Ondřej Daniel

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.

Funkce

 • člen semináře obecných a komparativních dějin
 • koordinátor Erasmus+

Kontakt

Odborné zaměření

 • Komparativní kulturní dějiny evropského postsocialismu
 • Migrace a transnacionalismus v současných dějinách
 • Populární kultura a subkultury v dějinách středovýchodní a jihovýchodní Evropy
 • Stereotypizace, xenofobie a rasismus v dějinách středovýchodní a jihovýchodní Evropy

Zaměstnání

 • Od 2019: odborný asistent, Ústav světových dějin FF UK
 • 2014-2019: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (grantová podpora a výuka)
 • 2011-2016: externí vyučující, Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
 • 2011-2012: externí vyučující, Ústav českých dějin FF UK
 • 2010-2011: externí vyučující, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2009-2010: externí vyučující, Ústav světových dějin FF UK (v rámci programu TEMA, mezinárodní magisterský program Erasmus Mundus joint degree)

Vzdělání

 • 2005 – 2012: doktorské studium, obor Historie/obecné dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1997 – 2004: magisterské studium obor historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2019: Karl-Franzens-Universität, Štýrský Hradec
 • 2018: Universiteit Antwerpen, Antverpy
 • 2014: Центр экономических и финансовых исследований и разработок, Moskva.
 • 2007-2014: Institut za etnologiju i folkloristiku, Záhřeb
 • 2007: Karl-Franzens-Universität, Štýrský Hradec
 • 2005-2008: Université Paul Valéry, Montpellier
 • 2003-2004: Maison de science d’homme, École des hautes études en sciences sociales, Paříž
 • 2001-2002: Università degli studi di Pisa, Pisa

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • Together About Ourselves. City and Diversity. Challenges for Citizenship Education. University of Roehampton, 25. 6. 2010, Londýn.
 • Visuals of Contemporary Czech Xenophobia. Mniejszości w Czechach, Czesi wobec mniejszości, Uniwersytet Warszawski, 8. 10. 2016, Varšava.
 • Násilím proti novému biedermeieru, Sociologický ústav, Slovenská akademie věd, 23. 5. 2017, Bratislava.
 • Transnational circulation of far-right ideology through music and dance. Participatory Approaches to Music & Democracy, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, 13. 8. 2018, Reichenau an der Rax.
 • Wildlife: Ecstatic rituals of harder football and extreme metal fans, Department of sociology, Karl-Franzens University Graz, 12. 3. 2019, Štýrský Hradec.
 • I am Satan, I am Lucifer, I am the Devil: Ecstasy in Black metal, Black metal theory symposium, Radio Študent, Gallery of Arts, Ljubljana, 18. 4. 2019, Lublaň.
 • Czech images of Visegrad collaboration during the crisis of European migration policies. Understanding Identities and Regions – Perspectives on V4 and WB. University of Sarajevo, 10. 5. 2019, Sarajevo.
 • „The Different City Experience“: Same Old Song?, Groove the City 2020 – Constructing and Deconstructing Urban Spaces through Music, Leuphana University, 15. 2. 2020, Lüneburg.
 • Heimatsmusik in Prague: Rural nostalgia in the capital?, Urban Nostalgia: The Musical City in the 19th and 20th Centuries, École des hautes études en sciences sociales

 

 

Organizace konferencí a konferenčních sekcí

 • Člen organizačního výboru Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe, 29. – 31. 10. 2020, Praha.
 • Člen organizačního výboru Building the Scenes? Fan/zines in Central Eastern and South Eastern Europe before and after the Fall of Berlin Wall, 22. – 23. 2. 2019, Praha.
 • Člen organizačního výboru Kam kráčí studium populární kultury v českém a slovenském prostředí? 27. – 29. 10. 2017, Ostrava.
 • Člen organizačního výboru Beyond the Café/Pub Split: Interlocking Urbanity and Rurality in the Popular Culture of East Central European Societies, 30. – 31. 10. 2015, Praha.
 • Člen organizačního výboru “Listening to the Wind of Change”: Popular Culture and Post-Socialist Societies in East-Central Europe, 18. – 19. 10. 2013, Praha.
 • Člen organizačního výboru Populární kultura a česká identita, 27. – 28. 5. 2011, Moravská Třebová.

Granty a stipendia

 • Grantová agentura České republiky, Překrásný nový svět: mládež, hudba a třída v postsocialismu (20-24091S, 2020-2022)
 • NEP4DISSENT (COST Action CA 16213 New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent, 2017-2021).
 • ENRESSH (COST Action CA15137 European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities, 2016-2020).
 • Stipendium Erste Foundation a WUS Austria (2014 – 2016).
 • EDUMIGROM (Ethnic Differences in Education and Diverging Prospects for Urban Youthin an Enlarged Europe, 2008-2011).
 • CLIOHRES.net (2005-2010).
 • Cena Vzdělávací nadace Jana Husa (2007).
 • Stipendium AKTION (Česká republika a Rakousko 2007).
 • Stipendium CNOUS, Francie (2005-2008).
 • Cena Hlávkovy nadace (2006).
 • Stipendium CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales – Prague, 2004-2005

Členství v oborových organizacích

 • International Association for the Study of Popular Music.
 • International Association for Comparative Fascist Studies.
 • Český a slovenský archiv subkultur.
 • Centrum pro studium populární kultury (spoluzakladatel).

Výběrová bibliografie

Odborné monografie

 • DANIEL, Ondřej, Bigbít nebo turbofolk: Představy migrantů z bývalé Jugoslávie v západní Evropě (Francie a Rakousko). Praha: AntropoWeb, 2013, 155 s.
 • DANIEL, Ondřej, Násilím proti novému biedermeieru: subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu. Příbram: Pistorius a Olšanská 2016, 176 s.

Editované monografie

 • DANIEL, Ondřej, LAW I., NEKORJAK M., VAJDA R. Comparative Analysis of Ethnic Relations, EDUMIGROM Comparative Papers, 2009, 63 s.
 • DANIEL, Ondřej a kol., Kultura svépomocí. Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, 169 s.
 • DANIEL, Ondřej – MACHEK, Jakub – KAVKA, Tomáš (eds.). Listening to the Wind of Change. Popular Culture and Subcultures of Czech Post-Socialism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2016, 210 s.

Kapitoly v knihách

 • DANIEL, Ondřej, Gastarbajteri: Rethinking Yugoslav Economic Migrations Toward European North-West, Transnationalism and Popular Culture. In KLUSÁKOVÁ, L., ELLIS, S. (eds.) Imagining Frontiers, Contesting Identities. Pisa: Pisa University Press, Edizioni Plus 2007, pp. 277-302.
 • DANIEL, Ondřej, L’Europe occidentale et la Republique tcheque : terres d’exil pour les intellectuels „ex-yougoslaves. In TCHOUKARINE, I. (dir.) Études du CEFRES n° 11, Septembre 2008, pp. 67-82.
 • DANIEL, Ondřej, Ethnicity, Transnational Communication and Consumerism among the Hip-hop Subcultures in Vienna. In ECKARDT, F., EADE, J. (eds.) The Ethnically Diverse City. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH 2011, pp. 509-516.
 • DANIEL Ondřej, MACHEK, Jakub, Lonťáci and Lufťáci: Researching the Urban/Rural Opposition in Contemporary Czech Society Through Online Discussions. In FIŠEROVÁ, M., MACHEK, J. et al. New Mediation, New Pop-Culture? Prague: Metropolitan University Prague Press 2015, pp. 70-91.
 • DANIEL Ondřej, From Golden Plains through Black Mountains to the Silver Sea: Nostalgic Spaces of Migrants from the former Yugoslavia. In ZŰCKERT M., HEIN-KIRCHER, H. (eds.) Migration and Landscape Transformation. Changes in Central and Eastern Europe in the 19th and 20th Century. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2016, pp. 107-126.
 • DANIEL Ondřej, Limits of a Post-Velvet Normality: Subcultures, Violence and Class in Late 1990s Czech Society. In DANIEL, Ondřej – MACHEK, Jakub – KAVKA, Tomáš (eds.). Listening to the Wind of Change. Popular Culture and Subcultures of Czech Post-Socialism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2016, pp. 146-165.
 • DANIEL Ondřej, Nazism as a Mode of Transgression: Politicization of Post-socialist Czech and Slovak Black Metal. In CHARVÁT Jan (ed.) OUT OF STEP Politics and Subcultures in Post-socialist Space. Praha: Dokořán 2018, pp. 75-88.
 • DANIEL Ondřej, On human trafficking, Schengen visas and drunken workers: Czech media representations of Poland in light of three migration issues after 2013. In MARCZUK Karina (ed.) Good Neighbourhood Treaties of Poland. Basingstoke: Palgrave 2019, pp. 145-160.
 • DANIEL Ondřej, Hardbass: Intersectionality, Music, Social Media and the Far-Right on the European Periphery, In APPEN, Ralf von und Mario DUNKEL. (Dis-)Orienting Sounds: Machtkritische Perspektiven auf populäre Musik. Bielefeld: Transcript-Verlag, 2019, pp. 153-166.
 • DANIEL Ondřej, Antidekáda 1985-1995, In VANČÁT, Pavel. Obrazy konců dějin. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a BiggBoss, 2020, pp. 7-13.
 • DANIEL Ondřej, “Not racists but careful”: Czech images of Visegrad collaboration during the crisis of European migration policies. In BALASZ, Adam Bence and Christina GRIESSLER. The Visegrad Four and the Western Balkans. Framing Regional Identities, Andrássy Studien zur Europaforschung (Band 25). Baden-Baden: Nomos, 2020, pp. 109-124.

Články v recenzovaných periodicích

 • DANIEL, Ondřej, Virtuální primordialismus: transnacionální sítě a kulturní produkce diaspory (příklady Bosňáků a Kabylů). In Sociální studia, 2009, 6, 1, pp. 116–126.
 • DANIEL, Ondřej – LOMÍČEK, Jan, Zdivočelí rodáci: Jak (ne)zobrazovat nástup KSČ k moci. In Forum Historiae 2013, 7, 1, pp. 75-91.
 • DANIEL, Ondřej, Zjednoczeni przeciw odmienności? Trzydzieści lat czeskiej ksenofobii, 1985–2015. In Zeszyty Łużyckie. 2017, 51., 1., pp. 71-88.
 • DANIEL, Ondřej, Magické noci počal čas“: new-age spiritualita a subkultury v čase změn. In Studia Ethnologica Pragensia. 2017, 3., 1., pp. 96-106.
 • DANIEL, Ondřej, Give and Take”: Postsocialist “New Bourgeoisie” in Music Videos. In Narodna umjetnost. 2018, 55., 1., pp. 67-79.
 • DANIEL, Ondřej – ALMER, Jiří, “666 XXX”: Sexploitation in Czech and Slovak Black Metal and Porno-Gore Grind. In Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. 2018, 274, pp. 199-214.
 • DANIEL, Ondřej, ‘Wildlife’. Ecstatic practices of hardcore football and extreme music fans during the Czech and Slovak post-socialism. In Český lid. 2019, 106, pp. 69-83.
 • DANIEL, Ondřej – KULMIŃSKI, Robert, Evaluating publication trends and internationalization of selected SSH journals: evidence from Czech Republic and Poland. In Evaluační teorie a praxe. 2019, 7, 2, pp. 1–13.
 • DANIEL, Ondřej, Places of Revolt: Geographical References in the Slovak Anarchist Press Around the Turn of the Millennium. In Forum Historiae 2020, 14, 1, pp. 39-52.
Úvod > Ústav > Vyučující > Ondřej Daniel