František Stellner

prof. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Funkce

 • člen semináře novověkých dějin

Kontakt

Odborné zaměření

 • Specializuje se na novověké a nejnovější politické a hospodářské dějiny střední a východní Evropy.
 • Zabývá se především výzkumem německých a ruských dějin 18.-20. století se zaměřením na politické, sociální a hospodářské dějiny.
 • Dlouhodobě se věnuje úvodu do studia historie.

Zaměstnání

 • od 2021 senior výzkumník v projektu Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
 • 2020 jmenován profesorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Světové dějiny a obecné dějiny
 • 2020 senior výzkumník v projektu Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • od 2020 člen redakční rady vědeckého časopisu Novaja i novejšaja istorija (Akademie věd Moskva)
 • 2019 hostující docent Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen, Hauptseminar „Russische Geschichte des 18. Jahrhunderts“
 • od 2019 hodnotitel vybraných výsledků výzkumu, vývoje a inovací podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory VaVaI
 • od 2018 hodnotitel Národního akreditačního úřadu
 • od 2018 předseda Správní rady Institute for Social and Economic Research, z. ú.
 • od 2018 člen Akademické rady vysoké školy CEVRO Institut, z.ú.
 • 2018-2019 vedoucí katedry humanitních studií Ústavu podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • 2017–2019 výzkumný pracovník Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzity
 • 2017-2019 člen Vědecké rady Institutu personalistiky Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze
 • od 2016 stálý spolupracovník časopisu Historické války
 • 2015-2017 vedoucí katedry managementu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • od 2015 vědecký spolupracovník Výzkumného centra Dějin východní Evropy při Historickém ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.
 • 2015-2018 šéfredaktor vědeckého časopisu Littera Scripta
 • od 2015 člen Akademické rady Ústavu znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • od 2015 stálý spolupracovník časopisu Živá historie
 • 2015-2019 zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost Ústavu podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • 2015-2016 člen komise pro interní grantovou soutěž Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • 2015-2019 člen redakční rady časopisu Littera Scripta
 • od 2014 člen redakční rady Encyklopedie českých právních dějin
 • 2013-2015 docent katedry ekonomiky a managementu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • 2012:  hostující docent Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen, Hauptseminar „Russische Geschichte des 18. Jahrhunderts“
 • 2012: garant a předseda oborové rady doktorského oboru Hospodářské a politické dějiny na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2011-2013 člen Poradní skupiny rektora pro dějiny VŠE
 • 2009-2018 člen redakční rady časopisu Cornova
 • od 2009 člen redakční rady časopisu Dvacáté století. The Twentieth Century, FF UK
 • 2009-2011 člen hodnotícího panelu P410 – Dějiny 19. a 20. století Grantové agentury České republiky
 • od 2009 člen vědecké rady nakladatelství SET OUT, SETOUTBOOKS.CZ
 • 2007-2017 člen ediční rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia
 • od 2006 člen Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny
 • 2006-2012 proděkan pro vědu a doktorské studium Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, předseda grantové a ediční komise NF VŠE, člen oborové rady doktorského studia a komise pro státní doktorské zkoušky studijního oboru „Hospodářská politika“ a člen komise pro obhajoby disertačních prací oboru „Hospodářská politika“ Národohospodářské fakulty VŠE
 • od 2006 člen redakční rady mezinárodní ročenky Prague Papers on History of International Relations
 • 2006-2012 člen Grantové komise IGA Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2006:  člen Akademického senátu Fakulty národohospodářské VŠE
 • 2003-2013 člen vědecké rady Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2002-2012 vedoucí Katedry hospodářských dějin Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2001-2012 docent Katedry hospodářských dějin Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2000-2002 ředitel Ústavu světových dějin FF UK
 • 2000-2002 člen výboru Společnosti pro výzkum východní a střední Evropy
 • 2000-2016 člen oborové rady doktorského studijního programu 7105V Historické vědy, studijní obor Historie/Obecné dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 2000-2018 člen oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní vztahy Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
 • od 2000 docent světových dějin a obecných dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 2000-2018 externí učitel Ústavu slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Východoevropská studia)
 • od 1999 člen České společnosti pro výzkum 18. století
 • 1997-2015 člen redakční rady časopisu Historický obzor
 • 1997-2006 člen ediční rady ročenky Prague Papers on History of International Relations
 • 1993-2000 odborný asistent Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 1992-1997 zástupce šéfredaktora časopisu Historický obzor
 • 1992-1993 asistent Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Vzdělání

 • 1990-1995 vědecká aspirantura v oboru obecné dějiny, pro specializaci dějiny novověku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (od 1992 externí, od 1993 tzv. postgraduální studium) (Dr., 1999 změněn titul na Ph.D. a přiznán titul PhDr.)
 • 1985-1990 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: historie a český jazyk a literatura (Mgr.)

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2019 hostující docent Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen, Hauptseminar „Russische Geschichte des 18. Jahrhunderts“
 • 2012 hostující docent Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen, Hauptseminar „Russische Geschichte des 18. Jahrhunderts“
 • roční: Universität Bayreuth (2004/2005) v rámci stipendia Alexander von Humboldt-Stiftung; navazující jednoroční stipendium Alexander von Humboldt-Stiftung (2006)
 • tříměsíční: Deutsche Forschungsgemeinschaft (2006) (Universität Passau, Universität Bayreuth, Universität Bonn, Osteuropa-Institut München, Freie Universität Berlin)
 • měsíční: Universität Düsseldorf (1993), Freie Universität Berlin (1995, 1996, 1997)

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • STELLNER, František, Einführung in die Thematik, Wissenschaftliche Tagung Die bayerisch-tschechische Grenze als Innovationsraum im „langen“ 19. Jahrhundert, 27.05.2022, Bayerischen Repräsentanz in Prag
 • NIGRIN, Tomáš, STELLNER, František,  SZOBI, Pavel, Přístupy dopravní politiky k plánování VRT – případové studie, in: XV. seminář Telč 2021„Dopravní chování a politika – spotřebitelská šetření a případové studie“, 4. až 5. listopadu 2021
 • STELLNER, František, Dynastic Politics of European Powers during the SYW, mezinárodní konference Russia and the Seven Years‘ War (SYW, 1756-1763): Politics, Army, Culture and the People of the Era. “Russia and the Seven Years‘ War (1756-1763): Politics, Army, Culture and the People of the Era”  27-28.05.2021, Moscow.
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, VOKOUN, Marek, Bayerisch-böhmischer Innovationstransfer in historischer Perspektive, 4. Bayerisch-Tschechisches Hochschulforum. „Die bayerisch-tschechische Grenze – Landschaft, Sprachen und Technologien“, 29. November 2019 in Passau.
 • STELLNER, František, Problémy současného trhu práce v České republice, Mezinárodní konference Entrepreneurship & Intrapreneurship: Same or Different? 4. 4. 2019, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
 • SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, „Westernizace” v ruském politickém diskurzu 1905-1917. Mezinárodní konference Beyond the Revolution in Russia. Za obzory revoluce v Rusku. Narativy, prostory, koncepce. 100 let od události. 7.11. – 10.11.2017, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • STELLNER, František, Analýza současného trhu práce v Jihočeském kraji a Horní Falci, Mezinárodní konference Unternehmerische Kompetenzen und Personalmanagement im 21. Jahrhundert, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, 16. – 17. 10. 2017
 • STELLNER, František, mezinárodní konference Bitva u Kolína 1757-2017, CEROP Kolín, „Fridrich Veliký před bitvou u Kolína“, 16. 6. 2017
 • VOKOUN, Marek, Polanecký, Lukáš, STELLNER, František, The impact of the worldwide economic crisis after the year 2008 on the Czech and Slovak food industry, in: Mezinárodní vědecká konference „Ekonomika a manažment podnikov 2015“, Drevársky kongres a Katedra podnikového hospodárska Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, 15.-16. 10. 2015
 • STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Návrat kvantitativního přístupu v kvalitativním výzkumu hospodářských dějin, in: XIV. česko-slovenskou konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 2015. Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků. Olomouc, 2. – 3. 2. 2015
 • STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Hat die junge Generation Stalin vergessen? Mezinárodní kolokvium Deutsch-tschechische und bayerisch-böhmische Erinnerungsorte (2014), UJEP Ústí nad Labem, 28.-29. 11. 2014
 • STELLNER, František, Internet a společenské a humanitní vědy, XIII. česko-slovenskou konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: „Tužka a papír nebo počítač?“, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 20. až 21. 1. 2014
 • STELLNER, František, Stalins Denkmal in Prag und Berlin als Erinnerungsort, mezinárodní seminář „Deutsch-tschechische und bayerisch-böhmische Erinnerungsorte“, Universität Passau, 29.-30. 11. 2013
 • Stellner, František, Der russische Thronfolger Aleksej und die böhmischen Länder, Konferenz „Das europäische System der ‚Balance of Power‘ und die österreichisch- russischen Beziehungen am Anfang des 18. Jahrhunderts“, Universität Wien, 6.-8. 12. 2012
 • Stellner, František, Die Interessengruppen am Hof Elisabeth Petrownas. Ein Beitrag zur Analyse der Herrscherstellung im absolutistischen System, 13. Internationales Kongress zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, 25. – 29. Juli 2011, Karl-Franzens-Universität in Graz, BS003 Akteure bei Hof. Repräsentation, Interaktion, Kommunikation und Zeremoniell / Actors at Court: Representation, Interaction, Communication and Ceremonial, Graz 25.-29. 7. 2011
 • STELLNER, František, Politiques dynastiques et matrimoniales: francophobie ou russophobie? Colloque du tricentenaire. Elisabeth, impératrice de Russie (1709-1761). Entre la francophonie et la francophilie, 11.-12. 12. 2009
 • STELLNER, František, Deutscher Kaiser Wilhelm II. und Nazismus, mez. kolokvium Wirtschafts-/politische Geschichte Mitteleuropas im 20. Jahrhundert, NF VŠE, 27. listopad 2009
 • STELLNER, František, Personalpolitik Pauls I. Zum Verhältnis zwischen Russland und Mitteleuropa Anfang des 19. Jahrhunderts, mezinárodní kolokvium „Multinationale Reiche im 19. – 20. Jahrhundert“, NF VŠE, 13. 11. 2009
 • STELLNER, František, Hospodářské dějiny na VŠE v Praze, mezinárodní konference Učíme ekonomii 90 let, KIE NF VŠE, 17. 9. 2009
 • STELLNER, František, Hospodářské dějiny na NF VŠE v Praze, Mezinárodní kolokvium „Postavení hospodářských dějin na vysokých školách“, Katedra hospodářských dějin NF VŠE, 26. 6. 2009
 • STELLNER, František, 1848: Russland und Mitteleuropa, in: Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968. Hospodářské a politické důsledky mezníků 1848-1918-1938-1948-1968, 20. – 21. 11. 2008
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Vergleich des Mäzenatentums Friedrich Wilhelms IV. und Wilhelms II. Das Herrschermäzenatentum in der Ära der Bürgergesellschaft des 19. Jahrhunderts, in: International Conference „Collective and Individual Patronage (Mécénat) and the Culture of Public Donation in the Civil Society. Kollektives und individuelles Mäzenat und die Kultur der öffentlichen Gabe in der bürgerlichen Gesellschaft“, 27.-30. 5. 2008
 • STELLNER, František, Wilhelm II. und Juli-Krise 1914, mezinárodní kolokvium Auf dem Wege zum Ersten Weltkrieg, FF UK, Praha, 16. 5. 2008
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Rusko jako hrozba? Počátek vytváření negativního obrazu Ruska u české veřejnosti v letech 1848-49, in: „Devatenácté století v nás“. Mýty, symboly, instituce, vzory chování a myšlení, které nás přežily. Mezinárodní vědecké sympozium, 1. 6. 2007
 • STELLNER, František, Bismarck und Caprivi. Die Probleme der postbismarckschen Eliten, Mezinárodní kolokvium „Die Wirkung der Eliten in der Wirtschaft und in der Diplomatie“, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 18. 5. 2007
 • STELLNER, František, Rusko a Prusko v roce 1866. K politickým, ekonomickým a dynastickým příčinám ruské neutrality, Mezinárodní konference „Rok 1866 a česká společnost. Středoevropské, národní a regionální souvislosti“, Hradec Králové, 26.-27. 4. 2006
 • STELLNER, František, Die dynastische Politik in den russisch-deutschen Beziehungen im 18. Jahrhundert, mezinárodní konference „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“, 24.-25. 11. 2005
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Prusko a Bavorsko v roce 1805. Komparace mezinárodně politických a vnitropolitických priorit pruských a bavorských elit, Evropa 1805. V. Mezinárodní napoleonský kongres v Brně. Ke 200. výročí slavkovské bitvy, 26.-28. 9. 2005
 • STELLNER, František, Bayreuther Historische Kolloquien XIX. Universität und Fürstenbildung im 19. Jahrhundert. Das Studium des Prinzen Albert von Sachsen-Coburg u. Gotha an der Universität Bonn (1837-1838), 27.-28. 5. 2005
 • STELLNER, František, „Vergleich der dynastischen Politik Preußens, Russlands und Österreichs im 18. Jahrhundert“, přednáška na Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Passau, 19. 1. 2005
 • STELLNER, František, přednáška „Russisch-deutsche Beziehungen im 18. Jahrhundert“, Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit, Universität Bayreuth, 13. 1. 2005
 • STELLNER, František, Politische Memoiren in deutscher und britischer Perspektive/ Political Memoirs in Anglo-German Context, Mezinárodní konference „Politische Memoiren in deutscher und britischer Perspektive/ Political Memoirs in Anglo-German Context“, Prinz-Albert-Gesellschaft Coburg e.V., Department of German – School of Modern Languages University of Nottingham, ze dne 10.-11. 9. 2004
 • STELLNER, František, přednáška „Die Erbfolgesicherung für Elisabeth Petrowna, Tochter Peters des Großen.“, 47. Werkastatt Geschichte. Historischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 22. 6. 2004
 • STELLNER, František, Dynastische Politik und russisches Imperium im 18. Jahrhundert, na mezinárodní konferenci „Herrschaft und Beherrschte in kontinentalen europäischen Imperien im Vergleich 1700–1920“, kterou pořádá Historische Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 18.–19. 3. 2004
 • STELLNER, František, přednáška „Der Siebenjährige Krieg – der erste Weltkrieg?“ na Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien, 1. 12. 2003
 • STELLNER, František, Preussen und Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, na sympoziu „Mitteleuropa in internationalen Beziehungen“, Universität Passau, 30. 6.-1. 7. 2000

Granty a stipendia

 • Nová mobilita – vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), ev. číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430, od 2021, FSV UK
 • Советско-чехословацкие научные коммуникации в 1948–1991 гг.: трансфер идей и социальные практики ученых, No. 20-78-10053, грант Российского научного фонда по мероприятию «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых», řešitel Михаил Владимирович Ковалев (Институт всеобщей истории Российской академии наук) 2020-2022 [Sovětsko-československá vědecká komunikace v letech 1948–1991: Přenos idejí a sociální praxe vědců, č. 20-78-10053, grant od Ruské vědecké nadace, řešitel Michail Vladimirovič Kovalev (Ústav obecných dějin Ruské akademie věd)] (spolupracovník)
 • Praha do škol: vytvoření a realizace programů pro rozvoj kompetencí ve vztahu k sociálnímu pilíři. Evropský unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Praha – pól růstu ČR. Reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002114, Národní technické muzeum v Praze, od 2022
 • jednoměsíční stipendium v rámci DAAD realizované na Heinrich Heine Universität Düsseldorf, 1993 (hlavní řešitel)
 • vědecké stipendium Konstantin Jireček-Stipendienfond, květen-červen 1994 (hlavní řešitel)
 • „K úloze císaře Viléma II. při formování německé politiky do roku 1900“, projekt AKTION Česká republika – Rakousko, 1996 (hlavní řešitel)
 • Politické, hospodářské a kulturní vztahy české společnosti k Rusku v padesátých letech 19. století, pro Research Support Scheme, 1999 (hlavní řešitel)
 • Výzkumný záměr MŠMT č. MSM: J13/98: 112100004, Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin, oddíl: Obraz reality ležící uvnitř i vně české společnosti v jejím kolektivním vědomí, 2000-2004 (spoluřešitel)
 • Grantový projekt Grantové agentury České republiky „Střední Evropa a Rusko v 18. století. Ke vzájemným kulturním, politickým a hospodářským vztahům, ovlivňování a poznávání“, spolu s Františkem Bahenským, 2003-2005 (hlavní řešitel)
 • Grant Fakulty národohospodářské VŠE „Výběrová bibliografie k novodobým hospodářským a sociálním dějinám“, 2003-2004 (hlavní řešitel)
 • Výzkumný záměr CEZ: J18/98: 311500001, Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti. Systém hospodářsko-politických regulací vytvořený v 90. letech a jeho vliv na dnešní stav české ekonomiky, příspěvek: Stav a hlavní tendence výzkumu hospodářských a sociálních dějin v České republice v devadesátých letech 20. století a jeho reflexe hospodářské praxe, 2004 (spoluřešitel)
 • Stipendium Alexander von Humboldt-Stiftung realizované na Universität Bayreuth, téma: „Tři ruští panovníci v roce 1762. Srovnání zahraniční, dynastické a vnitřní politiky Alžběty Petrovny, Petra III. a Kateřiny II. (Drei russische Herrscher im Jahr 1762. Ein Vergleich von der Außen-, Innen- und dynastischen Politik Elisabeth Petrownas, Peters III. und Katharinas II.)“, 2004-2005 (hlavní řešitel)
 • Výzkumný záměr MŠMT č. MSM0021620827, České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, projekt III.B.3 „Česká občanská společnost a její reakce na klíčové zahraničně politické krize v 19. století“, 2005-2009 (spoluřešitel)
 • Fakulta národohospodářská VŠE v Praze. Komparace alternativních přístupů řešení Velké hospodářské krize ve Velké Británii, Německu a Československu, Martin Kovář, František Stellner, Radek Sobĕhart, 2005
 • AKTION Österreich-Tschechische Republik. Wissenschafts – und Erziehungskooperation. Russisch-deutsche Beziehungen. Politische, wirtschaftliche, kulturelle Aspekte von der Frühen Neuzeit bis 20. Jahrhundert, František Stellner, Arnold Suppan, 2005 (hlavní řešitel)
 • Návratové stipendium (Rückehrstipendium) Alexander von Humboldt-Stiftung, téma: „Tři ruští panovníci v roce 1762. Srovnání zahraniční, dynastické a vnitřní politiky Alžběty Petrovny, Petra III. a Kateřiny II. (Drei russische Herrscher im Jahr 1762. Ein Vergleich von der Außen-, Innen- und dynastischen Politik Elisabeth Petrownas, Peters III. und Katharinas II.)“, 2006 (hlavní řešitel)
 • Fond rozvoje vysokých škol. Inovace výuky předmětu Hospodářské dějiny. František Stellner, Martin Kovář, Radek Sobĕhart, 2006 (hlavní řešitel)
 • Deutsche Forschungsgemeinschaft, tříměsíční vědecký pobyt, (Universität Passau, Osteuropa-Institut München, Universität Bonn, Universität Bayreuth, Freie Universität Berlin), 2006 (hlavní řešitel)
 • Specifický výzkum FF UK v Praze, „Sociální stát v německo-britské perspektivě 20. století“, 2006 (spoluřešitel)
 • Vládní projekt „EU do škol“, grantový projekt „Jak na EU?“, MŠMT 2006 (spoluřešitel)
 • Rozvojové programy „Multimediální vzdělávací pomůcky pro vedlejší specializaci Novodobé hospodářské dějiny“, 2007 (hlavní řešitel)
 • IGA „Americko-německé ekonomické vztahy 1924-1930. Příspěvek k transnacionálním dějinám meziválečné éry“, 2007 (spoluřešitel)
 • Odborné vzdělávání univerzitních pedagogů v oblasti hospodářských dějin, Leonardo da Vinci (2008-2010) (spoluřešitel)
 • Grantový projekt Grantové agentury České republiky „Vztah ekonomie a politiky na příkladu Velké hospodářské krize v Německu“ (2009-2011) (spoluřešitel)
 • Grantový projekt Grantové agentury České republiky „Role státu v německém hospodářství 20. století“, registrační číslo 409/09/H024 (2009-2011) (spolugarant)
 • Projekt Evropského sociálního fondu „Učme se od učící se organizace“, Operační program Praha Adaptabilita (2009-2011) koordinátor
 • Grantový projekt VŠE, GRF „Analýza vývoje sociálního státu ve středoevropském regionu“, (2010) (spoluřešitel)
 • Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání. Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 (2010-2012) (spoluřešitel)
 • Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: „Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi“ (2010-2012) koordinátor
 • Grantový projekt VŠE, GRF „Rozvoj konzumní společnosti v Evropě po druhé světové válce“, (2011) (spoluřešitel)
 • Mezifakultní IGS MF/16/2012 na VŠE „Vznik VŠE v roce 1953“, 2012 (spoluřešitel)
 • Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. 12 Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Evropa a (versus) svět: Interkontinentální a vnitrokontinentální politické, ekonomické, sociální, kulturní a intelektuální transfery (2012-2016) (spoluřešitel)
 • Rozvojový projekt, „Podpora studia v doktorských studijních programech a podpora post-doktorandů“ VŠE, 2012-2013 (spoluřešitel)
 • Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Investice do rozvoje vzdělávání. CZ.1.07/2.2.00/29.0019. 2013-2014 (lektor multimediálních materiálů: Metodika odborné přípravy)
 • Cíl EÚS 2014-2020 ČR – Svobodný stát Bavorsko, Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce, 2016- (spoluřešitel)
 • Rozvojový projekt ROZV/C24/2016 „Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů“. Hlavní řešitelem byla Masarykova univerzita v Brně, 2016, člen týmu ve spolupracující organizaci
 • Program PROGRES Q09: Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa, Univerzita Karlova v Praze, 2017- (spoluřešitel)
 • Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2017. Podpora cestovního ruchu. Projekt „Posílení významu atraktivit Jihočeského kraje pro segment vysokoškolských a středoškolských studentů“, 2017 (spoluřešitel)
 • OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002727 Škola doktorských studií – aplikovaná a behaviorální studia. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2017-2019 (spoluřešitel)
 • Technologická agentura České republiky, číslo projektu TL01000349. „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“. (VŠTE), 2018-2019 (spoluřešitel)
 •  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, „Smart City – Smart Region – Smart Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018-

Výběrová bibliografie

Monografie 

 • STELLNER, František, Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha, Panevropa Praha, 1995
 • STELLNER, František, Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha, Panevropa Praha, 1998
 • STELLNER, František, Politické, hospodářské a kulturní vztahy české společnosti k Rusku v padesátých letech 19. století, pro Research Support Scheme, Praha 1999 (manuskript)
 • STELLNER, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha, Nakladatelství Libri, 2000, 2007
 • STELLNER, František, Rusko a střední Evropa v 18. století, I. díl, Praha, Setoutbooks.cz, s. r. o. 2009
 • STELLNER, František, Rusko a střední Evropa v 18. století, II. díl: Vliv střední Evropy na proměnu ruské společnosti, Praha, Setoutbooks.cz, s. r. o. 2012.
 • STELLNER, František, Car je mrtev, ať žije carevna! Převraty na ruském dvoře v 18. století, Praha, Lidové noviny, 2014

Kolektivní vědecké monografie (hlavní autor)

 • STELLNER, František u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968, Prag, Oeconomica. Nakladatelství VŠE, 2010
 • STELLNER, František u. a., Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Frankfurt am Main u.a., Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012
 • STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny novověku, Praha, Setoutbooks.cz, s. r. o., 2012
 • STELLNER, František et al., Vývoj českého vysokého ekonomického školství v letech 1945-1953, Praha, Setoutbooks.cz, 2015

Kapitoly v monografiích

 • STELLNER, František, 1848: Russland und Mitteleuropa, in: STELLNER, František u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968, Prag, Oeconomica. Nakladatelství VŠE, 2010, s. 35-41
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Einleitung, in: STELLNER, František u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968, Prag, Oeconomica. Nakladatelství VŠE, 2010, s. 5-6
 • STELLNER, František, Hospodářské dějiny na VŠE v Praze, in: DOLEŽALOVÁ, Antonie a kol., Učíme ekonomii 90 let, Praha, Wolters Kluwer, 2011, s. 115-121
 • STELLNER, František, Einleitung, in: STELLNER, František, Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Hamburg, Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012, s. 7-8 (ISBN 978-3-631-63701-2)
 • STELLNER, František, Zur Entstehung der zentral geleiteten Wirtschaft und der sozialen Frage in der UdSSR, in: STELLNER, František, Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Hamburg, Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012, s. 56-70 (ISBN 978-3-631-63701-2)
 • STELLNER, František, Zum Verhältnis zwischen Russland und Mitteleuropa Anfang des 19. Jahrhunderts. Personalpolitik Pauls I., in: SZOBI, Pavel u. a., Multinationale Reiche im 19.-20. Jahrhundert, Prag 2012, s. 9-17 (ISBN 978-80-86277-74-5)
 • STELLNER, František, Die Beziehung des letzten deutschen Kaisers Wilhelms II. zu den Nationalsozialisten, in: SZOBI, Pavel u. a., Multinationale Reiche im 19. – 20. Jahrhundert, Prag 2012, s. 39-50 (ISBN 978-80-86277-74-5)
 • STELLNER, František, K ekonomickému vývoji SSSR v polovině dvacátých let 20. století, in: STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny novověku, Praha, Setoutbooks.cz, s. r. o., 2012, s. 9-26 (ISBN 978-80-86277-73-8)
 • KOZMANOVÁ, Irena, SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, „Kulturní obrat“ jako impuls pro spojení hospodářských a politických dějin? in: KOZMANOVÁ, Irena a kol., Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin, Praha, Setoutbooks.cz 2013, s. 10-44 (ISBN 978-80-86277-77-6)
 • STELLNER, František, Vysoká škola ekonomická v Praze jako pokračovatelka Vysoké školy obchodní ČVUT, in: Kleinová, Jana (ed.), Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami, Praha: Národní technické muzeum, Praha, 2014. s. 81-86, Práce z dějin techniky a přírodních věd – svazek 39. ISBN 978-80-7037-245-6.)
 • STELLNER, František, Historický kontext, in: NOVÁK, Václav, VOKOUN, Marek, STELLNER, František, VOCHOZKA, Marek, ZEMAN, Robert, Trhy práce v České republice po roce 1989. Regionální komparace politik zaměstnanosti. Praha, Setoutbooks.cz, s. r. o., 2016, s. 21-61. ISBN 978-80-86277-81-3
 • 240 kapitol – hesel, in: SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír (eds.), Encyklopedie českých právních dějin. I.-XIX. svazek. Plzeň: Aleš Čeněk, Ostrava: KEY Publishing, 2016-2020. ISBN 9788073805692.

Studie

 • STELLNER, František, Dvorcovyje perevoroty v Rossii: sravnitelnaja tipologizacija. Vestnik NGU. Serija: Istorija, filologija, 2021, T. 20, No. 8: Istorija, s. 34-38.
 • STELLNER, František, On the reasons why the Reinsurance Treaty was not renewed in 1890, in: Novaja i novejšaja istorija, 2021, No. 6, s. 44-54.
 • STELLNER, František, VOKOUN, Marek, SOBĚHART, Radek, Smart government, smart administration a e-government v České republice, in: Mladá veda 9, 2021, č. 4, s. 63-77.
 • STELLNER, František, SZOBI, Pavel, Sovětizace českého ekonomického vysokého školství v 50. letech 20. století, in: Vlček, Radomír a kol., Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a kulturních dějinách, Praha 2021, s. 296-311.
 • STELLNER, František, Vynucená, nechtěná a neoblíbená? Výmarská republika v letech 1918-1933. In: Drábik, Jakub, Rákosník, Jakub (eds.), Od bouře k bouři. Československo, Evropa a svět mezi dvěma světovými válkami (1918-1939), Praha: Academia, 2022, s. 356-380.
 • STELLNER, František, Integrace Romanovců do evropské panovnické sítě v 18. století, in: Jakub Izdný – Drahomír Suchánek – David Tomíček a kol.: Amicis omnia sunt communia. Integrace a dezintegrace v dějinách, společnosti a literatuře, Praha, Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum 2022, s. 143-151.
 • STELLNER, František, SZOBI, Pavel, Sovietization of Higher Economic Education in Czechoslovakia (Mid 1940s — 1950s): Problems and Perspectives of Stud, in: Istorija, 2022,  T. 13. No. 4.
 • STELLNER, František, „Nový kurs“ a „světová politika“. Zahraniční politika Německa v 90. letech 19. století, in: Historický obzor 1, 1990, č. 7/8, s. 180-185
 • STELLNER, František, Cesta Pruska k velmocenskému postavení, in: Historický obzor 3, 1992, č. 9, s. 242-249
 • STELLNER, František, Prusko za válek o rakouské dědictví, in: Historický obzor 4, 1993, č. 6, s. 122-126
 • STELLNER, František, Vilém II. a Bismarck. Německá zahraniční politika v letech 1888-1890, in: Pocta Aleši Skřivanovi. Sborník příspěvků jeho žáků k 50. narozeninám, usp. S. Balík, V. Drška, Fr. Stellner, Praha 1994, s. 41-47
 • STELLNER, František, Bedřich Pruský a Machiavelliho “Vladař”, in: Historický obzor 6, 1995, č. 5-6, s. 127-130
 • STELLNER, František, Capriviho zahraniční politika v letech 1890-1892, in: Historický obzor 6, 1995, č. 9-10, s. 203-210
 • STELLNER, František, Bavorsko a Prusko. Srovnání historie dvou německých mocností do roku 1871, in: Střední Evropa 12, 1996, č. 64, s. 113-124
 • STELLNER, František, Deutsche auswärtige Politik nach Bismarcks Entlassung (1890-1892), in: Prague Papers on History of International Relations 1, 1997, s. 135-156
 • STELLNER, František, Zu einigen außenpolitischen und militärischen Aspekten des bayrischen Erbfolgekrieges, in: Prague Papers on History of International Relations 2, Part II, 1998, s. 237-264
 • STELLNER, František, Král a filozof. Fridrich II. Veliký a Voltaire, in: Historický obzor 9, 1998, č. 5-6, s. 104-110
 • STELLNER, František, Zur Aussen- und Innenpolitik des Reichskanzlers Caprivi nach 1892, in: Prague Papers on History of International Relations 3, 1999, s. 111-130
 • STELLNER, František, Na německém císařském dvoře (1871-1918), in: Historický obzor 10, 1999, č. 7-8, s. 146-152
 • STELLNER, František, Německý císař Vilém II. a nacismus, in: Pocta profesoru Janu Kuklíkovi, AUC, Philosophica et Historica 1, 1998, Studia historica XLVIII., Praha 2000, s. 185-194
 • STELLNER, František, Dynastický faktor v ruské politice v prvních letech vlády Alžběty Petrovny, in: Slovanský přehled 85, 2000, č. 3, s. 413-439
 • STELLNER, František, Zu den Ergebnissen des Siebenjährigen Kriegs in Europa, in: Prague Papers on History of International Relations 4, 2000, s. 85-98
 • STELLNER, František, K významu bitvy u Lovosic pro ztroskotání pruské ofenzivy v roce 1756, in: Historický obzor 12, 2001, č. 5-6, s. 98-101
 • STELLNER, František, „Carevna zemřela!“ Několik poznámek k vládě Alžběty Petrovny, in: Pocta k 60. narozeninám doc. PhDr. Vladimíra Nálevky, CSc., AUC, Philosophica et Historica 2, 1998, Studia Historica IL, Praha 2001, s. 51-56
 • STELLNER, František, Der erste Staatsbesuch des deutschen Kaisers Wilhelms II. in Wien, in: Prague Papers on History of International Relations 5, 2001, s. 75-83
 • STELLNER, František, Die Reflexion der russischen Politikauffassung in der tschechischen Gesellschaft 1849-1850, in: Prague Papers on History of International Relations 6, 2002, s. 55-64
 • STELLNER, František, První státní návštěva německého císaře Viléma II. ve Vídni, in: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. Sborník příspěvků k jubilantovým sedmdesátinám, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 1999, Studia Historica LI, Praha 2003, s. 201-207
 • STELLNER, František, Německý císař Vilém II. a konec první světové války, in: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi. K sedmdesátým narozeninám, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 3, 1998, Studia Historica L, ed. Drahomír Jančík, Praha 2003, s. 221-231
 • STELLNER, František, Slovanství v české a ruské společnosti v první polovině 19. století, in: Historický obzor 15, 2004, č. 9/10, s. 206-211
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Velká hospodářská krize a výmarská republika, in: Velká deprese. Sborník textů, ed. Marek Loužek a Ladislav Tajovský, Praha 2004, s. 61-69
 • STELLNER, František, KOVÁŘ, Martin, TAJOVSKÝ, Ladislav, SOBĚHART, Radek,  Stav a hlavní tendence výzkumu hospodářských a sociálních dějin v České republice v devadesátých letech 20. století a jeho reflexe hospodářské praxe. Výzkumný záměr CEZ: J18/98: 311500001, Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti. Systém hospodářsko-politických regulací vytvořený v 90. letech a jeho vliv na dnešní stav české ekonomiky, 2004 (manuskript)
 • STELLNER, František, Die dynastische Politik russisches Imperium im 18. Jahrhundert, in: Prague Papers on History of International Relations 7, 2004, s. 33-55
 • STELLNER, František, Politické a dynastické pozadí svatby Kateřiny Veliké, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 2003, Studia Historica LV, Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha, Nakladatelství Karolinum 2005, s. 409-422
 • SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, Vybrané aspekty vývoje německého hospodářství za Velké hospodářské krize, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, č. 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 244-259
 • KOVÁŘ, Martin, STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Komparace alternativních přístupů řešení Velké hospodářské krize ve Velké Británii, Německu a Československu, FIGA. Fakulta národohospodářská VŠE v Praze, 2005 (manuskript)
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Ekonomické příčiny vítězství SSSR a porážky Německa ve druhé světové válce, in: Šedesát let od konce druhé světové války. Sborník textů, ed. Marek Loužek, Praha 2005, s. 61-70
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Ausgewählte Aspekte der deutschen Wirtschaftsentwicklung während der Weltwirtschaftskrise, in: Prague Papers on History of International Relations 8, 2005, s. 135-165
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Politické aspekty vývoje výmarské republiky za Velké hospodářské krize (Brüningova éra), in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2, 2005, ed. Martin Kovář a Vladimír Nálevka, s. 145-195
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Prusko a Bavorsko v roce 1805. Komparace mezinárodně politických a vnitropolitických priorit pruských a bavorských elit, in: Evropa 1805. Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu Brno, 26.-28. září 2005, ed. Jaroslav Kotulán a Dušan Uhlíř, Brno 2006, s. 109-129
 • STELLNER, František, Příčiny ruské neutrality během prusko-rakouské války v roce 1866, in: Slovanský přehled 92, 2006, č. 4, s. 465-484
 • STELLNER, František, Pruské nároky na slezská knížectví a válka o rakouské dědictví, in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., sest. Luděk Březina a kol., Praha, nakladatelství Casablanca 2006, s. 169-182
 • STELLNER, František, Rusko a Prusko v roce 1866. K politickým, ekonomickým a dynastickým příčinám ruské neutrality, in: Královehradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost 3, 2006, s. 17-25
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Ke jmenování Heinricha Brüninga říšským kancléřem, in: Svět historie. Historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 81-99
 • STELLNER, František, Die dynastische Politik in den russisch-deutschen Beziehungen im 18. Jahrhundert, in: „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“. Beiträge der internationalen Konferenz in Prag vom 24.-25. November 2005, hrsg. von František Stellner unter Mitarbeit von František Bahenský und Radek Soběhart, Praha, Set Out, 2007, s. 31-51
 • STELLNER, František, Německý císař Vilém II. a jeho britští příbuzní, in: Cestou dějin. 1. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. Kolektivní monografie, usp. Eva Semotanová, Praha, Historický ústav 2007, s. 305-323
 • 39) SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, K ekonomickému vývoji výmarské republiky za Brüningovy éry, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám Prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007, s. 395-404
 • STELLNER, František, CHLUBNA, Jan, Genealogie panovnických rodů na internetu, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1-2/2002, Z pomocných věd historických XVI, Inter laurum et olivam, Praha 2007, s. 303-307
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Rusko jako hrozba? Počátek vytváření negativního obrazu Ruska u české veřejnosti v letech 1848-49, in: „19. století v nás“. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, ed. Milan Řepa, Praha 2008, s. 554-566 (vyšlo 2009)
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, České země a západní Evropa v zahraniční historiografii, in: sborník z IX. sjezdu historiků, Fakulta filozofická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky – Historickým klubem a Historickým ústavem Akademie věd České republiky, 7. září 2006 (v tisku)
 • STELLNER, František, Vilém II. a zánik monarchie v roce 1918, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2006, ed. Martin Kovář a Vladimír Nálevka, s. 193-224 (vyšlo 2008)
 • STELLNER, František, Ursachen der russischen Neutralität im preußisch-österreichischen Krieg 1866, in: Prague Papers on History of International Relations 10, 2007, s. 113-134
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Institucionální kolaps výmarské republiky v roce 1930, in: Totalitarismus 3. Totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru, ed. Ivo T. Budil a Tereza Zíková, Plzeň 2007, s. 73-90
 • STELLNER, František, Bismarck und Caprivi. Die Probleme der postbismarckschen Eliten, Mezinárodní kolokvium „Die Wirkung der Eliten in der Wirtschaft und in der Diplomatie“, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 18. 5. 2007, in: Prague Papers on History of International Relations 10, 2007, s. 419-427
 • STELLNER, František, Vergleich der dynastischen Politik österreichisches, preußisches und russisches Imperium im 18. Jahrhundert, in: sborník internationalen Konferenz „Herrschaft und Beherrschte in kontinentalen europäischen Imperien im Vergleich 1700–1920“ (v tisku)
 • STELLNER, František, Zamyšlení nad životem a dílem Fridricha Velikého, in: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7, 2007. Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, Opava 2007, s. 189-196
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Vybrané problémy hospodářské politiky vlády H. Müllera do října 1929, in: Acta Oeconomica Pragensia 16, 2008, č. 1, Německé hospodářské dějiny, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 99-107
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Die Wirtschaftspolitik der deutschen Regierung zwischen 1928 und 1929, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen Prague economic and social history papers 8, 2007/2008, s. 165-172
 • STELLNER, František, Wilhelm II. und die Juli-Krise 1914, in: Prague Papers on History of International Relations 11, 2008, s. 509-515 (vyšlo 2009)
 • STELLNER, František, Die russisch-württembergischen Beziehungen unter Katharina der Großen, in: Prague Papers on History of International Relations 11, 2008, s. 105-114 (vyšlo 2009)
 • SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, Vergleich des Mäzenatentums Friedrich Wilhelms IV. und Wilhelms II. Das Herrschermäzenatentum in der Ära der Bürgergesellschaft des 19. Jahrhunderts, in: Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in 19th and 20th Century in the Central Europe, edd. Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Tomáš W. Pavlíček, Praha 2010, s. 44-61
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Die Wirtschaftspolitik der deutschen Regierung (1928-1929), in: Prague Papers on History of International Relations 12, 2009, s. 569-576
 • STELLNER, František, Die Personalpolitik Katharinas II. im Kontext der russisch-mitteleuropäischen Beziehungen, in: Prague Papers on History of International Relations 12, 2009, s. 145-156
 • STELLNER, František, Hospodářské a sociální dějiny na Katedře hospodářských dějin NF VŠE v Praze (tradice, výsledky a výhled), in: Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století. Sborník z konference konané 9. listopadu 2007 na KHD NF VŠE v Praze, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009, s. 85-89 (Studie k hospodářským dějinám 1) (vyšlo 2010)
 • STELLNER, František, Politiques dynastiques et matrimoniales: francophobie ou russophobie? in: sborník z Colloque du tricentenaire. Elisabeth, impératrice de Russie (1709-1761). Entre la francophonie et la francophilie, 11.-12. 12. 2009
 • STELLNER, František, Der mitteleuropäische Einfluss auf die russische Bildungspolitik in der Ära Peters des Großen, in: Prague Papers on the History of International Relations 13, 2010, část 1, s. 37-46 (vyšlo 2011)
 • STELLNER, František, Petr I. Veliký a carevič Alexej, in: Historický obzor 22, 2011, č. ¾, s. 82-86
 • STELLNER, František, Středoevropský vliv na školské reformy Kateřiny Veliké, in: Slovanský přehled 97, 2011, č. 3-4, s. 409-424
 • SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, Budoucnost hospodářských dějin na českých vysokých školách, in: Acta Oeconomica Pragensia 19, 2011, č. 6, s. 39-45
 • STELLNER, František, K tzv. „osobní vládě“ posledního německého císaře Viléma II., in: Dvacáté století. The Twentieth Century, 2011, 1, s. 31-42
 • STELLNER, František, Katharina die Große und die dynastische Beziehungen zwischen Russland und Württemberg, in: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 71, 2012, s. 289-303
 • STELLNER, František, Příprava ruských panovníků 18. století na vládu, in: Historický obzor 23, 2012, č. 7-8, s. 161-167
 • STELLNER, František, Russische Studenten an den mitteleuropäischen Bildungsanstalten im 18. Jahrhundert, in: Prague Papers on the History of International Relations 15, 2012, č. 2, s. 37-46
 • STELLNER, František, Dinastičeskaja politika avstrijskoj, prusskoj i rossijskoj monarchij v XVIII veke. Sravnitelno-istoričeskij analiz, in: Rossija XXI, 2012, No. 4, s. 82-109
 • STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Udělování vědeckých hodností na Vysoké škole ekonomické v Praze v padesátých letech 20. století, in: Politická ekonomie 61, 2013, č. 4, s. 316-332
 • STELLNER, František, SZOBI, Pavel, K institucionálním a personálním okolnostem vzniku Vysoké školy ekonomické v Praze, in: Politická ekonomie 61, 2013, č. 4, s. 307-315
 • STELLNER, František, Die Interessengruppen am Hof Elisabeth Petrownas. Ein Beitrag zur Analyse der Herrscherstellung im absolutistischen System, in: Innsbrucker Historische Studien. Politische Kommunikation zwischen Imperien. Der Diplomatischer Aktionsraum Südost- und Osteuropa, hrsg. von Gunda Barth-Scalmani, Harriet Rudolph und Christian Steppan, 29. Band, Innsbruck, Wien, Bolzen 2013, s. 145-154
 • STELLNER, František, Dinastičeskaja politika v načale pravlenija Jelizavety Petrovny, in: Rossija v XVIIII stoletii. vypusk IV, red. Je. Je. Ryčalovskij, Moskva 2013, s. 114-129.
 • STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Internet, social sciences and humanities, in: Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly 24, 2014, No. 4, s. 492-510
 • STELLNER, František, Dinastičeskij aspekt vnešnej politiki Petra III, in: Rossijskaja istorija, 2014, No. 4, s. 70-79
 • STELLNER, František, Russisch-deutsche Beziehungen nach der Thronbesteigung Wilhelms II., in: Prague Papers on the History of International Relations 17, 2014, č. 2, s. 61-71
 • STELLNER, František, Vláda ruské regentky Anny Leopoldovny. Historie dvou palácových převratů, in: Kovář, Martin, ed. a Drška, Václav, ed. Kapitoly z obecných dějin: panu profesorovi s láskou. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, s. 129-137
 • STELLNER, František, VANÍČKOVÁ, Radka, Personální politika Viléma II. v německých a pruských politických institucích v éře tzv. liebenberského kruhu, in: Dvacáté století. The Twentieth Century, 2014, roč. 6, č. 1, s. 126-139
 • HREBIKOVÁ, Anežka, STELLNER, František, K tematickému zaměření divadelních her Kateřiny Veliké, in: Slovanský přehled 101, 2015, č. 1, s. 95-123
 • STELLNER, František, Mitteleuropäer und die Entstehung der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, in: Istoričeskaja pamjat i strategii rossijsko-nemeckogo mežkulturnogo dialoga, red. M. V. Kovalev, I. R. Pleve, Saratov 2015, s. 18-36
 • STELLNER, František, Okolnosti Bismarckovy demise, in: Otto von Bismarck. 200 let od narození, ed. Marek Loužek, Praha, Institut Václava Klause, 2015, s. 75-84 ISBN 978-80-7542-001-5
 • VOKOUN, Marek, STELLNER, František, Czech economic historians and interdisciplinary approach, in: Économies et Sociétés. Série „Histoire Économique Quantitative“ 50, 2015, No. 6, s. 857-875
 • STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Professors and associate professors in communist Czechoslovakia – a case study of the academic degree awarding process in the 1950s, in: Littera Scripta 8, 2015, č. 2, s. 108-120
 • VOKOUN, Marek, POLANECKÝ, Lukáš, STELLNER, František, The impact of the recent economic crisis on the food industry in the Czech and Slovak Republic, in: Procedia Economics and Finance, Volume 34, 2015, Pages 142-148
 • NOVÁK, Václav, VOKOUN, Marek, STELLNER, František, VOCHOZKA, Marek, Institutional analysis of contemporary regional labour market in the Czech Republic, in: E+M Ekonomie a Management 19, 2016, č. 3, s. 4-19
 • STELLNER, František, „The Daily Telegraph aféra“. Masmédia a transformace císařského Německa v roce 1908, in: Dvacáté století – The Twentieth Century 8, 2016, č. 2, s. 80-94
 • STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Dopad ekonomické krize na primární sektor v České republice, in: Mladá veda / Young Science 5, 2017 (1), s. 113-120
 • VOKOUN, Marek et al., The Strategic Importance on Human Resources Management and the Roles of Human Capital, Investment and Education, in: Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. 25, 42, 2018, č. 1, s. 258-268
 • MINÁRIK, Pavol, VOKOUN, Marek, STELLNER, František, Innovative activity and business cycle: Austria in the 19th and 20th century, in: E+M Ekonomie a Management 21, 2018, č. 2, s. 53-68
 • STELLNER, František, Revoluce roku 1917, in: KOHNOVÁ, Jana a Barbora HOLUBOVÁ (eds.). Válkám navzdory. XXX. Letní škola historie. Soubor odborných statí. Praha: Nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 2018, s. 85-100
 • STELLNER, František, K personální politice Viléma II. v německých a pruských ozbrojených silách, in: Dvacáté století – The Twentieth Century 10, 2018, č. 1, s. 22-33
 • STELLNER, František, Der russische Thronfolger Aleksej und die böhmischen Länder, in: Schwarcz, Iskra (hg.), Die Flucht des Thronfolgers Aleksej. Krise in der „Balance of Power“ und den österreichisch-russischen Beziehungen am Anfang des 18. Jahrhunderts. LIT Verlag Münster, 2019, s. 247-254
 • STELLNER, František, Děkabristé a ideje občanské společnosti a liberalismu, in: Hochel, Marian a kol., Moderní Evropan první poloviny 19. století, Opava 2019, s. 241-253

 

Úvod > Ústav > Vyučující > František Stellner