Historie

Výuka bakalářského studijního oboru Historie (HS) zahrnuje ve svém chronologickém aspektu světové a české dějiny od raného středověku do současnosti. Ve svém tématickém aspektu se soustřeďuje na výklad světových a obecných, hospodářských a sociálních dějin a českých dějin chápaných nikoli ve smyslu nacionálních dějin, nýbrž ve smyslu dějin společnosti českých zemí. Z metodologického a metodického hlediska je při studiu dějin uplatňována široká škála výzkumných metodik a postupů, které odpovídají badatelskému profilu osobností, jež předmět vyučují, a které představují dnes takřka úplný rejstřík metodik užívaných v české historické vědě. Také z tohoto důvodu je ve studijním plánu kladen značný důraz – vedle konkrétní badatelské kvalifikovanosti – na složku teoretické a metodologické vybavenosti studentů. Na výuce oboru se kromě Ústavu světových dějin podílejí také Ústav českých dějin a Ústav hospodářských a sociálních dějin.

  • samostatné prezenční studium; platnost akreditace do 31. 12. 2024.
  • sdružené prezenční studium; platnost akreditace do 31. 12. 2024.

Poznámka: Kombinovaná forma studia se od akademického roku 2011/2012 neotevírá.