Další zahraniční spolupráce

Pro studijní či badatelské pobyty v zahraničí mohou studenti vedle ERASMU využít celé řady dalších programů a stipendijních možností. Kompletní nabídku lze najít na stránkách zahraničního oddělení FF UK, kde jsou uvedeny také kontaktní osoby pro jednotlivé programy.  Níže uvádíme stručnou charakteristiku jednotlivých programů:

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)

Výměnný program zaměřený na spolupráci v rámci střední a východní Evropy. Poskytuje stipendia jak pro pregraduální studenty (od dokončeného druhého semestru), a to obvykle v délce pobytu 3-12 měsíců (se zdůvodněnou možností kratšího pobytu), tak postgraduální studenty (min. 21 dní). Studenti vyjíždějí v rámci sítí partnerských univerzit, nebo jako freemovers. Stipendium pokrývá náklady na ubytování a stravování. Nabídka je vhodná pro studenty, kteří by rádi strávili pobyt v některé z následujících zemí: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Podrobnější informace o program, včetně on-line přehlášky a výše stipendií naleznete zde.

Visegrádský fond

Poskytuje stipendia pro magisterské studenty (v délce 1 až 4 semestrů) a postgraduální studenty (2 semestry). Stipendia pro české studenty se vztahují na ostatní země V4 (Polsko, Maďarsko, Slovensko) a dále na Albánii, Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosnu a Hercegovinu, Gruzii, Kosovo, Makedonii, Moldavsko, Černou Horu, Srbsko a Ukrajinu. Před podáním přihlášky do výběrového řízení musí zájemci kontaktovat příslušnou instituci v zahraničí a získat tzv. akceptační dopis. Informace o stipendiích naleznete zde. Další informace o programu jsou dostupné také na stránkách MŠMT.

AKTION

Program poskytuje stipendia pro studijní pobyty na univerzitách v Rakousku v délce 1-5 měsíců. Stipendia jsou určena pro magisterské a doktorské studenty, a to za účelem přípravy diplomové či dizertační práce. Podrobnější informace zde

Norské fondy a fondy EHP

Fond nabízí podporu studijních pobytů v délce 3–10 měsíců a krátkodobých badatelských pobytů v délce 2 týdny–2 měsíce (pouze pro doktorandy) na univerzitách v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. (V současnosti probíhá příprava třetí etapy spolupráce, budoucí podmínky se proto mohou lišit). Podrobné informace naleznete zde.

Anglo-Czech Educational Fund

Nadace podporuje několikaměsíční až roční pobyty na prestižních vysokých školách ve Velké Británii. Stipendia jsou určena především pokročilým doktorským studentům s perspektivou vědecké dráhy. Výzvy k podpoře zveřejňuje Zahraniční oddělení na tomto odkazu.

Fulbrightova stipendia

Umožňují podporu studijního pobytu, výzkumného pobytu či studijního programu na univerzitách ve Spojených státech, a to v délce jednoho akademického roku (9 měsíců). Uchazeči musí mít uzavřené minimálně bakalářské studium. Podrobné informace zde.

Mezifakultní a meziuniverzitní smlouvy

Umožňují studium na celé řadě univerzit v Evropě a v neevropských zemích díky osvobození od platby školného. Další náklady si student obvykle hradí sám, a proto se doporučuje využít další možnosti financování, např. fond mobility či různé nadace podporující studium v zahraničí. Z mezifakultních smluv jsou pro studenty ÚSD relevantní tzv. obecné smlouvy, které zahrnují studentskou spolupráci. FF UK se dále podílí na řadě meziuniverzitních smluv. Pro některé univerzity se vypisují výběrová řízení, v řadě případů tomu ovšem tak není a doporučuje se konzultace na Zahraničním oddělení. Kompletní seznamy smluv, podrobnější instrukce a aktuální výběrová řízení najdete zde, případně na stránkách UK.

Fond mobility

Slouží k podpoře studijních a badatelských pobytů prezenčních studentů, a to do maximální do výše poloviny celkových nákladů. Podpora nesmí být kombinována s programem Erasmus. Podrobnější informace a výběrová řízení naleznete zde.

Stipendia ze strany vládních či soukromých agentur

Student se může obrátit na celou řadu dalších institucí, agentur a nadací státní či soukromé povahy, českých či zahraničních, které nabízejí stipendijní programy či podporu pobytů v zahraničí. Stipendijní pobyty u těchto institucí si student vyřizuje sám. Podrobnější přehled jednotlivých možností najdete na stránkách Zahraničního oddělení.

Úvod > Studium v zahraničí > Další zahraniční spolupráce