

 • IRA Jaroslav – JANÁČ Jiří (eds.): Materializing Identities in Socialist and Post-Socialist Cities. Prague: Karolinum Press, 2017. 163 s. ISBN-10: 8024635909.

Kapitoly v monografiích

 • Jiří Janáč, Planned Environment in a Socialist Dictatorship: Complex Water Management and Soil Improvement in Moravia, in Brain, S., Pál, V. Environmentalism Under Authoritarian Regimes: Myth Propaganda, Reality. S.l.: Routledge, 2018.
 • Jiří Janáč, Jaroslav Ira –  Materializing Identities in (Post) Socialist Cities. Prague: Karolinum, in Ira-Janáč, Materializing Identities in (Post) Socialist Cities. Prague: Karolinum, (2017) 11-29.
 • Jiří Janáč, History of Technology on the Issues of Borders and Identities, in Klusáková, L. Moll, M., Ira, J., Larguèche A. Kalivodová E. Sargent A.(eds.), Crossing Frontiers, Resisting Identities (Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2011) : 57 – 75.
 • Jiří Janáč, Resistance to Sovietization in Technology, in Klusáková, L. Moll, M., Ira, J., Larguèche A. Kalivodová E. Sargent A.(eds.), Crossing Frontiers, Resisting Identities (Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2011) : 217-221.

Studie

 • Jiří Janáč, Building hydrosocialism in Czechoslovakia, Global Environment 13, 3 (2020) 610-633.
 • Jiří Janáč, Od přírody k sítím: mobilizace vody v období socialismu,  Geografické rozhledy 28, 5 (2019) 16-19.
 • Jiří Janáč, Proměny vodního režimu ve 20. století jako symbol pokroku. ERA21 19,5 (2019), 20-23.
 • Jiří Janáč, Sociální a kulturní dějiny techniky: Ke konceptualizaci techniky v anglosaské historické vědě I. (do 1970), Dějiny věd a techniky LII, 2 (2019), 79-94.
 • Jiří Janáč, Jaroslav Ira, Jak psát o světových dějinách? Komparace, relace, kontextualizace…, Dějiny a současnost 5 2019
 • Jiří Janáč, „Haben wir nur das Wasser, das vom Himmel fällt?“ Kontinuitäten technokratischen Denkens in der sozialistichen Tschechoslowakei am Beispiel des Donau-Oder-Elbe-Kanalprojekts, Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe München : Collegium Carolinum Roč. 57, č. 1 (2017), s. 115-147.
 • Spurný, Matěj – Olšáková, Doubravka – Sommer, Vítězslav – Janáč, Jiří. Technokratischer Sozialismus in der Tschechoslowakei: was ist technokratischer Sozialismus?. Matěj Spurný, Doubravka Olšáková, Vítězslav Sommer, Jiří Janáč. In: Bohemia : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe München : Collegium Carolinum Roč. 57, č. 1 (2017), s. 12-24.
 • Jiří Janáč, „Odhalujeme skryté kontakty a spojení…“ Rozhovor s historikem Johanem Schotem nejen o cirkulaci lidí, znalostí, zboží a systémů, ale také o podobách evropské integrace či kutilství, Dějiny a současnost, 39 20017/1, 23-26
 • Jiří Janáč, Socialistický blok na železničních kolejích. Československé železnice mezi západní Evropou a Sovětským svazem, Dějiny a současnost, 39 20017/1, 20-22
 • Jiří Janáč, Hydrokraté a česká vodohospodářská mise ve dvacátém století (1930-1960). Soudobé dějiny Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Roč. 24, č. 1-2 (2017), s. 19-53.
 • Jiří Janáč, Erik van der Vleuten. Transnational system building through geopolitical shifts: The Danube-Oder-Elbe canal, 1901-2015. Water Alternatives 9 (2), 2016, 272-291.
 • Jiří Janáč, Průplav Dunaj-Odra-Labe jako velká stavba komunismu: aneb Sovětští vodohospodáři řeší své stavby komplexně. Jiří Janáč. Dějiny a současnost Roč. 37, č. 2 (2015), s. 18-21
 • Jiří Janáč, Transnacionální obrat? Nové trendy v konceptu světových/evropských dějin a jejich aplikace při studiu dějin technologií. Dějiny vědy a techniky 44, , no. 2, 2011, 98-116. Rés. angl. s. 116; Transnational turn? New trends in the concept of world/European history and their application at the history of technology studies.
 • Jiří Janáč, Jeleček, Leoš, Chromý, Pavel, LUCC in East Central and Southeast Europe post-communist countries from 1960s to the end of the 20th century and its historic-geographical roots. Acta Universitatis Carolinae: Geographica, no . 2, 2010,  19–30.

 

 

Úvod > Ústav > Vyučující > Jiří Janáč