Charakteristika studijního programu

Úvodní informace

Studium v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově v Praze probíhá v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů UK v Praze a jejích fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům Univerzity Karlovy v Praze, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí.

Historie – Obecné dějiny

Doktorský studijní program Historie/Obecné dějiny (4OD), studijní program Historické vědy, je akreditovaný v prezenční a kombinované formě. Standardní doba studia je 4 roky, maximální doba studia 8 let. Prezenční forma studia je možná pouze čtyři roky; po uplynutí této lhůty se musí po splnění podmínek (úspěšné složení SDZK nebo úspěšná obhajoba disertační práce) zažádat o převedení do kombinované formy studia. Mimopražským studentům prezenční formy studia nabízí univerzita ubytování na koleji.

Úvod > Uchazeč > Doktorské studium > Charakteristika studijního programu