František Stellner

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Funkce

 • člen semináře novověkých dějin

Kontakt

Odborné zaměření

 • Specializuje se na novověké a nejnovější politické a hospodářské dějiny střední a východní Evropy.
 • Zabývá se především výzkumem německých a ruských dějin 18.-20. století se zaměřením na politické, sociální a hospodářské dějiny.
 • Dlouhodobě se věnuje metodice odborné práce.
 • Podílí se též na výzkumu vývoje trhu práce a managementu ve 20. století.

Zaměstnání

 • 2018 hostující docent Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen, Hauptseminar „Russische Geschichte des 18. Jahrhunderts“
 • od 2018 člen Akademické rady vysoké školy CEVRO Institut, z.ú.
 • od 2018 vedoucí Katedry humanitních studií Ústavu podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • od 2017 člen Vědecké rady Institutu personalistiky Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze
 • 2015-2017 vedoucí katedry managementu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • od 2015 šéfredaktor časopisu Littera Scripta
 • od 2015 člen Akademické rady Ústavu znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • od 2015 zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost Ústavu podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • od 2015 člen redakční rady časopisu Littera Scripta
 • od 2015 vědecký spolupracovník Výzkumného centra Dějin východní Evropy při Historickém ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.
 • od 2014 člen redakční rady Encyklopedie českých právních dějin
 • 2013-2015 docent katedry ekonomiky a managementu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • 2012 hostující docent Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen, Hauptseminar „Russische Geschichte des 18. Jahrhunderts“
 • 2012 garant a předseda oborové rady doktorského oboru Hospodářské a politické dějiny na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2011-2013 člen Poradní skupiny rektora pro dějiny VŠE
 • od 2009 člen redakční rady časopisu Cornova
 • od 2009 člen redakční rady časopisu Dvacáté století. The Twentieth Century, FF UK
 • 2009-2011 člen hodnotícího panelu P410 – Dějiny 19. a 20. století Grantové agentury České republiky
 • od 2009 člen vědecké rady nakladatelství SET OUT, SETOUTBOOKS.CZ
 • od 2007 člen ediční rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia
 • 2006-2012 proděkan pro vědu a doktorské studium Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, předseda grantové a ediční komise NF VŠE, člen oborové rady doktorského studia a komise pro státní doktorské zkoušky studijního oboru „Hospodářská politika“ a člen komise pro obhajoby disertačních prací oboru „Hospodářská politika“ Národohospodářské fakulty VŠE
 • od 2006 člen redakční rady mezinárodní ročenky Prague Papers on History of International Relations
 • 2003-2013 člen vědecké rady Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2003-2012 vedoucí Katedry hospodářských dějin Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2001-2012 docent Katedry hospodářských dějin Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2000-2002 ředitel Ústavu světových dějin FF UK
 • 2000-2016 člen oborové rady doktorského studijního programu 7105V Historické vědy, studijní obor Historie/Obecné dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • od 2000 člen oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní vztahy Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
 • od 2000 docent světových dějin a obecných dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • od 2000 externí učitel Ústavu slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Východoevropská studia)
 • 1993-2000 odborný asistent Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 1992-1993 asistent Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Vzdělání

 • 1990-1995 vědecká aspirantura v oboru obecné dějiny, pro specializaci dějiny novověku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (od 1992 externí, od 1993 tzv. postgraduální studium) (Dr., 1999 změněn titul na Ph.D. a přiznán titul PhDr.)
 • 1985-1990 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: historie a český jazyk a literatura (Mgr.)

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2012 hostující docent Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen, Hauptseminar „Russische Geschichte des 18. Jahrhunderts“
 • roční: Universität Bayreuth (2004/2005) v rámci stipendia Alexander von Humboldt-Stiftung; navazující jednoroční stipendium Alexander von Humboldt-Stiftung (2006)
 • tříměsíční: Deutsche Forschungsgemeinschaft (2006) (Universität Passau, Universität Bayreuth, Universität Bonn, Osteuropa-Institut München, Freie Universität Berlin)
 • měsíční: Universität Düsseldorf (1993), Freie Universität Berlin (1995, 1996, 1997)

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • STELLNER, František, mezinárodní konference Bitva u Kolína 1757-2017, CEROP Kolín, „Fridrich Veliký před bitvou u Kolína“, 16. 6. 2017
 • STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Návrat kvantitativního přístupu v kvalitativním výzkumu hospodářských dějin, in: XIV. česko-slovenskou konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 2015. Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků. Olomouc, 2. – 3. 2. 2015
 • STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Hat die junge Generation Stalin vergessen? Mezinárodní kolokvium Deutsch-tschechische und bayerisch-böhmische Erinnerungsorte (2014), UJEP Ústí nad Labem, 28.-29. 11. 2014
 • STELLNER, František, Internet a společenské a humanitní vědy, XIII. česko-slovenskou konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: „Tužka a papír nebo počítač?“, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 20. až 21. 1. 2014
 • STELLNER, František, Stalins Denkmal in Prag und Berlin als Erinnerungsort, mezinárodní seminář „Deutsch-tschechische und bayerisch-böhmische Erinnerungsorte“, Universität Passau, 29.-30. 11. 2013
 • Stellner, František, Der russische Thronfolger Aleksej und die böhmischen Länder, Konferenz „Das europäische System der ‚Balance of Power‘ und die österreichisch- russischen Beziehungen am Anfang des 18. Jahrhunderts“, Universität Wien, 6.-8. 12. 2012
 • Stellner, František, Die Interessengruppen am Hof Elisabeth Petrownas. Ein Beitrag zur Analyse der Herrscherstellung im absolutistischen System, 13. Internationales Kongress zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, 25. – 29. Juli 2011, Karl-Franzens-Universität in Graz, BS003 Akteure bei Hof. Repräsentation, Interaktion, Kommunikation und Zeremoniell / Actors at Court: Representation, Interaction, Communication and Ceremonial, Graz 25.-29. 7. 2011
 • STELLNER, František, Politiques dynastiques et matrimoniales: francophobie ou russophobie? Colloque du tricentenaire. Elisabeth, impératrice de Russie (1709-1761). Entre la francophonie et la francophilie, 11.-12. 12. 2009
 • STELLNER, František, Deutscher Kaiser Wilhelm II. und Nazismus, mez. kolokvium Wirtschafts-/politische Geschichte Mitteleuropas im 20. Jahrhundert, NF VŠE, 27. listopad 2009
 • STELLNER, František, Personalpolitik Pauls I. Zum Verhältnis zwischen Russland und Mitteleuropa Anfang des 19. Jahrhunderts, mezinárodní kolokvium „Multinationale Reiche im 19. – 20. Jahrhundert“, NF VŠE, 13. 11. 2009
 • STELLNER, František, Hospodářské dějiny na VŠE v Praze, mezinárodní konference Učíme ekonomii 90 let, KIE NF VŠE, 17. 9. 2009
 • STELLNER, František, Hospodářské dějiny na NF VŠE v Praze, Mezinárodní kolokvium „Postavení hospodářských dějin na vysokých školách“, Katedra hospodářských dějin NF VŠE, 26. 6. 2009
 • STELLNER, František, 1848: Russland und Mitteleuropa, in: Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968. Hospodářské a politické důsledky mezníků 1848-1918-1938-1948-1968, 20. – 21. 11. 2008
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Vergleich des Mäzenatentums Friedrich Wilhelms IV. und Wilhelms II. Das Herrschermäzenatentum in der Ära der Bürgergesellschaft des 19. Jahrhunderts, in: International Conference „Collective and Individual Patronage (Mécénat) and the Culture of Public Donation in the Civil Society. Kollektives und individuelles Mäzenat und die Kultur der öffentlichen Gabe in der bürgerlichen Gesellschaft“, 27.-30. 5. 2008
 • STELLNER, František, Wilhelm II. und Juli-Krise 1914, mezinárodní kolokvium Auf dem Wege zum Ersten Weltkrieg, FF UK, Praha, 16. 5. 2008
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Rusko jako hrozba? Počátek vytváření negativního obrazu Ruska u české veřejnosti v letech 1848-49, in: „Devatenácté století v nás“. Mýty, symboly, instituce, vzory chování a myšlení, které nás přežily. Mezinárodní vědecké sympozium, 1. 6. 2007
 • STELLNER, František, Bismarck und Caprivi. Die Probleme der postbismarckschen Eliten, Mezinárodní kolokvium „Die Wirkung der Eliten in der Wirtschaft und in der Diplomatie“, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 18. 5. 2007
 • STELLNER, František, Rusko a Prusko v roce 1866. K politickým, ekonomickým a dynastickým příčinám ruské neutrality, Mezinárodní konference „Rok 1866 a česká společnost. Středoevropské, národní a regionální souvislosti“, Hradec Králové, 26.-27. 4. 2006
 • STELLNER, František, Die dynastische Politik in den russisch-deutschen Beziehungen im 18. Jahrhundert, mezinárodní konference „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“, 24.-25. 11. 2005
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Prusko a Bavorsko v roce 1805. Komparace mezinárodně politických a vnitropolitických priorit pruských a bavorských elit, Evropa 1805. V. Mezinárodní napoleonský kongres v Brně. Ke 200. výročí slavkovské bitvy, 26.-28. 9. 2005
 • STELLNER, František, Bayreuther Historische Kolloquien XIX. Universität und Fürstenbildung im 19. Jahrhundert. Das Studium des Prinzen Albert von Sachsen-Coburg u. Gotha an der Universität Bonn (1837-1838), 27.-28. 5. 2005
 • STELLNER, František, „Vergleich der dynastischen Politik Preußens, Russlands und Österreichs im 18. Jahrhundert“, přednáška na Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Passau, 19. 1. 2005
 • STELLNER, František, přednáška „Russisch-deutsche Beziehungen im 18. Jahrhundert“, Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit, Universität Bayreuth, 13. 1. 2005
 • STELLNER, František, Politische Memoiren in deutscher und britischer Perspektive/ Political Memoirs in Anglo-German Context, Mezinárodní konference „Politische Memoiren in deutscher und britischer Perspektive/ Political Memoirs in Anglo-German Context“, Prinz-Albert-Gesellschaft Coburg e.V., Department of German – School of Modern Languages University of Nottingham, ze dne 10.-11. 9. 2004
 • STELLNER, František, přednáška „Die Erbfolgesicherung für Elisabeth Petrowna, Tochter Peters des Großen.“, 47. Werkastatt Geschichte. Historischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 22. 6. 2004
 • STELLNER, František, Dynastische Politik und russisches Imperium im 18. Jahrhundert, na mezinárodní konferenci „Herrschaft und Beherrschte in kontinentalen europäischen Imperien im Vergleich 1700–1920“, kterou pořádá Historische Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 18.–19. 3. 2004
 • STELLNER, František, přednáška „Der Siebenjährige Krieg – der erste Weltkrieg?“ na Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien, 1. 12. 2003
 • STELLNER, František, Preussen und Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, na sympoziu „Mitteleuropa in internationalen Beziehungen“, Universität Passau, 30. 6.-1. 7. 2000

Granty a stipendia

 • jednoměsíční stipendium v rámci DAAD realizované na Heinrich Heine Universität Düsseldorf, 1993 (hlavní řešitel)
 • vědecké stipendium Konstantin Jireček-Stipendienfond, květen-červen 1994 (hlavní řešitel)
 •  „K úloze císaře Viléma II. při formování německé politiky do roku 1900“, projekt AKTION Česká republika – Rakousko, 1996 (hlavní řešitel)
 • Politické, hospodářské a kulturní vztahy české společnosti k Rusku v padesátých letech 19. století, pro Research Support Scheme, 1999 (hlavní řešitel)
 •  Výzkumný záměr MŠMT č. MSM: J13/98: 112100004, Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin, oddíl: Obraz reality ležící uvnitř i vně české společnosti v jejím kolektivním vědomí, 2000-2004 (spoluřešitel)
 • Grantový projekt Grantové agentury České republiky „Střední Evropa a Rusko v 18. století. Ke vzájemným kulturním, politickým a hospodářským vztahům, ovlivňování a poznávání“, spolu s Františkem Bahenským, 2003-2005 (hlavní řešitel)
 • Grant Fakulty národohospodářské VŠE „Výběrová bibliografie k novodobým hospodářským a sociálním dějinám“, 2003-2004 (hlavní řešitel)
 • Výzkumný záměr CEZ: J18/98: 311500001, Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti. Systém hospodářsko-politických regulací vytvořený v 90. letech a jeho vliv na dnešní stav české ekonomiky, příspěvek: Stav a hlavní tendence výzkumu hospodářských a sociálních dějin v České republice v devadesátých letech 20. století a jeho reflexe hospodářské praxe, 2004 (spoluřešitel)
 • Stipendium Alexander von Humboldt-Stiftung realizované na Universität Bayreuth, téma: „Tři ruští panovníci v roce 1762. Srovnání zahraniční, dynastické a vnitřní politiky Alžběty Petrovny, Petra III. a Kateřiny II. (Drei russische Herrscher im Jahr 1762. Ein Vergleich von der Außen-, Innen- und dynastischen Politik Elisabeth Petrownas, Peters III. und Katharinas II.)“, 2004-2005 (hlavní řešitel)
 • Výzkumný záměr MŠMT č. MSM0021620827, České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, projekt III.B.3 „Česká občanská společnost a její reakce na klíčové zahraničně politické krize v 19. století“, 2005-2009 (spoluřešitel)
 • FIGA. Fakulta národohospodářská VŠE v Praze. Komparace alternativních přístupů řešení Velké hospodářské krize ve Velké Británii, Německu a Československu, Martin Kovář, František Stellner, Radek Sobĕhart, 2005
 • AKTION Österreich-Tschechische Republik. Wissenschafts – und Erziehungskooperation. Russisch-deutsche Beziehungen. Politische, wirtschaftliche, kulturelle Aspekte von der Frühen Neuzeit bis 20. Jahrhundert, František Stellner, Arnold Suppan, 2005 (hlavní řešitel)
 • Návratové stipendium (Rückehrstipendium) Alexander von Humboldt-Stiftung, téma: „Tři ruští panovníci v roce 1762. Srovnání zahraniční, dynastické a vnitřní politiky Alžběty Petrovny, Petra III. a Kateřiny II. (Drei russische Herrscher im Jahr 1762. Ein Vergleich von der Außen-, Innen- und dynastischen Politik Elisabeth Petrownas, Peters III. und Katharinas II.)“, 2006 (hlavní řešitel)
 • Fond rozvoje vysokých škol. Inovace výuky předmětu Hospodářské dějiny. František Stellner, Martin Kovář, Radek Sobĕhart, 2006 (hlavní řešitel)
 • Deutsche Forschungsgemeinschaft, tříměsíční vědecký pobyt, (Universität Passau, Osteuropa-Institut München, Universität Bonn, Universität Bayreuth, Freie Universität Berlin), 2006 (hlavní řešitel)
 • Specifický výzkum FF UK v Praze, „Sociální stát v německo-britské perspektivě 20. století“, 2006 (spoluřešitel)
 • Vládní projekt „EU do škol“, grantový projekt „Jak na EU?“, MŠMT 2006 (spoluřešitel)
 • Rozvojové programy „Multimediální vzdělávací pomůcky pro vedlejší specializaci Novodobé hospodářské dějiny“, 2007 (hlavní řešitel)
 • IGA „Americko-německé ekonomické vztahy 1924-1930. Příspěvek k transnacionálním dějinám meziválečné éry“, 2007 (spoluřešitel)
 • Odborné vzdělávání univerzitních pedagogů v oblasti hospodářských dějin, Leonardo da Vinci (2008-2010) (spoluřešitel)
 • Grantový projekt Grantové agentury České republiky „Vztah ekonomie a politiky na příkladu Velké hospodářské krize v Německu“ (2009-2011) (spoluřešitel)
 • Grantový projekt Grantové agentury České republiky „Role státu v německém hospodářství 20. století“, registrační číslo 409/09/H024 (2009-2011) (spolugarant)
 • Projekt Evropského sociálního fondu „Učme se od učící se organizace“, Operační program Praha Adaptabilita (2009-2011) koordinátor
 • Grantový projekt VŠE, GRF „Analýza vývoje sociálního státu ve středoevropském regionu“, (2010) (spoluřešitel)
 • Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání. Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 (2010-2012) (spoluřešitel)
 • Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: „Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi“ (2010-2012) koordinátor
 • Grantový projekt VŠE, GRF „Rozvoj konzumní společnosti v Evropě po druhé světové válce“, (2011) (spoluřešitel)
 • Mezifakultní IGS MF/16/2012 na VŠE „Vznik VŠE v roce 1953“, 2012 (spoluřešitel)
 • Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. 12 Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Evropa a (versus) svět: Interkontinentální a vnitrokontinentální politické, ekonomické, sociální, kulturní a intelektuální transfery (2012-2016) (spoluřešitel)
 • Rozvojový projekt, „Podpora studia v doktorských studijních programech a podpora post-doktorandů“ VŠE, 2012-2013 (spoluřešitel)
 • Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Investice do rozvoje vzdělávání. CZ.1.07/2.2.00/29.0019. 2013-2014 (lektor multimediálních materiálů: Metodika odborné přípravy)
 • Cíl EÚS 2014-2020 ČR – Svobodný stát Bavorsko, Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce, 2016- (spoluřešitel)
 • Rozvojový projekt ROZV/C24/2016 „Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů“. Hlavní řešitelem byla Masarykova univerzita v Brně, 2016, člen týmu ve spolupracující organizaci
 • program PROGRES Q09: Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa, Univerzita Karlova v Praze, 2017- (spoluřešitel)
 • Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2017. Podpora cestovního ruchu. Projekt „Posílení významu atraktivit Jihočeského kraje pro segment vysokoškolských a středoškolských studentů“, 2017 (spoluřešitel)
 • OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002727 Škola doktorských studií – aplikovaná a behaviorální studia. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (spoluřešitel)

Výběrová bibliografie

 • STELLNER, František, Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha, Panevropa Praha, 1995
 • STELLNER, František, Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha, Panevropa Praha, 1998
 • STELLNER, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha, Nakladatelství Libri, 2000, 2007
 • STELLNER, František, Rusko a střední Evropa v 18. století, I. díl, Praha, Setoutbooks.cz, s. r. o. 2009
 • STELLNER, František, Rusko a střední Evropa v 18. století, II. díl: Vliv střední Evropy na proměnu ruské společnosti, Praha, Setoutbooks.cz, s. r. o. 2012.
 • STELLNER, František, Car je mrtev, ať žije carevna! Převraty na ruském dvoře v 18. století, Praha, Lidové noviny, 2014
 • STELLNER, František u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968, Prag, Oeconomica. Nakladatelství VŠE, 2010
 • STELLNER, František u. a., Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Frankfurt am Main u.a., Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012
 • STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny novověku, Praha, Setoutbooks.cz, s. r. o., 2012
 • STELLNER, František et al., Vývoj českého vysokého ekonomického školství v letech 1945-1953, Praha, Setoutbooks.cz, 2015
 • STELLNER, František, Katharina die Große und die dynastische Beziehungen zwischen Russland und Württemberg, in: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 71, 2012, s. 289-303
 • STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Udělování vědeckých hodností na Vysoké škole ekonomické v Praze v padesátých letech 20. století, in: Politická ekonomie 61, 2013, č. 4, s. 316-332
 • STELLNER, František, Die Interessengruppen am Hof Elisabeth Petrownas. Ein Beitrag zur Analyse der Herrscherstellung im absolutistischen System, in: Innsbrucker Historische Studien. Politische Kommunikation zwischen Imperien. Der Diplomatischer Aktionsraum Südost- und Osteuropa, hrsg. von Gunda Barth-Scalmani, Harriet Rudolph und Christian Steppan, 29. Band, Innsbruck, Wien, Bolzen 2013, s. 145-154
 • STELLNER, František, Dinastičeskij aspekt vnešnej politiki Petra III, in: Rossijskaja istorija, 2014, No. 4, s. 70-79
 • NOVÁK, Václav, VOKOUN, Marek, STELLNER, František, VOCHOZKA, Marek, Institutional analysis of contemporary regional labour market in the Czech Republic, in: E+M Ekonomie a Management 19, 2016, č. 3, s. 4-19
Úvod > Ústav > Vyučující > František Stellner