Seminář novověkých dějin

Seminář novověkých dějin vznikl při transformaci někdejších historických kateder na ústavy a semináře na počátku 90. let minulého století a původně se jmenoval Seminář dějin mezinárodních vztahů a světové politiky. Současný název získal až po novém, chronologickém rozčlenění celého ústavu. Z časového hlediska se seminář zabývá dějinami 16. až 20. století, přičemž geograficky se jeho členové zaměřují zejména na dějiny Evropy, Severní Ameriky a kolonií evropských států. V posledních letech pracovníci publikovali řadu knih a studií k dějinám mezinárodních vztahů 18. až 20. století, vývoji šlechty a elit, rakousko-uherské diplomacii i ke koloniálním dějinám. Jsou také členy výzkumných center na FF UK (Humanities Research Centers, HRC), konkrétně Centra pro studium člověka a společnosti, badatelský tým Středoevropské elity v měnící se společnosti (16. – 20. století), a participují na grantových projektech.

Vedoucí semináře

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

  jan.zupanic@ff.cuni.cz    Místnost č. 306

Členové semináře 

prof. PhDr. František Stellner, Ph.D.

  frantisek.stellner@ff.cuni.cz    Místnost č. 306

 PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.

  jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz    Místnost č. 206

Doktorandi 

Mgr. Eliška Bažantová

Mgr. Lenka Hrdinová

Mgr. et Mgr. Anežka Kotoučová

  •   Vývoj ruské společnosti v letech 1762-1881 z civilizačního a modernizačního hlediska.
  •   hrebikova@mua.cas.cz
PhDr. Pavla Chmelíková

Mgr. Jiří Kárník

  •   Britsko-afghánské vztahy v souvislosti vývoje ve Střední Asii v 19. století.
Mgr. Ivana Králiková

  • Role japonské aristokracie v politickém životě společnosti v moderních dějinách. Proč aristokracie přišla o politickou moc.
  • kralikovasan@seznam.cz
Mgr. Martin Liška

  •   Vztahy Braniborska a Švédska v letech 1660–1701.
Mgr. Daniel Lochman

  •    A Fading Friendship: Czechoslovak-Japanese Political and Diplomatic Relations 1929-1939.
Mgr. Marie Michlová

  •   Fenomén smrti ve Velké Británii, 1815–1855.
Mgr. Kristýna Nitschová

  • Analýza léčení opiem, morfinem a kokainem v ústavech pro choromyslné v Předlitavsku v letech 1867 až 1918.
  •   Kristyna.Nitschova@seznam.cz
PhDr. Anna Rozsypal Pajerová

PhDr. Lenka Vašková

Mgr. Lukáš Vokřínek

Úvod > Ústav > Struktura ústavu > Semináře > Seminář novověkých dějin