Historie – Obecné dějiny

 

Navazující magisterský studijní obor  Historie – Obecné dějiny (HOD) je zaměřen na získání nezbytných znalostí a dovedností k samostatné badatelské práci v oboru historie, a to primárně v rámci specializace na obecné dějiny. Studijní obor významně prohloubí studentovy znalosti obecných dějin od raného středověku do současnosti. Ve svém tématickém pojetí se soustřeďuje na výklad a interpretaci středověkých, novověkých, nejnovějších (ve všech třech případech především, avšak nikoli výhradně evropských), obecných a komparativních a iberoamerických dějin s přihlédnutím k obecnému vývojovému kontextu. Z metodologického a metodického hlediska je při studiu uplatňována široká škála výzkumných metodik a postupů, které odpovídají současným výsledkům poznání.

  • samostatné a sdružené prezenční studium
  • Studijní plány pro specializace navazující magisterského programu  Historie – Obecné dějiny a jeho příslušné specializace
  • Informace ohledně elektronického zápisu předmětů, elektronického zápisu do dalšího ročníku a kontroly splnění studijních plánů před BZK/SZK naleznete zde
  • Studijní předpisy

Studijní referent pro obor HOD

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. Ι mikulas.pesta@ff.cuni.cz

 

 

 

 

Úvod > Studium > Studijní programy > Navazující magisterské studium > Historie – Obecné dějiny