Uchazeč

Programy otevírané v daném akademickém roce

 

Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy otevírané v daném akademickém roce.

Přihlášky ke studiu je možné podávat elektronicky do 29. 2. 2024 (bakalářské programy), respektive31. 3. 2024  (navazující magisterské programy).

Den otevřených dveří FF UK se z pietních důvodů ruší. Více informací naleznete na tomto odkazu.

Úvod > Uchazeč