Jan Koura

PhDr. Jan Koura, Ph.D.

Funkce

 • Vědecký tajemník
 • Studijní referent pro obor Historie – Evropská studia
 • člen semináře nejnovějších dějin
 • vedoucí Skupiny pro výzkum studené války, Institut pro studium strategických regionů

Kontakt

Odborné zaměření

 • Nejnovější světové (obecné) dějiny se zaměřením na historii studené války, Spojených států amerických a transatlantických vztahů ve 20. století
 • Československá zahraniční politika vůči Třetímu světu během studené války

Zaměstnání

 • od 2017: vedoucí Skupiny pro výzkum studené války, Institut pro studium strategických regiónů (ISSR), Univerzita Karlova
 • od 2013: odborný asistent, Ústav světových dějin FF UK
 • 2011–2013: asistent, Ústav světových dějin FF UK

Vzdělání

 • 2008 – 2013: Postgraduální studium, FF UK, Ústav světových dějin, studijní program historické vědy, studijní obor historie/obecné dějiny; titul doktor filozofie (Ph.D.)
 • 2009: státní rigorózní zkouška, FF UK; titul doktor filozofie (PhDr.)
 • 2003–2008: magisterské studium oboru historie-politologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2007–2008: studijní pobyt v rámci programu Erasmus na University of Northumbria, Newcastle upon Tyne, Velká Británie
 • 2003–2007: bakalářské studium oboru politologie-mezinárodní vztahy, Fakulta sociálních věd
 • 1999–2003: Gymnázium Klatovy

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2016 (duben-květen): John F. Kennedy Library Research Grant, Frei Universität Berlin, Německo
 • 2014 – 2015: Fulbright-Masaryk Visiting Scholar, Institute of European, Russian, and Euroasian Studies, Elliott School of International Affairs, George Washington University, Spojené státy americké
 • 2014 (červen-červenec): Visiting Research Fellow, University of St Andrews, School of History, Velká Británie
 • 2010 (červenec): Research Scholar, Suffolk University, Boston, Spojené státy americké
 • 2010 (únor-květen): Visiting Fellow, University of St Andrews, School of History, Velká Británie

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • Koura, J., An Unequal Duel: The U.S. Propaganda Effort in Czechoslovakia, 1945-1950, Leiden University, 1. 5. 2018
 • Koura, J., The Cultural Cold War in Eastern Europe and the Psychological Strategy Board (1947-1953), Utrecht University, 30. 4. 2018
 • Koura, J., Toward the Strategy of Containment: George F. Kennan and Designing the Marshall Plan, in: Commemorating the 70th Anniversary of the Marshall Plan: Past and Current Challenges of the Transatlantic Alliance, Knihovna Václava Havla, 26. 5. 2017
 • Koura, J., S. Propaganda in the early Cold War, Ruská státní humanitní univerzita (RGGU), Rusko, 1. 11. 2016.
 • Koura, J., Struggle for the Mind of the Czechoslovakian People: US vs Communist Propaganda in Czechoslovakia, 1945–1948, in: Annual Meeting of British Association for Slavonic and Eastern European Studies (BASEES), University of Cambridge, 3. 4. 2016.
 • Koura, J., S. Public Diplomacy in Czechoslovakia 1945–1950, Institute of History, Politics and International Relations of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukrajina, 15. 5. 2015.
 • Koura, J., Political, Economic and Propagandistic Interest of Czechoslovakia in British Guyana in 1950s and 1960s, in: Cultural Cold War. Eastern Propaganda in Latin America, Metropolitní Univerzita Praha, 13. 11. 2015.
 • Koura, J., ¿Colaboración sin llevar a cabo? Partido Progresista del Pueblo de Guayana y su colaboración con Checoslovaquia entre 1950 y 1964, in: Las relaciones entre Europa Central y Oriental y América Latina 1945–1989, Univerzita Karlova, 4. 9. 2014.
 • Koura, J., První konflikt studené války? Spojené státy americké a řecká občanská válka v letech 1946–1949, in: Promýšlet Evropu dvacátého století: Konflikty beze zbraní, Masarykova univerzita Brno, 9. 4. 2014.
 • Koura, J., A Missed Opportunity? U.S. Public Diplomacy towards Czechoslovakia, 1945–1953, Visiting Scholars Roundtable Series, Institute of European, Russian, and Euroasian Studies, Elliott School of International Affairs, George Washington University, 23. 10. 2014.
 • Koura, J., Broadcasting by the Voice of America (VOA) to Czechoslovakia during the late 1940s and 1950s: Contest between Foreign and Domestic Propaganda, in: Annual Meeting of Society for Historians of American Foreign Relations (SHAFR), Arlington, Virginia, Spojené státy americké, 21. 6. 2013.
 • Koura, J., Trumanova doktrína – počátek univerzalistického zadržování komunismu?, in: XX Ogólnopolski zjazd historyków studentów, Uniwersytet Ślaski w Katowicach, Polsko, 12. 4. 2012.

Granty a stipendia

 • 2018–dodnes: spoluřešitel projektu KREAS (Kreativity a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě), operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva excelentní výzkum, FF UK
 • 2017–dodnes: spoluřešitel PROGRES Q09: Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa, FF UK
 • 2012–2016: spoluřešitel PRVOUK P12: Historie v interdisciplínární perspektivě, FF UK
 • 2016: John F. Kennedy Library Research Grant, Frei Universität Berlin, Německo
 • 2014: Harry S. Truman Library Institute Research Grant, Spojené státy americké
 • 2012–2013: Vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (název projektu: „Propagandistická válka: Rozhlasové vysílání „Hlasu Ameriky“ do Československa v letech 1948–1953“)
 • 2011–2012: grant Grantové agentury Univerzity Karlovy (název projektu:  „Analýza role Řecka a Turecka v amerických strategiích zadržování v letech 1946–1964“)

 

Výběrová bibliografie

Monografie

Kapitoly v monografiích

 • Koura, J. – Waters, R. A., “They are as businesslike on that side of the Iron Curtain as they are on this”: Czechoslovakia’s relations with British Guiana, in: Muehlenbeck, P. – Telepneva, N. (eds.), Warsaw Pact Intervention in the Third World: Aid and Influence in the Cold War, London: I. B. Tauris (v tisku).
 • Koura, J., ¿Colaboración frascada? El Partido Progresista del Pueblo de Guayana y su colaboración noc Checoslovaquia entre 1950 y 1964, in: Opatrný, J. (ed.), Las relaciones entre Europa oriental y América Latina 1945–1989, Praga: Universidad Carolina de Praga, 2015, s. 127–136. ISBN 978-80-246-3089-2.
 • Koura, J., První konflikt studené války? Spojené státy americké a řecká občanská válka v letech 1946–1949, in: Škerlová, J. – Pokorná Korytarová, L. – Haváč, O. – Vitko, M. (eds.), Promýšlet Evropu 20. století. Konflikty beze zbraní, Brno: Matice moravská 2015, s. 97–112.ISBN 978-80-87709-10-8.
 • Koura, J., Americká strategie zadržování a její počáteční formulace v letech 1946–1950. Od Kennanova partikularizovaného přístupu k univerzalismu NSC-68, in: Kovář, M. – Drška, V. (eds.), Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou…, Praha: Fontes, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2014, s. 281–294. ISBN 978-80-7308-521-6.
 • Koura, J., Alemania despues de la guerra fría: contribución a la historia de Alemania despues de la reunificación, in: Serrano, J. M. (ed.), Juegos de poder: Relaciones Internacionales en la Era Post Guerra Fría, Medellín: Hombre Nuevo Editores 2013, s. 31–46. ISBN 978-958-8783-19-2.
 • Koura, J., Vliv Trumanovy doktríny na formulaci americké strategie zadržování, in: Čechurová, J. – Andrš, P. – Velek, L. a kol. (eds.), Posláním historik: Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Praha : NLN 2012, s. 453–464. ISBN: 978-80-7422-172.

Studie

 • Koura, J., Contest between Foreign and Domestic Propaganda. Voice of America Broadcast to Czechoslovakia during late 1940s and 1950s, in: The Twentieth Century, Vol. 8, No. 1, 2016, s. 189–207.
 • Koura, J., Řecko mezi Východem a Západem: Spojené státy americké a řecká otázka v letech 1945–1947, in: Slovanský přehled/Slavonic Review, Vol. 100, No. 1, 2014, s. 71–93.
 • Koura, J., První rozšíření Severoatlantické aliance: Spojené státy americké a jejich role v procesu přijetí Řecka a Turecka do NATO, in: Dvacáté století/The Twentieth Century, Vol. 5, No. 1, 2013, s. 30–46.
 • Koura, J., Turkey on the Crossroad: United States Foreign Aid to Turkey in the Years 1947–1948, in: Prague Papers on the History of International Relations, Vol. 5, No. 1, 2013, s. 180–191.
 • Koura, J., The Soviet-Turkish Conflict over the Straits in the Years of 19451946: The Beginning of American Involvement in Eastern Mediterranean, in: Prague Papers on the History of International Relations, Vol. 4, No. 2, 2012, s. 167–180.
 • Koura, J., The Truman Doctrine: Origin of Ideological Containment, in: The Twentieth Century, Vol. 2, No. 2, 2010, s. 136–146
 • Koura, J., Greek-Turkish Struggle for Cyprus: United States Foreign Policy towards the “Cyprus Question” during the 1960s, in: The Twentieth Century, Vol. 1, No. 2, 2009, pp. 13–40.

Kompletní bibliografie dostupná zde: Koura_bibliografie

Úvod > Ústav > Vyučující > Jan Koura