Spolupracující instituce

Ústav světových dějin spolupracuje s řadou domácích a zahraničních institucí. Jedná se zejména o  Historický ústav Akademie věd ČR (HiÚ), Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR (MÚ) a Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Spolupráce probíhá formou přípravy společných konferencí, výstav a workshopů. Odborníci z HiÚ a MÚ se podílejí na přednáškové činnosti Ústavu světových dějin.

Dále Ústav světových dějin spolupracuje s mnoha zahraničními akademickými institucemi. Jde o renomovaná pracoviště v USA (např. Boston University), Kanadě (Université Laval), Německu (Universität Heidelberg, Freie Universität Berlin a řadu dalších), Francii (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales aj.), Itálii (např. Universita degli studi di Catania), Rakousku (např. Universität Wien, Universität Innsbruck), Polsku (Uniwersytet Warszawski)  či Maďarsku (Eötvös Loránd University Budapest).

 

Úvod > Věda a výzkum > Spolupracující instituce