Jan Koura

PhDr. Jan Koura, Ph.D.

Funkce

Kontakt

Odborné zaměření

 • Nejnovější světové (obecné) dějiny se zaměřením na historii studené války a transatlantických vztahů ve 20. století
 • Československá zahraniční politika vůči třetímu světu během studené války

Zaměstnání

 • od 2022: proděkan pro informační zdroje, FF UK
 • od 2017: vedoucí Skupiny pro výzkum studené války, Institut pro studium strategických regiónů (ISSR), Univerzita Karlova
 • od 2013: odborný asistent, Ústav světových dějin FF UK
 • 2011–2013: asistent, Ústav světových dějin FF UK

Vzdělání

 • 2008 – 2013: Postgraduální studium, FF UK, Ústav světových dějin, studijní program historické vědy, studijní obor historie/obecné dějiny; titul doktor filozofie (Ph.D.)
 • 2009: státní rigorózní zkouška, FF UK; titul doktor filozofie (PhDr.)
 • 2003–2008: magisterské studium oboru historie-politologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2007–2008: studijní pobyt v rámci programu Erasmus na University of Northumbria, Newcastle upon Tyne, Velká Británie
 • 2003–2007: bakalářské studium oboru politologie-mezinárodní vztahy, Fakulta sociálních věd
 • 1999–2003: Gymnázium Klatovy

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2019 (březen-září): Academic Visitor, Oxford School of Global and Area Studies, University of Oxford, Velká Británie
 • 2016 (duben-květen): John F. Kennedy Library Research Grant, Frei Universität Berlin, Německo
 • 2014 – 2015: Fulbright-Masaryk Visiting Scholar, Institute of European, Russian, and Euroasian Studies, Elliott School of International Affairs, George Washington University, Spojené státy americké
 • 2014 (červen-červenec): Visiting Research Fellow, University of St Andrews, School of History, Velká Británie
 • 2010 (červenec): Research Scholar, Suffolk University, Boston, Spojené státy americké
 • 2010 (únor-květen): Visiting Fellow, University of St Andrews, School of History, Velká Británie

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky (výběr)

 • Koura, J., Imbalanced Partnership: Czechoslovakia, Morocco and the Global Cold War in Africa in 1960s, in: Africa and the Global Cold War III, Universität Erfurt, SRN, 22. – 24. 9. 2022.
 • Koura, J., panelist in the roundtable „Soviet and Eastern European Intelligence in the Global South: A Reassessment“, in: Annual Meeting of British Association for Slavonic and Eastern European Studies (BASEES), University of Cambridge, 9. 4. 2022
 • Koura, J., Thinking through Cold War Connections and Divisions: Actors and Places, in: University of St Andrews, Institute for Transnational and Spatial History, School of History, 11. 10. 2021
 • Koura, J., Czechoslovak Political, Economic and Security Activities in Africa during the Cold War, in: Jimma University, Etiopie, 10. 2. 2020
 • Koura, J., Exporting Socialism: Czechoslovak Experts in Ghana in 1960s, in: Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEES), 51st Annual Conference, 26. 11. 2019, San Francisco, USA
 • Koura, J., An Exceptional Agent: Czechoslovak Intelligence, Ben Barka and Cold War in Africa, in: The British International History Group, 31st Annual Conference, 5. 9. 2019, University of Lancaster, Velká Británie
 • Koura, J., Pešta, M., Czechoslovak Spies on the “Black Continent”: Strategy and Activities of Czechoslovak Intelligence in Africa in the 1960s, in: The Secret Struggle for the Global South: Espionage, Covert Action and State Security in the ‘Third World’ during the Cold War: A Comparative Perspective, University of Warwick, 14.9. 2018
 • Koura, J., “The Socialism opened the Path for Liberation”.  Czechoslovak Ideological Penetration to Africa in 1960s, in: Eastern Europe-Global Area, Leibnitz Institute, Universität Leipzig, 4.-6.7. 2018
 • Koura, J., An Unequal Duel: The U.S. Propaganda Effort in Czechoslovakia, 1945-1950, Leiden University, 1. 5. 2018
 • Koura, J., The Cultural Cold War in Eastern Europe and the Psychological Strategy Board (1947-1953), Utrecht University, 30. 4. 2018
 • Koura, J., S. Propaganda in the early Cold War, Ruská státní humanitní univerzita (RGGU), Rusko, 1. 11. 2016.
 • Koura, J., Struggle for the Mind of the Czechoslovakian People: US vs Communist Propaganda in Czechoslovakia, 1945–1948, in: Annual Meeting of British Association for Slavonic and Eastern European Studies (BASEES), University of Cambridge, 3. 4. 2016.
 • Koura, J., S. Public Diplomacy in Czechoslovakia 1945–1950, Institute of History, Politics and International Relations of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukrajina, 15. 5. 2015.
 • Koura, J., A Missed Opportunity? U.S. Public Diplomacy towards Czechoslovakia, 1945–1953, Visiting Scholars Roundtable Series, Institute of European, Russian, and Euroasian Studies, Elliott School of International Affairs, George Washington University, 23. 10. 2014.
 • Koura, J., Broadcasting by the Voice of America (VOA) to Czechoslovakia during the late 1940s and 1950s: Contest between Foreign and Domestic Propaganda, in: Annual Meeting of Society for Historians of American Foreign Relations (SHAFR), Arlington, Virginia, Spojené státy americké, 21. 6. 2013.

Granty a stipendia

 • 2020–2023: spoluřešitel projektu PRIMUS „African and Middle Eastern Elites Educated in former Socialist Countries: Studies, Trajectories, and Mindsets“ (hlavní řešitel Konstantinos Katsakoris). Projekt PRIMUS určený pro excelentní zahraniční postdoky, FF UK
 • od 2019: spoluřešitel projektu „TEH21: Teaching European History in the 21st Century„, Erasmus+ projekt (hlavní řešitelem projektu je Utrecht University)
 • 2018–dodnes: spoluřešitel projektu KREAS (Kreativity a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě), operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva excelentní výzkum, FF UK
 • 2017–dodnes: spoluřešitel PROGRES Q09: Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa, FF UK
 • 2012–2016: spoluřešitel PRVOUK P12: Historie v interdisciplínární perspektivě, FF UK
 • 2016: John F. Kennedy Library Research Grant, Frei Universität Berlin, Německo
 • 2014: Harry S. Truman Library Institute Research Grant, Spojené státy americké
 • 2012–2013: Vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (název projektu: „Propagandistická válka: Rozhlasové vysílání „Hlasu Ameriky“ do Československa v letech 1948–1953“)
 • 2011–2012: grant Grantové agentury Univerzity Karlovy (název projektu:  „Analýza role Řecka a Turecka v amerických strategiích zadržování v letech 1946–1964“)

Členství v odborných grémiích a radách:

 

Výběrová bibliografie

Monografie

WOS a impaktované publikace

 • Kaňák, P. – Koura, J., In the Shadow of the KGB: Legacy of Czechoslovak Intelligence (1948–1989)
  , in: International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, online first 2023, https://doi.org/10.1080/08850607.2023.2204995
 • Koura, J. – Waters R. A., A ‚Mudbank‘ or ‚the Most Dangerous Area in the World‘? Decolonising British Guiana, Czechoslovakia, and the Making of a Cold War Hot Spot in Latin America, in: The Journal of Imperial and Commonwealth History, Vol. 50, Issue 6, 2022, s. 1145–1178, https://doi.org/10.1080/03086534.2022.2118990 (Q1 in History, AHCI edition)
 • Koura, J., Czechoslovakia and the ‘Cyprus Issue’ in the years 1960–1974: Secret Arms Deals, Espionage, and the Cold War in the Middle East, in: Middle Eastern Studies, Vol. 57, Issue 4, 2021, s. 516-533, https://doi.org/10.1080/00263206.2020.1860944  (IF 2020: 0,633).
 • Koura, J., A Prominent Spy: Mehdi Ben Barka, Czechoslovak Intelligence, and Eastern Bloc Espionage in the Third World during the Cold War, in: Intelligence and National Security, Vol. 36, Issue 3, 2021, s. 318-339. https://doi.org/10.1080/02684527.2020.1844363 (IF 2020: 1,326. Q1 in History).
 • Koura, J., Waters, R. A., ‘Africanos’ versus ‘Africanitos’ the Soviet-Czechoslovak Competition to Protect the Cuban Revolution, in: International History Review, Vol. 43, Issue 1, 2021, pp. 72-89 https://doi.org/10.1080/07075332.2019.1692892 (Q1 in History, AHCI edition)
 • Koura, J. – Waters, R. A., “They are as businesslike on that side of the Iron Curtain as they are on this”: Czechoslovakia’s relations with British Guiana, in: Muehlenbeck, P. – Telepneva, N. (eds.), Warsaw Pact Intervention in the Third World: Aid and Influence in the Cold War, London: I. B. Tauris 2018, s. 74-94, DOI: 10.5040/9781350989696.ch-003 
 • Koura, J., Book Review: Norman M. Naimark, Stalin and the Fate of Europe: The Post-war Struggle for Sovereignty, Cambridge, MA and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2019, 361 pp.; $29.95; ISBN: 9780674238770, in: Journal of Contemporary History Vol. 56, Issue 2, s. 447-449, DOI: https://doi.org/10.1177/0022009420980678 (IF 2020: 0,58).

Kapitoly v monografiích

 • Koura, J., Československý exil a jeho význam v propagandě Spojených států amerických v počátcích studené války, in: Syrný, M. (ed.), Politický exil zo Slovenska po februári 1948 v československom a východoeurópskom kontexte Studenej vojny, Turany: P+M 2021, s. 27–38. ISBN 978-80-89694-99-0.
 • Koura, J.,George F. Kennan (1904-2005). Vizionář, jenž změnil podobu studené války, in: Bárta, M. – Kovář, M. a kol., Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha: Academia 2017, s. 615–639, ISBN 978-80-200-2716-0.
 • Koura, J., ¿Colaboración frascada? El Partido Progresista del Pueblo de Guayana y su colaboración noc Checoslovaquia entre 1950 y 1964, in: Opatrný, J. (ed.), Las relaciones entre Europa oriental y América Latina 1945–1989, Praga: Universidad Carolina de Praga, 2015, s. 127–136. ISBN 978-80-246-3089-2.
 • Koura, J., První konflikt studené války? Spojené státy americké a řecká občanská válka v letech 1946–1949, in: Škerlová, J. – Pokorná Korytarová, L. – Haváč, O. – Vitko, M. (eds.), Promýšlet Evropu 20. století. Konflikty beze zbraní, Brno: Matice moravská 2015, s. 97–112.ISBN 978-80-87709-10-8.
 • Koura, J., Americká strategie zadržování a její počáteční formulace v letech 1946–1950. Od Kennanova partikularizovaného přístupu k univerzalismu NSC-68, in: Kovář, M. – Drška, V. (eds.), Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou…, Praha: Fontes, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2014, s. 281–294. ISBN 978-80-7308-521-6.
 • Koura, J., Alemania despues de la guerra fría: contribución a la historia de Alemania despues de la reunificación, in: Serrano, J. M. (ed.), Juegos de poder: Relaciones Internacionales en la Era Post Guerra Fría, Medellín: Hombre Nuevo Editores 2013, s. 31–46. ISBN 978-958-8783-19-2.

Studie

 • Koura, J., Pešta, M., Československo a studená válka v Africe. Přístupy, intepretace a roviny zkoumání, in: Paměť a dějiny, č. 3, 2020, s. 3–13.
 • Koura, J., Selhání nebo spíš změna amerických priorit? Rubrika „Tři hlasy k jedné knize“ (Lukeš, Igor, Československo nad propastí. Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945-1948, Praha 2014), In: Soudobé dějiny 2015, No. 3/4, pp. 540–546, DOI: 10.51134/sod.2015.027
 • Koura, J., Contest between Foreign and Domestic Propaganda. Voice of America Broadcast to Czechoslovakia during late 1940s and 1950s, in: The Twentieth Century, Vol. 8, No. 1, 2016, s. 189–207.
 • Koura, J., Řecko mezi Východem a Západem: Spojené státy americké a řecká otázka v letech 1945–1947, in: Slovanský přehled/Slavonic Review, Vol. 100, No. 1, 2014, s. 71–93.
 • Koura, J., Turkey on the Crossroad: United States Foreign Aid to Turkey in the Years 1947–1948, in: Prague Papers on the History of International Relations, Vol. 5, No. 1, 2013, s. 180–191.
 • Koura, J., The Truman Doctrine: Origin of Ideological Containment, in: The Twentieth Century, Vol. 2, No. 2, 2010, s. 136–146
 • Koura, J., Greek-Turkish Struggle for Cyprus: United States Foreign Policy towards the “Cyprus Question” during the 1960s, in: The Twentieth Century, Vol. 1, No. 2, 2009, pp. 13–40.

 

Úvod > Ústav > Vyučující > Jan Koura