Tomáš Masař

Mgr. Tomáš Masař, Ph.D.

Funkce

 • vědecký pracovník

Kontakt

Odborné zaměření

 • Novověké a moderní dějiny (se zvláštním zaměřením na dějiny Evropy)
 • Vývoj národních hnutí v Evropě 19. a 20. století
 • Dějiny severní Evropy (se zvláštním zaměřením na Finsko)
 • Středoevropské a české dějiny 19. století
 • Mezinárodní vztahy v průběhu 19. a 20. století
 • Dějiny kulturních institucí
 • Vývoj politických a ústavních systémů v Evropě a jejich komparace
 • Dějiny sportu a moderního olympismu

Vzdělání

 • 2008–2016    postgraduální studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Seminář obecných a komparativních dějin; dizertační téma “Srovnání procesu vývoje národní identity ve Finsku a Českých zemích v průběhu 19. století“ (vedoucí Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.)
 • 01–05/2007   studium na University of Tampere (Finsko)
 • 2001–2008    magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Ústav světových dějin; diplomová práce „Politický systém Německého císařství 1815-1870“ (vedoucí Doc. PhDr. Jan Županič PhD.)
 • 1997–2001      Gymnázium ve Žďáru nad Sázavou

Pedagogická činnost a praxe

 • od 09/2019: výuka – kurzy pro zahraniční studenty: Construction of Czech National Identity and its Symbols na East and Central European Studies Centre Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 • od 09/2018:  výuka – kurzy pro české studenty: Novější dějiny Finska a Skandinávie na Ústavu Baltistiky Masarykovy Univerzity v Brně.
 • od 02/2017: výuka – kurzy pro české studenty: Dějiny Finska, Finské dějiny a sociokultura na Ústavu germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • od 10/2014: výuka – kurzy pro zahraniční studenty: Introduction to European Studies, Prague in Czech and European Culture, History of cultural institutions, Modern Social and Intellectual Framework; – kurzy pro české studenty: Seminář ke světovým novověkým dějinám (od počátku 16. století do roku 1918), Evropská kultura a vzdělanost II, Komparativní dějiny Evropy na Ústavu světových dějiny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 • 10–12/2014: praxe vLiterárním archivu Památníku národního písemnictví

Konference a workshopy

 • 11/2020: mezinárodní konference Political and Administrative Elites in Europe. Theory and Practice in Historical Perspective, pořádaná Masarykovým ústavem a Archivem akademie věd ČR a Univerzitou Karlovou v Praze, příspěvek From the diet of four estates to the parliament based on universal and equal suffrage, The parliamentary reform in Finland (1906) and its reflections in Czech lands.
 • 09/2019: workshop Vývoj historické slavistiky v geopolitických proměnách Střední Evropy v první polovině 20. století, pořádaná Masarykovým ústavem a Archivem akademie věd ČR, příspěvek J. J. Mikkola jako hlavní postava slavistických studií ve Finsku v první polovině 20. století a jeho vztah k českým zemím.
 • 06/2019: mezinárodní konference Global Cultural History pořádaná International Society for Cultural History and Tallinn University (Estonsko), příspěvek Anton Almberg and Vojta Náprstek, an example of the cultural contacts between Finns and Czechs at the end of the period of national revival.
 • 03/2019: mezinárodní konference Baltic Connections: Conference on Social Science History, pořádaná University of Helsinky (Finsko), příspěvek Czechs and Finns, Comparison of Cross Reflections between Two National Movements during the Long 19th Century.
 • 12/2018: konference Vůdce národa František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě, pořádaná Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Národním muzeem a Univerzitou Karlovou, příspěvek Palacký, Rieger a fennomané. Vztahy národních hnutí ve Finsku a v českých zemích v druhé polovině 19. století.
 • 09/2018: konference National Ideas and Nationalism of the Slavic Nations in 19th, 20th and 21st Century pořádaná University of Primorska, Koper (Slovinsko), příspěvek Mutual reflection between Czech and Finnish national revival during the long 19th century 
 • 06/2018: kolokvium „Noviny jsou naší školou“, Karel Havlíček a publicistika okolo roku 1848 pořádané Ústavem českého jazyka a teorie komunikace, příspěvek Fennomané a jejich reflexe Havlíčka a jeho publicistické tvorby v druhé polovině 19. a na počátku 20. století.
 • 09/2017: 11. kongres hisoriků Olomouc, panel Rusko a Evropa, dependence a protiklady. Možnost paralelních pohledů?, příspěvek Finské velkoknížectví v 19. století, na rozcestí mezi Východem a Západem.
 • 12/2016: konference Česko-severské literární vztahy pořádaná Ústavem germanistiky FF UK, příspěvek Rukopisy královédvorský a zelenohorský a jejich vnímání ve Finsku.
 • 06/2012: mezinárodní workshop, Institutions in Context: Dictatorship and Democracy, University of Tampere (Finsko), vedený prof. Katri Sieberg, příspěvek The path of Finland and Czechoslovakia towards democracy.
 • 06/2011: mezinárodní workshop, Institutions in Context: The Welfare State, University of Tampere (Finsko), vedený prof. Katri Sieberg, příspěvek Civil Society, Welfare State and Nationalism.
 • 01/2004:  mezinárodní workshop, Schnittpunkte der böhmisch-tschechischen und der deutschen Geschichte im Mittelalter II.- Gründung der Prager Universität, Johann-Wolfgang-Goethe–Universität, Frankfurt nad Mohanem (Německo)

Výzkumné pobyty

 • 09/2018:  výzkumný pobyt, University of Tampere a archiv Finské literární společnosti v Helsinkách (Finsko)
 • 07/2018:  výzkumný pobyt pod patronací prof. Natali Sregmann, Universität Regensburg (Německo)
 • 06/2018:  výzkumný pobyt, Universität Wien (Rakousko)
 • 09-10/2017: výzkumný pobyt pod patronací prof. Natali Sregmann, Universität Regensburg (Německo)
 • 07/2010:  výzkumný pobyt, University of Tampere (Finsko)
 • 12/2009:  výzkumný pobyt, Universität Konstanz (Německo)

Výběrová bibliografie

 • MASAŘ, Tomáš. J. Mikkola jako hlavní postava slavistických studií ve Finsku v první polovině 20. století a jeho vztah k českým zemím, in: Práce z dějin Akademie věd, 1/2020, roč. 12, s. 23–54.
 • MASAŘ, Tomáš. České národní obrození na přelomu 19. a 20. století viděno finskýma očima, in: Doležalová, A., Hroch M. (eds.), Praha a národní hnutí, Karolinum 2020.
 • MASAŘ, Tomáš. Palacký, Rieger a fennomané. Vztahy národních hnutí ve Finsku a v českých zemích v druhé polovině 19. století, in: Pavlíček, V., Velek, L. (eds.), Vůdce národa František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě, Academia, Praha 2020.
 • MASAŘ, Tomáš. Fennomané a jejich reflexe Havlíčka a jeho publicistické tvorby v druhé polovině 19. a na počátku 20. století, in: Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy, Práce filozofické fakulty Univerzity Karlovy – Varia, Praha 2019, ISBN 978-80-7308-958-0, s. 112–125.
 • MASAŘ, Tomáš. Rukopisy královédvorský a zelenohorský mezi fennomany. Recepce českých Rukopisů ve Finsku v době národního probuzení Finů, in: Dobiáš, D. (ed.), Rukopisy královédvorský a zelenohorský: Studie z recepce v kultuře a umění, Academia, Praha 2019, ISBN 978-80-200-2918-8, s. 1419–1435.
 • MASAŘ, Tomáš. Finské velkoknížectví v 19. století, na rozcestí mezi Východem a Západem, in: Slovanský přehled – Slovanské historické studie, 3/2018, roč. 104, s. 803–824.
 • MASAŘ, Tomáš. Paradoxy literární historie. Dílo Ladislava Klímy ve sbírce Jaroslava Kabeše, in: Tvar, 1/2017, s. 17.
 • MASAŘ, Tomáš. Význam národního teritoria a hranice pro národní sebeuvědomovaní Finů v 19. a na začátku 20. století, in: Klusáková, L., Scholz M. (eds.), Pojetí prostoru v historické perspektivě, AUC Philosophica et historica 1/2010, Studia historica LXI, Karolinum, Praha 2012, ISSN: 0567-8293, s. 118–143.
 • MASAŘ, Tomáš. The Czech Concept of Citizenship: Transformations in the course of the 19th Century, in: Isaacs, A. K. (ed.), Citizenship and Identities, Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa 2010, ISBN: 978-88-8492-739-2, s. 211–214.
 • MASAŘ, Tomáš. Frontiers and Identities Projected beyond Europe, in: Klusáková, L., Moll, M., Ira, J., Largueche, A., Kalivodová, E., Sargent A. (eds.), Crossing  Frontiers, Resisting Identities, Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa 2010, ISBN: 978-88-8492-737-8, s. 315–321.

 

Úvod > Ústav > Vyučující > Tomáš Masař