Konference

Konference a workshopy organizované ÚSD

 

Thiddag. Intelektuál a říšský biskup

Dvoudenní mezinárodní konference zaměřená na duchovní a církevní dějiny střední Evropy na přelomu milénia věnovaná tisíciletému výročí úmrtí třetího pražského biskupa Thiddaga. Konferenci finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti a zaštítil Jeho Eminence kardinál Dominik Duka. Program konference dostupný zde

Organizátor: Seminář středových dějin (Václav Drška, Drahomír Suchánek, Jakub Izdný)

Regions of Strategic Importance: Geographical Space, Cultural and Political Construct, Analytical Tool

Dvoudenní ustavující konference Institutu pro výzkum strategickým regionů (ISSR) – univerzitního centra zaměřeného na excelentní transdisciplinární výzkum otázek souvisejících s globálním propojením světa. Program konference dostupný zde

Organizátor: Institut pro studium strategických regionů (členem organizačního výboru konference byl Jan Koura)

Reconsidering the Cold War: New Approaches, Methodologies and Theories

Mezinárodní workshop zaměřený na nejnovější přístupy ve výzkumu studené války. Se svými příspěvky vystoupili Frank Gerits (Utrecht University), Natalia Telepneva (University of Warwick) a Jan Koura (ÚSD, FF UK). Worskhop byl spolufinancován z prostředků Progresu Q09 .

Organizátor: Skupina pro výzkum studené války (Institut pro studium strategických regionů)

The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe.

Dvoudenní mezinárodní konference k výročí konference ve Versailles. Konference se uskutečnila pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR a prezidenta Akademie věd ČR.  Program dostupný zde.

Organizátor: Ústav světových dějin FF UK, Historický ústav AV ČR

Workshop on Resilience and European Cultural Heritage

Program dostupný zde.

Organizátor: Seminář obecných a komparativních dějin.

Dynamika migrací a jejich dopadů v komparativní perspektivě v oblasti bývalé Jugoslávie

Program dostupný zde.
Organizátor: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK, Ústav světových dějin FF UK