Disertační práce

Disertační práce

Disertační práci se musí odevzdat nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia (8 let), tj. do 31. března konkrétního kalendářního roku k rukám příslušné referentky na Oddělení vědy FF UK (Romana Jensenová, hl. budova č. dv. 4/ přízemí). Práce se odevzdává dle předepsaných náležitostí prostřednictvím SIS.

Pokyny k odevzdání disertační práce

Přihláška k obhajobě disertační práce

Manuál pro studenty – vkládání závěrečných prací

Úvod > Studium > Studijní programy > Doktorské studium > Disertační práce