Kolektivní monografie o Jugoslávii v 60. až 80. letech vydaná k jubileu prof. Jana Pelikána

Kolektivní monografie o Jugoslávii v 60. až 80. letech vydaná u příležitosti životního jubilea profesora Jana Pelikána.

Profesor Jan Pelikán koncem února oslavil 65. narozeniny. U této příležitosti vychází ve fakultním vydavatelství kolektivní monografie Druhý poločas. Jugoslávie v období vrcholného a pozdního socialismu. Publikaci tvoří studie zahraničních historiků mladší a střední generace, kteří se ve svých výzkumech v oblasti dějin Jugoslávie inspirovali dílem Jana Pelikána a hlásí se k němu jako ke svému staršímu kolegovi i nesporné autoritě v oboru. Výběr autorů působících na předních výzkumných a akademických institucích v post-jugoslávském prostoru současně jasně odráží i nemalé mezinárodní renomé, kterého se jubilantovi v tomto ohledu dostává.

Kniha zprostředkovává českému čtenáři aktuální trendy ve studiu socialistické Jugoslávie. Kromě zájemců o dějiny tohoto státu však může zaujmout také badatele a čtenáře zajímající se o dějiny socialistického období v Československu i dějiny státního socialismu obecně. Posloužit jim může jako zdroj inspirace či jako námět pro srovnání jak společných, tak i specifických rysů obou státně socialistických projektů.

Editory sborníku jsou Milan Sovilj z Historického ústavu AV ČR a Ondřej Vojtěchovský a Boris Mosković z Ústavu světových dějin FF UK, kteří tímto vzdávají poctu a vděčnost profesoru Janu Pelikánovi jako svému učiteli a příteli.

Úvod > Nástěnka > Kolektivní monografie o Jugoslávii v 60. až 80. letech vydaná k jubileu prof. Jana Pelikána