Erasmus+

Program Erasmus+, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Aktivity programu Erasmus+ jsou určeny pro:

vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;

vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;

vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus+ navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů.

O stipendijní pobyt v rámci programu Erasmus+ se mohou ucházet studenti bakalářského, magisterského i doktorského cyklu. Každý student může vycestovat jednou během každé z fází studia.

Ústav světových dějin spolupracuje v rámci programu se 41 univerzitami z 18 evropských zemí. Rovnoměrně jsou mezi nimi zastoupeny jak univerzity z větších států (Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, Španělsko), tak univerzity ze států menších, na nichž je zpravidla zajištěna výuka v angličtině. Každoročně se tak studentům nabízí přes 80 jednosemestrálních a dvousemestrálních pobytů na zahraničních univerzitách se studijními programy ve světových jazycích.

V rámci programu pořádáme společně s Ústavem českých dějin a Ústavem hospodářských a sociálních dějin konkurs, kterého se mohou rovnocenně zúčastnit všichni studenti oborů historie a archivnictví/pomocných věd historických. Z nabídky, rozšířené o partnerské univerzity těchto dvou ústavů, se mohou studenti ucházet o více jak 160 studijních pobytů na 94 evropských univerzitách. Konkurs je každoročně vyhlášen začátkem letního semestru a koná se v průběhu dubna.

Informace o konkurzu a přehled smluv pro aktuální akademický rok naleznete zde: Erasmus přehled smluv 2018-19

Více informací sekce Erasmus+ na stránkách zahraničního oddělení Filozofické fakulty UK.

Přesné podmínky a postupy uznávání předmětů z Erasmu+ sděluje Erasmus+ koordinátor:

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D. | ondrej.daniel@ff.cuni.cz