Seminář nejnovějších dějin

Vedoucí semináře

prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

E-mail: vaclav.horcicka@ff.cuni.cz | Místnost č. 204

Více informací

Členové semináře 

PhDr. Jan Koura, Ph.D

E-mail: jan.koura@ff.cuni.cz | Místnost č. 204

Více informací

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

E-mail: jaromir.soukup@ff.cuni.cz | Místnost č. 302A

Více informací

V oblasti vědy, výzkumu a v pedagogické činnosti seminář udržuje úzkou spolupráci s renomovanými zahraničními a domácími institucemi. V letech 2017-18 s podporou UK zorganizoval přednášky řady zahraničních odborníků. Šlo například o Tanju Penter (Universität Heidelberg), Igora Lukese (Boston University), Eckarta Conzeho (Universität Marburg), Thomase Brechenmachera (Universität Potsdam), Hanse Christofa Krause (Universität Passau), Jerzyho Kochanowského (Uniwersytet Warszawski) či Franka Geritse (Utrecht University). Vystoupili zde též významní čeští specialisté jako např. prof. Tomáš Knoz (Masarykova univerzita) či doc. Petr Popelka (Ostravská univezita v Ostravě).

Seminář spolupracuje také např. s Universität Wien, Instituft für Osteuropäische Geschichte, Historickým ústavem Akademie věd ČR, Masarykovým ústavem AV ČR či Masarykovou univerzitou v Brně. S Ústavem pro studium totalitních režimů organizuje v roce 2018 společnou konferenci „Proměny elit v první polovině 20. století.“

V rámci Skupiny pro výzkum studené války, jejíž součástí jsou také členové ÚSD, probíhá spolupráce s odborníky z Harvard University, University of Exeter (projekt „Socialism Goes Global“), University of Warwick, Utrecht University či Ohio Northern University.

Doktorandi 

Mgr. Ondřej Crhák 

 • Téma dizertace: Postoj Československa k válce ve Vietnamu v kontextu politiky Sovětského svazu a ostatních zemí Východního bloku, 1956–1975.
 • E-mail: ondrej.crhak@ff.cuni.cz
Mgr. Otakar Foltýn

 • Téma dizertace: Koncept čtyř generací (moderního) válečnictví jako východisko pro analýzu změn bezpečnostního prostředí v Evropě 19. a 20. století.
Mgr. Vojtěch Halama 

 • Téma dizertace: Proměna přístupu irského státu k dědictví Velikonočního povstání v letech 1998–2016.
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová

 • Téma dizertace: Britská diaspora na Taiwanu, 1858-1895.
PhDr. Jan Chlubna

 • Téma dizertace: Příspěvek k problematice upevnění Tudorovské dynastie na anglickém trůnu
Václav Ježek, M.A.

 • Téma dizertace: Historický a archeologický význam cestopisů ruských cestovatelů a poutníku na Blízký Východ od 12. do 19. století.
Zdeněk Klíma

 • Téma dizertace: Československá pomoc izraelskému vojenskému letectvu ve Válce o nezávislost.
Mgr. Marie Michlová

 • Téma dizertace: Fenomén smrti ve Velké Británii, 1815–1855.
PhDr. Boris Mosković

 • Téma dizertace: Přístup srbské politické elity k národnostní a státoprávní otázce 1980–1987.
 • E-mail: moskovic@mua.cas.cz
PhDr. Mgr. Mihad Mujanović

 • Téma dizertace: Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918.
Mgr. Lukáš Nevrkla

 • Téma dizertace: Velká Británie a CENTO (Central Treaty Organisation): britská zahraniční politika v oblasti Northern Tier (1956–1964).
Ing. Karel Řehka

 • Téma dizertace: Informační válka od druhé poloviny 20. století do současnosti v komparativní perspektivě.
PhDr. Martina Soukupová

Mgr. Ondřej Šmigol

 • Téma dizertace: Margaret Thatcherová a střední Evropa.
Mgr. Miroslav Švec

 • Téma dizertace: Komparativní analýza zahraničně-politických priorit a cílů Velké Británie a Francie v letech 1949–1956.
Úvod > Ústav > Struktura ústavu > Semináře > Seminář nejnovějších dějin