Charakteristika studijního programu

Obecné informace o studijním programu

Předpokládaný počet přijímaných: 50

  • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
  • Kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi navazujícími magisterskými programy učitelství

Další informace naleznete zde.

 

Absolventi programu jsou připraveni:

uplatnit se jako učitelé předmětu dějepis, historický či společenskovědní seminář, a to především na středních školách, uplatnit se jako lektoři kurzů, například v paměťových institucích (muzea, galerie, památníky atp.) či kurzech celoživotního vzdělávání, jako odborní poradci při tvorbě vzdělávacích a popularizačních pořadů či projektů nebo v odborné redakční práci.

Další informace o učitelských oborech najdete na tomto odkazu.

Obecné informace k přijímacímu řízení také zde.

Informace ke Dni otevřených dveří najdete zde.