Seminář novověkých dějin

Vedoucí semináře

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

E-mail: jan.zupanic@ff.cuni.cz| Místnost č. 306

Více informací

Členové semináře 

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

E-mail: ales.skrivan@ff.cuni.cz | Místnost č. 306

Více informací

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

E-mail: frantisek.stellner@ff.cuni.cz | Místnost č. 306

Více informací

 PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

E-mail: jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz | Místnost č. 206

Více informací

Doktorandi 

Mgr. Jana Borodáčová, DiS.

 • Téma disertace: Britské radikální reformní hnutí v období 1792–1795.
Mgr. Marcela Hennlichová

 • Téma disertace: Entente Cordiale: vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě, 1898–1904.
Mgr. Lenka Hrdinová

Mgr. Jiří Kárník

 • Téma disertace: Britsko-afghánské vztahy v souvislosti vývoje ve Střední Asii v 19. století.
Mgr. Martin Klement

 • Téma disertace: Radikalizace středoevropského turnerského hnutí.
Mgr. Miriam Kolar Tůmová

 • Téma disertace: Sočská fronta v deníkových záznamech a vzpomínkách.
Mgr. Lenka Kovaříková

 • Téma disertace: Leopold II. a Maremma.
Mgr. Martin Liška

 • Téma disertace: Vztahy Braniborska a Švédska v letech 1660–1701.
Mgr. Lubomír Pšenka

 • Téma disertace: Vývoz francouzských zbraní do Číny 1919–1931.
PhDr. Jiří Rajlich

 • Téma disertace: Příslušníci rakousko-uherského letectva z českých zemí.
Mgr. Václav Švepeš

 • Téma disertace: Argentinská imigrační politika, 1852–1914.
PhDr. Petra Tomsová

 • Téma disertace: Manželství z rozumu? Sňatková politika v prostředí rakouské aristokracie v “ dlouhém“ 19. století.
 • E-mail: tomsova@mua.cas.cz
PhDr. Lenka Vašková

 • Téma disertace: Kuronské vévodství jako objekt ruské politiky v letech 1740–1763.
 • E-mail: lenka.vaskova@ruk.cuni.cz
Mgr. Barbora Zamrazilová

 • Téma disertace: Intervence Spojených států amerických v arabsko-izraelském konfliktu o teritoriální pozice na Blízkém východě v letech 1977–1981.
 • E-mail: zamrazib@student.cuni.cz
Mgr. Michaela Žáková

 • Téma disertace: Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě.
Úvod > Ústav > Struktura ústavu > Semináře > Seminář novověkých dějin