BZK a SZZK červen 2024

  • HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)

 

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
10. 6. – 21. 6. 2024 Čtvrtek 16. května 2024 Čtvrtek 9. 5. 2023

 

  • HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA (HES)

 

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
10. 6. – 21. 6. 2024 Čtvrtek 16. května 2024 Čtvrtek 9. 5. 2023

                               

  • HISTORIE (HS, HIS)

Pro letní termín státnic odevzdávejte na ÚČD všechny bakalářské práce – i ty, které vede vyučující z ÚSD nebo ÚHSD.

Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:

  • Vlastní řešení práce
  • Abstrakt v češtině
  • Abstrakt v angličtině
  • Nepovinně: samostatné přílohy k práci
  • Bakalářské práce pro obor HES a diplomové práce oboru HOD je nutné pro červnový termín státnic odevzdávat v elektronické podobě nahráním do SIS a v podobě svázaného výtisku (povinný jeden výtisk) alespoň kroužkovou vazbou na sekretariát USD, a to nejpozději do 16. května 2024.

 

 

Úvod > Nástěnka > BZK a SZZK červen 2024