Charakteristika studijního programu

Obecné informace o studijním programu

 

Absolventi programu jsou připraveni:

uplatnit se jako učitelé předmětu dějepis, historický či společenskovědní seminář, a to především na středních školách, uplatnit se jako lektoři kurzů, například v paměťových institucích (muzea, galerie, památníky atp.) či kurzech celoživotního vzdělávání, jako odborní poradci při tvorbě vzdělávacích a popularizačních pořadů či projektů nebo v odborné redakční práci.

Další informace o učitelských oborech najdete na tomto odkazu.