Jaroslav Ira

Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.

Funkce

Kontakt

Odborné zaměření

 • Moderní komparativní dějiny Evropy se zaměřením na urbánní historii a dějiny kolektivních identit
 • Město v myšlenkovém světě moderního člověka
 • Regionalismus, malá města a dějiny prostorového myšlení
 • Společenský rozměr městského a lokálního dějepisectví
 • Reprezentace a využití kulturního dědictví malých měst

Zaměstnání

 • Od 2016: odborný asistent, Ústav světových dějin FF UK
 • 2012-2016: externí vyučující, Ústav světových dějin FF UK (v rámci programu TEMA, mezinárodní magisterský program Erasmus Mundus joint degree)
 • 2008-2011, vědecký pracovník, FF UK Praha (v rámci Výzkumného záměru FF UK)
 • Od 2010: Externí vyučující na CEVRO Institut, o.p.s.

Vzdělání

 • 2005 – 2013: doktorské studium, obor Historie/obecné dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1998 – 2005: magisterské studium obor historie-politologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2020 (říjen–prosinec): dvouměsíční výzkumný pobyt (DAAD), Leibniz Institut für Raumbezogene Sozialforschung, Erkner a Berlín, Německo
 • 2020 (únor): týdenní pobyt na North Carolina State University, Raleigh, USA
 • 2018 (říjen): týdenní pobyt na Centre of Urban History na University of Leicester, VB
 • 2011 (červen): měsíční výzkumný pobyt, Univerzitní knihovna v Lipsku, Německo
 • 2007 (květen): dvoutýdenní pobyt na European University Institute, Florencie – Fiesole, Itálie
 • 2005, 2006, 2007, 2017: několik krátkodobých výzkumných pobytů v Polsku, Jagellonská knihovna v Krakově (celkem osm týdnů)

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • IRA Jaroslav: “Dreaming of Urbanity beyond Metropolis: Czech Small Towns in the First Half of the Twentieth Century”, veřejná přednáška na North Carolina State University, Raleigh, USA, 6. února 2020.
 • IRA Jaroslav: “Environmental Dimension of Small Town Imaginary: the Case of the Interwar Kdyně”, IN-SCIT conference Small Cities and Environment, Castelo de Vide, Portugalsko, 14.-16. března 2019.
 • IRA Jaroslav: “Inventing Roles for the Czech Small Towns in the Early Twentieth Century”, veřejná přednáška v Centre for Urban History, University of Leicester, Velká Británie, 26. října 2018.
 • IRA Jaroslav: “Social Function of Local History in Small Towns”, The Role of Historians in Public Life: A Symposium, Prague (NCSU European Centre), Česká republika, 10. června, 2018.
 • IRA Jaroslav: “Actors, Scales and Modes of Heritage Representation: Lessons from the Critical Mapping”, Resilient Cultural Heritage and Communities in Europe (REACH project opening conference), Budapest, Maďarsko, 10.-11. května 2018.
 • IRA Jaroslav: „Historické monografie českých, moravských ahaličských měst jako nástroje pro formování lokální a národní identity (1860–1900)”, Historiogra­fie s městem spojená: Historiografie o městech a historiogra­fie ve městech / Stadt und Geschichtsschreibung: Geschichtsschreibung über Städte und Geschichtsschreibung in Städten. 35. mezinárodní konference AHMP, Praha, Česká republika, 4.-5. října 2016.
 • IRA Jaroslav: „Urban Histories as Loci of Critical Public Spheres“, 13th International Conference of Urban History. European Association of Urban History (EAUH), Helsinky, Finsko, 24.-27. srpna 2016.
 • IRA Jaroslav: “Uses of Small Town Heritage in the Past”, The City that Adapts: Interviewing Societies, Cultures and the Built Environment. Routes towards Sustainability, Ferrara, Itálie, 4. prosince 2015.
 • IRA Jaroslav: „Collective Memories and Stories of Place: Comenius and Leszno“, Towards a Common Past? Conflicting Memories on Contemporary Europe. Nordic Network in Memory Studies, Lund, Švédsko, 14.-16. května 2012.
 • IRA Jaroslav: „Comparative Approach and Historical Representations of Towns“, 10th International Conference of Urban History. EAUH, Gent, Belgie, 1.-4. září 2010.
 • IRA Jaroslav: „The Polyconceptual Cities?“, 9th International Conference on Urban History. EAUH, Lyon, Francie, 27.-30. srpna 2008.
 • IRA Jaroslav: „Creating (not only) Local Identity: Historical monographs of Czech towns (1860-1900),”  8th International Conference on Urban History. EAUH, Stockholm, Švédsko, 30. srpna – 2. září 2006.

Organizace konferencí a konferenčních sekcí

 • Spoluorganizátor (s Tammy GORDON) mezinárodního workshopu „The Role of Historians in Public Life: A Symposium”, Praha (NSCU European centre), Česká republika, 10. června 2018.
 • Člen místního organizačního výboru 11. Mezinárodní konference urbánních dějin „Cities and Societies in Comparative Perspective“ (Praha 2012), pořádané European Association of Urban History (EAUH), www.eauh2012.com
 • IRA Jaroslav, STORCHOVÁ Lucie: “Oborovost”, “interdisciplinarita” a publikační strategie: diskuse o proměně českých historických časopisů v posledním desetiletí”, panel na  11. Kongresu Českých historiků, Olomouc, Česká republika, 13.-15. září 2017.
 • KLUSÁKOVÁ Luďa, IRA Jaroslav, OZOUF-MARIGNIER Marie-Vic: “Small Towns in Europe and Beyond, 20th-21st Century”, 12th International Conference of Urban History, EAUH, Lisabon, 3.-6. září 2014.
 • KLUSÁKOVÁ Luďa, IRA Jaroslav, XYDOPOULOS Yannis: “Cities making Regions, Regions making their Cities”, 10th International Conference of Urban History, EAUH, Gent, 1.-4. září 2010.

Granty a stipendia

 • 2019-2022: Koordinátor za Univerzitu Karlovu mezinárodního projektu TEH21: Teaching European History in the 21st Century (Erasmus+: Strategic Partnerships for Higher Education; Grant Agreement No.: 2019-1-NL01-KA203-06053; hlavní koordinátor Univerzita v Utrechtu). https://teh21.sites.uu.nl/
 • 2020-2023: Koordinátor za Univerzitu Karlovu mezinárodního magisterského programu TEMA+: European Territories: Heritage and Development (Erasmus Mundus Joint Master Degree, 586521-EPP-1-2017-1-HU-EPPKA1-JMD-MOB; hlavní koordinátor ELTE Budapešť). https://mastertema.eu/
 • 2018-2022: Juniorský výzkumník v projektu KREAS: Kreativita a adaptabilita jako podmínka pro úspěch Evropy v propojovaném světě as Conditions for the Success of Europe in an Interrelated World (European Regional Development Fund-Project, No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734) a koordinátor výzkumné podskupiny kulturní dědictví rámci výzkumného balíčku VP2/WP3. https://kreas.ff.cuni.cz/
 • 2017-2020: účastník (klíčový člen pracovního týmu UK) mezinárodního projektu REACH: Re-designing access to CH for a wider participation in preservation, (re)use and management of European culture (program HORIZON2020, ID 769827). www.reach-culture.eu
 • 2016-2018: Spoluřešitel projektu „Inovace kurzů TEMA a jejich rozšíření pro širší okruh studentů”, rámci vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky ( FF_16_TO1_23)
 • 2011-2014: Externí spoluřešitel projektu „Jan Amos Komenský jako místo paměti. Polyvalentní imaginace paměti a (re)konstruování kánonu” (standardní grant GA ČR, č: GAP410/11/1201, FLÚ AV ČR).
 • 2008-2011: účast na Výzkumném záměru FF UK„České země uprostřed Evropy včera a dnes“, (MSM0021620827).
 • 2007: Hlavní řešitel projektu „Město, text a identita 19./20. století: teoretické a metodologické problémy“ (specifický výzkum FF UK, č. 224110).
 • 2005-2010: účastník (doktorand) projektu CLIOHRES.net ( excelentní badatelská síť v rámci 6. rámcového programu Evropské Komise (Project no. 006164). www.cliohres.net

Výběrová bibliografie

Spolueditor kolektivních monografií

 • IRA Jaroslav – JANÁČ Jiří (eds.): Materializing Identities in Socialist and Post-Socialist Cities. Prague: Karolinum Press, 2017. 163 s. ISBN-10: 8024635909.
 • IRA Jaroslav – de JONG Jan – TARAFÁS Imre (eds.), Identity, Nation, City: Perspectives from the TEMA Network, Budapest: Atelier, 2015. 267 s. ISBN 978-963-284-701-6.
 • KLUSÁKOVÁ Luďa – MOLL Martin, co-edited with IRA Jaroslav – LARGUECHE Aladin – SARGENT Andrew – KALIVODOVÁ Eva (eds.), Crossing Frontiers, Resisting Identities, Pisa: Edizioni Plus, 2010. ISBN 978-88-8492-737-8.

Kapitoly v monografiích

 • JANÁČ Jiří – IRA Jaroslav: „Materializing Identities in Socialist and Post-Socialist Cities“, in: IRA, Jaroslav – JANÁČ Jiří (eds.): Materializing Identities in Socialist and Post-Socialist Cities. Prague: Karolinum Press, 2017, s. 11-29. ISBN-10: 8024635909
 • IRA Jaroslav: „Topografie paměti: Reálná a imaginární místa kulturního vzpomínání“, In: Lenka ŘEZNÍKOVÁ a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 55-88. ISBN 978-80-88013-08-2.
 • IRA Jaroslav: „Paměť v národní a transnacionální perspektivě“, In: Lenka ŘEZNÍKOVÁ a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 347-383. ISBN 978-80-88013-08-2.
 • IRA Jaroslav: „Město“, in: Lucie STORCHOVÁ a kol., Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, 2014, s. 338-355. ISBN: 978-80-87271-87-2.
 • IRA Jaroslav: „TWG4: Work, Gender, and Society on Frontiers and Identities”, In: KLUSÁKOVÁ Luďa, MOLL Martin (eds.), Crossing Frontiers and Resisting Identities, Pisa 2010, p. 303-313. ISBN 978-88-8492-737-8.
 • LARGUECHE Aladin  – SARGENT Andrew – KALIVODOVÁ Eva – IRA Jaroslav: “Resistances in the Field of Frontiers and Identities: A new connecting theme or an interdisciplinary tool for comparative research?” In: Luďa KLUSÁKOVÁ, Martin MOLL (eds.), Crossing Frontiers and Resisting Identities, Pisa, Edizioni Plus, 2010, s. 103-121. ISBN 978-88-8492-737-8.
 • IRA Jaroslav – SARGENT Andrew  – LARGUECHE Aladin – KALIVODOVÁ Eva: “Outcomes and Outlooks: Resistance after the Case Studies,” In: Luďa KLUSÁKOVÁ, Martin MOLL (eds.), Crossing Frontiers and Resisting Identities, Pisa: Edizioni Plus, 2010, s. 223-244. ISBN 978-88-8492-737-8.
 • IRA Jaroslav: „Creating Local and Broader Identities: Historical Monographs on Bohemian, Moravian, and Galician Towns (1860-1900)”, In: KLUSÁKOVA Luďa, TEULIERES Laure (eds.), Frontiers and Identities: Cities in Regions and Nations. Pisa 2008, p. 251-266. ISBN 978-88-8492-556-5.
 • IRA Jaroslav – SUŠOVÁ Veronika – KROCOVÁ Martina: „The Notion of Good Citizenship (1848-1918): The Austria-Hungary Empire in Czech Perspective“, In: Steven G. ELLIS, Gudmundur HÁLFDANARSON, Kathy ISAACS (eds.): Citizenship in Historical Perspective, Pisa: Edizioni Plus, 2006, s. 163-179. ISBN 88-8492-406-5.

Studie

 • IRA Jaroslav: “Rethinking the Genre: Urban Biographies as Means of Creating Critical Public Spheres”, Urban History, 2019, s. 1-17 (online first), https://doi.org/10.1017/S0963926819001123
 • KLUSÁKOVÁ, Luďa et al., „Adaptační procesy a jejich aktéři v modernizující se Evropě”, Historická Sociologie 1/2019, p. 93-116. DOI: 10.14712/23363525.2019.6
 • IRA Jaroslav: „Používání a zneužívání poznámek pod čarou“, Dějiny – Teorie – Kritika 2/2016, s. 285-299. ISSN: 1214-7249.
 • IRA Jaroslav: “Dějiny politických pojmů: nové roviny, nové přístupy a nové otázky”, Dějiny – Teorie – Kritika 2/2004, p. 213-236. ISSN: 1214-7249.
Úvod > Ústav > Vyučující > Jaroslav Ira