Přednášky

Přednášky hostujících profesorů (od října 2017)

 • Marc von Knorring (Universität Passau), „Altständisches System oder konstitutionelle Monarchie? Spannungsfelder, Realitätsbezug und Zukunftschancen konservativer Staatstheorien in Restauration und Vormärz“
 • Tomáš Knoz (Masarykova Univerzita), „Pobělohorské konfiskace a vzestup rodu Lichtenštejnů“
 • Radmila Švaříčková Slabáková (Univerzita Palackého), „Rodinné příběhy v perspektivě generací: rodinná paměť či oficiální historický narativ?“
 • Jerzy Kochanowski (Uniwersytet Warszawski), „Der Sozialismus ist sicher verschlossen? Der Umgang mit der sozialistischen Vergangenheit in Polen“
 • Sławomir Górzyński (Uniwersytet Opolski), „Nienadane tytuły w XVIII wieku i polityka dworu w sprawie szlachty“
 • Natalia Telepneva (University of Warwick), „Czechoslovakia and the End of Portuguese Empire in Africa, 1961–1975“
 • Frank Gerits (Utrecht University), „JFK’s and LBJ’s Efforts to Transform the Anticolonial Project in Africa (1960–1966)“
 • Julie Gottlieb (University of Sheffield), „Marking the Centenary of Women’s Suffrage“
 • Alena Alamgir (University of Exeter; Universität Leipzig), “Pletou svetry a odmítají se řídit pokyny mistra”: Kolektivní protesty vietnamských dělníků v osmdesátých letech v Československu“
 • Hans-Christof Kraus (Universität Passau), „Die ‚böhmische Zitadelle‘ und der ‚Herr Europas‘ – Zur Entstehung und Bedeutung eines gefälschten Bismarck-Zitats“
 • Thomas Brechenmacher (Universität Potsdam), „Bruno Blau – ein deutsch-jüdischer Statistiker im Exil in Prag (1937–1939)“
 • Naoum Kaytchev (Sofia University St. Kliment Ohridski), „Bulgaria and international (un)recognition of the Republic of Macedonia after 1991“
 • Aleš Zářický (Ostravská univerzita), „Sítě napříč sítěmi. Sociální vazby a česká historiografie na přelomu tisíciletí“
 • Jiří Borovský (Archiv hl. m. Prahy), „Obléhání Olomouce v roce 1758 jako příklad dobové válečné praxe“
 • Marcus Rediker (University of Pittsburg/Collège d’études mondiales Paris), „Slavery and Resistance on the High Seas“
 • Wendy Z. Goldman (Carnegie Mellon University), „Starvation, Rationing, and Black Markets in the Soviet Union During World War II“