Učitelství historie pro střední školy

Obecné informace o studjiním programu

 

Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské

Počet přijatých v minulém akademickém roce: 9

Počet přihlášených v minulém akademickém roce: 18

Předpokládaný počet přijímaných: 50

Kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi navazujícími magisterskými programy učitelství

Přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Učitelství historie pro střední školy