Ondřej Daniel

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.

Funkce

 • člen semináře obecných a komparativních dějin
 • koordinátor Erasmus+

Kontakt

Odborné zaměření

 • Komparativní kulturní dějiny evropského postsocialismu
 • Migrace a transnacionalismus v současných dějinách
 • Populární kultura a subkultury v dějinách středovýchodní a jihovýchodní Evropy
 • Stereotypizace, xenofobie a rasismus v dějinách středovýchodní a jihovýchodní Evropy

Zaměstnání

 • Od 2019: odborný asistent, Ústav světových dějin FF UK
 • 2014-2019: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (grantová podpora a výuka)
 • 2011-2016: externí vyučující, Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
 • 2011-2012: externí vyučující, Ústav českých dějin FF UK
 • 2010-2011: externí vyučující, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2009-2010: externí vyučující, Ústav světových dějin FF UK (v rámci programu TEMA, mezinárodní magisterský program Erasmus Mundus joint degree)

Vzdělání

 • 2005 – 2012: doktorské studium, obor Historie/obecné dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1997 – 2004: magisterské studium obor historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2022: Aristotle University of Thessaloniki, School of Music Studies (GR)
 • 2021-2022: Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 • 2019: Karl-Franzens-Universität, Štýrský Hradec
 • 2018: Universiteit Antwerpen, Antverpy
 • 2014: Центр экономических и финансовых исследований и разработок, Moskva.
 • 2007-2014: Institut za etnologiju i folkloristiku, Záhřeb
 • 2007: Karl-Franzens-Universität, Štýrský Hradec
 • 2005-2008: Université Paul Valéry, Montpellier
 • 2003-2004: Maison de science d’homme, École des hautes études en sciences sociales, Paříž
 • 2001-2002: Università degli studi di Pisa, Pisa

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • Negotiating heritage: Discussions on popular music and folklore in postsocialist Europe, The Heritage of Central and Eastern Europe, Jagellonian University, 8 December 2022, Krakow.
 • (together with Alexandra Karamoutsiou and Mirolav Michela) Local Punk Zines and Global Networks: Thessaloniki and Brno in Transition, Punk Scholars Network Annual Conference and Postgraduate Symposium, Middlesex University, 2 December 2022, London.
 • (ve spolupráci s Katharinou Alexi) Politicized and Commodified “Children’s Music” and Its Interrelation to “Adult Music”. Traces from Major Labels to DIY Music Cultures, 32. GFPM-Tagung, 5. IASPM D-A-CH-Konferenz, Parallelgesellschaften, mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, 21 October 2022, Vienna.
 • Post-Migrant and Post-Soviet: Music Scenes in Prague, The urgency of contemporary post-Soviet popular music: Politics and aesthetics, Popakademie Baden-Württemberg, 14 October 2022, Mannheim.
 • (ve spolupráci s Jakubem Machkem a Irenou Šentevskou) From Working Class Hero to Working Class Zero (and Back With a Vengeance): Popular Music, Class and Populism in the Czech Republic and SerbiaPopular Music, Populism and Nationalism in Contemporary Europe, University of Oldenburg, 7 April 2022, Oldenburg.
 • Lifestyle Against Politics: (Sub)cultures of Czech and Russian Post-Socialist Antifascism, 2021 Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEES) Annual Convention, 21 November 2021, New Orleans.
 • Lifestyle Against Politics: (Sub)cultures of Czech and Russian Post-Socialist Antifascism, 2021 Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEES) Annual Convention, 21 November 2021, New Orleans.
 • Hooligan Frenzy. Ecstatic Violence and Late State Socialist East European Football, Pop Cultures and Ecstatic States of the Body, 1950s – 1980s, University of Copenhagen, 1 October 2021, Copenhagen.
 • (ve spolupráci s Jakubem Machkem) The Clash of Canons: Šlágr and Lidovka Heroes and Villains, Heroes, Canons, Cults. Critical Inquiries, University of Music and Performing Arts Vienna, 12 August 2021, Reichenau an der Rax.
 • Places of revolt: Geographical references in Slovak anarchist press around the turn of the millennium, Keep it simple, make it fast (KISMIF annual conference 2021), University of Porto, 8 July 2021, Porto.
 • Old Drunks and Boring Vegans: Profiling Two Generations of Aging Czech Punks, Gender and Age/Aging in the Context of Popular Culture, University of Graz, 24 June 2021, Graz.
 • (ve spolupráci s Jakubem Machkem) Šlágr and lidovka: A battlefield between the local and global mainstream, Listening to (Mainstream) Popular Music in 2021: Sounds and Practices, University of Innsbruck, 12 June 2021, Innsbruck.
 • Post-socialist Prague as a migration hub: Cultural aspects and controversies, Post-Socialist City in a Social and Cultural Perspective, Warsaw University, 8 June 2021, Warsaw.
 • Why?” “Because of Sparta!”: Images of Football Hooliganism on Czechoslovak TV in the Perestroika Era, Studies in Eastern European Cinemas Conference 2021, University of Central Lancashire, 4 June 2021, Preston.
 • “Sounds of Slavic unculturedness”: Music as Gendered, Aged and Classed Emotion of Exclusion and Inclusion in Transnational Space, Emotions of Inclusion and Exclusion in Transnational Spaces, University of Copenhagen, 21 May 2021, Copenhagen.
 • (together with Jakub Machek) ‚No Exciting News – Anxiety-free Czechoslovak Media Soothing the Late Socialist Society‘, EXCITING NEWS! Event, Narration and Impact from Past to Present, Irish Humanities Alliance annual conference, University College Cork, 16 March 2021, Cork.
 • “Raz raz raz, eto hardbass”: Masculinity, (self-)exoticization, and class mimicry, Post-Soviet sphere: Analysing current trends. CBEES and Södertörn University, 5 February 2021, Stockholm.
 • (together with Jakub Machek) Heimatsmusik in Prague: Rural nostalgia in the capital?, Urban Nostalgia: The Musical City in the 19th and 20th Centuries, École des hautes études en sciences sociales, 6 July 2020, Paris.
 • „The Different City Experience“: Same Old Song?, Groove the City 2020 – Constructing and Deconstructing Urban Spaces through Music, Leuphana University, 15 February 2020, Lüneburg.
 • Czech images of Visegrad collaboration during the crisis of European migration policies. Understanding Identities and Regions – Perspectives on V4 and WB. University of Sarajevo, 10 May 2019, Sarajevo.
 • I am Satan, I am Lucifer, I am the Devil: Ecstasy in Black metal, Black metal theory symposium, Radio Študent, Gallery of Arts, Ljubljana, 18 April 2019, Ljubljana.
 • Transnational circulation of far-right ideology through music and dance, Participatory Approaches to Music & Democracy, University of Music and Performing Arts Vienna, 13 August 2018, Reichenau an der Rax.
 • Visuals of Contemporary Czech Xenophobia, Mniejszości w Czechach, Czesi wobec mniejszości, Warsaw University, 8 October 2016, Warsaw.
 • Together About Ourselves. City and Diversity, Challenges for Citizenship Education. University of Roehampton, 25 June 2010, London.

 

Organizace konferencí a konferenčních sekcí

 • Člen organizačního výboru Mládež, populární hudba a třída v časech postsocialistické změny, 18. 6. 2021, Olomouc.
 • Člen organizačního výboru Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe, 29. – 31. 10. 2020, Praha
 • Člen organizačního výboru Building the Scenes? Fan/zines in Central Eastern and South Eastern Europe before and after the Fall of Berlin Wall, 22. – 23. 2. 2019, Praha.
 • Člen organizačního výboru Kam kráčí studium populární kultury v českém a slovenském prostředí? 27. – 29. 10. 2017, Ostrava.
 • Člen organizačního výboru Beyond the Café/Pub Split: Interlocking Urbanity and Rurality in the Popular Culture of East Central European Societies, 30. – 31. 10. 2015, Praha.
 • Člen organizačního výboru “Listening to the Wind of Change”: Popular Culture and Post-Socialist Societies in East-Central Europe, 18. – 19. 10. 2013, Praha.
 • Člen organizačního výboru Populární kultura a česká identita, 27. – 28. 5. 2011, Moravská Třebová.

Granty a stipendia

 • TRACTS (Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and Social Justice), COST Action (2021-2025), CA member.
 • Mapping and Boosting Digital Humanities in the Visegrad region, International Visegrad Fund (2021-2023).
 • Europe, Central European Network for Teaching and Research in Academic Liaison (CENTRAL), Mapping the Scenes: Digital Humanities in Cultural Studies in Central and Central Eastern Europe (2021-2022).
 • Habilitační stipendium AKTION (Česká republika a Rakousko 2021-2022).
 • Grantová agentura České republiky, Překrásný nový svět: mládež, hudba a třída v postsocialismu (20-24091S, 2020-2022).
 • NEP4DISSENT (COST Action CA 16213 New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent, 2017-2021).
 • ENRESSH (COST Action CA15137 European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities, 2016-2020).
 • Stipendium Erste Foundation a WUS Austria (2014 – 2016).
 • EDUMIGROM (Ethnic Differences in Education and Diverging Prospects for Urban Youthin an Enlarged Europe, 2008-2011).
 • CLIOHRES.net (2005-2010).
 • Cena Vzdělávací nadace Jana Husa (2007).
 • Stipendium AKTION (Česká republika a Rakousko 2007).
 • Stipendium CNOUS, Francie (2005-2008).
 • Cena Hlávkovy nadace (2006).
 • Stipendium CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales – Prague, 2004-2005).

Členství v oborových organizacích

 • Association des Anciens du CEFRES, Centre français de recherche en sciences sociales (treasurer).
 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies.
 • Centre for Cultural and Historical Research of Socialism.
 • Czech Association of Research Managers and Administrators.
 • Czech and Slovak Archive of Subcultures.
 • Centre for the Study of Popular Culture (co-founder).
 • Dancecult Research Network.
 • European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities.
 • Ethics and Research Integrity Officer Network.
 • International Association for the Study of Popular Music.
 • International Association for Comparative Fascist Studies.
 • Network for Trainers on Research Quality and Integrity.
 • Urban Music Studies Network.
 • Metal Studies in Central Eastern Europe.
 • Music in Post-Soviet sphere.
 • Punk Scholars Network
 • International Association for the Study of Popular Music.
 • International Association for Comparative Fascist Studies.
 • Český a slovenský archiv subkultur.
 • Centrum pro studium populární kultury (spoluzakladatel).

Výběrová bibliografie

Odborné monografie

 • DANIEL, Ondřej, Bigbít nebo turbofolk: Představy migrantů z bývalé Jugoslávie v západní Evropě (Francie a Rakousko). Praha: AntropoWeb, 2013, 155 s.
 • DANIEL, Ondřej, Násilím proti novému biedermeieru: subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu. Příbram: Pistorius a Olšanská 2016, 176 s.

Editované monografie

 • DANIEL, Ondřej, LAW I., NEKORJAK M., VAJDA R. Comparative Analysis of Ethnic Relations, EDUMIGROM Comparative Papers, 2009, 63 s.
 • DANIEL, Ondřej a kol., Kultura svépomocí. Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, 169 s.
 • DANIEL, Ondřej – MACHEK, Jakub – KAVKA, Tomáš (eds.). Listening to the Wind of Change. Popular Culture and Subcultures of Czech Post-Socialism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2016, 210 s.

Kapitoly v knihách

 • DANIEL, Ondřej, Gastarbajteri: Rethinking Yugoslav Economic Migrations Toward European North-West, Transnationalism and Popular Culture. In KLUSÁKOVÁ, Luďa and Steven ELLIS (eds.) Imagining Frontiers, Contesting Identities. Pisa: Pisa University Press, Edizioni Plus 2007, pp. 277-302. 
 • DANIEL, Ondřej, L’Europe occidentale et la République tchèque : terres d’exil pour les intellectuels “ex-yougoslaves. In TCHOUKARINE, Igor (dir.) Études du CEFRES n° 11, Septembre 2008, pp. 67-82. 
 • DANIEL, Ondřej, Projevy etnických subkultur : kulturní projevy potomků migrantů ve Vídni. In BITTNEROVÁ, Dana and Mirjam MORAVCOVÁ (eds.) Etnické komunity v kulturní a sociální různosti. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2010, pp. 251-265. 
 • DANIEL, Ondřej, Ethnicity, Transnational Communication and Consumerism among the Hip-hop Subcultures in Vienna. In ECKARDT, Frank and John EADE (eds.) The Ethnically Diverse City. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH 2011, pp. 509-516. 
 • DANIEL, Ondřej, “Nejdiskriminovanější menšina v České republice”: disciplinace, exotizace, idealizace a politika moravské identity. In BITTNEROVÁ, Dana and Mirjam MORAVCOVÁ (eds.) Etnické komunity. Kontinuita kulturní reprodukce. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2013, pp. 283-305. 
 • DANIEL, Ondřej, Násilí československé mládeže na konci státního socialismu. Bezpečnostní riziko a téma společenské kritiky. In DANIEL, Ondřej, Jakub MACHEK and Tomáš KAVKA (eds.), Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum 2013, pp. 274-290. 
 • DANIEL Ondřej – MACHEK, Jakub, Lonťáci and Lufťáci: Researching the Urban/Rural Opposition in Contemporary Czech Society Through Online Discussions. In FIŠEROVÁ, Michaela and Jakub MACHEK et al. New Mediation, New Pop-Culture? Prague: Metropolitan University Prague Press 2015, pp. 70-91. 
 • DANIEL Ondřej, From Golden Plains through Black Mountains to the Silver Sea: Nostalgic Spaces of Migrants from the former Yugoslavia. In Martin ZŰCKERT and Heidi HEIN-KIRCHER (eds.) Migration and Landscape Transformation. Changes in Central and Eastern Europe in the 19th and 20th Century. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2016, pp. 107-126. 
 • DANIEL Ondřej – ŘÍDKÝ, Josef, Nová „letenská šlechta“?: Hipsteři, jejich paradoxy a ironie jedné ironie. In BÍLEK, Petr A. and Josef ŠEBEK (eds.) Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 2017, pp. 322-349. 
 • DANIEL Ondřej, Limits of a Post-Velvet Normality: Subcultures, Violence and Class in Late 1990s Czech Society. In DANIEL, Ondřej, Jakub MACHEK and Tomáš KAVKA (eds.). Listening to the Wind of Change. Popular Culture and Subcultures of Czech Post-Socialism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2016, pp. 146-165. 
 • DANIEL Ondřej, Nazism as a Mode of Transgression: Politicization of Post-socialist Czech and Slovak Black Metal. In CHARVÁT Jan (ed.) OUT OF STEP Politics and Subcultures in Post-socialist Space. Praha: Dokořán 2018, pp. 75-88. 
 • DANIEL Ondřej, On human trafficking, Schengen visas and drunken workers: Czech media representations of Poland in light of three migration issues after 2013. In MARCZUK Karina (ed.) Good Neighbourhood Treaties of Poland. Basingstoke: Palgrave 2019, pp. 145-160. 
 • DANIEL Ondřej, Hardbass: Intersectionality, Music, Social Media and the Far-Right on the European Periphery, In APPEN, Ralf von and Mario DUNKEL. (Dis-)Orienting Sounds: Machtkritische Perspektiven auf populäre Musik. Bielefeld: Transcript-Verlag, 2019, pp. 153-166. 
 • DANIEL Ondřej, Antidekáda 1985-1995, In VANČÁT, Pavel. Obrazy konců dějin. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a BiggBoss, 2020, pp. 7-13. 
 • DANIEL Ondřej, “Not racists but careful”: Czech images of Visegrad collaboration during the crisis of European migration policies. In BALASZ, Adam Bence and Christina GRIESSLER. The Visegrad Four and the Western Balkans. Framing Regional Identities, Andrássy Studien zur Europaforschung (Band 25). Baden-Baden: Nomos, 2020, pp. 109-124. 
 • DANIEL, Ondřej, “Vodka, beer, papirosy”: Eastern European working class cultures mimicry in contemporary hardbass.“ In KÖLBL, Marko and Fritz TRÜMPI. Music and Democracy. Vienna: mdwPress, 2021, pp. 153-170. 
 • DANIEL, Ondřej – MACHEK, Jakub, Vyjednávání hranic hudebního vkusu: kulturní kapitál mezi Šlágr TV a Radiem Punctum. In PŘIBYLOVÁ, Irena and UHLÍKOVÁ, Lucie. Od folkloru k world music. Hudba a kapitál. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2021, pp. 94-103. 
 • DANIEL, Ondřej, State Liberation or State Abolition? Czech Punk between Anti-Communism and Anarchism. In Jim DONAGHEY et al. Smash The System! Punk Anarchism as a Culture of Resistance. Bristol: Active Distribution, 2022, pp. 169-188. 
 • DANIEL, Ondřej, Rozevlátá a nespoutaná, ale pevně usazená: kultura devadesátek. In MÜCKE, Pavel and Veronika PEHE, Svoboda na prodej. Praha: Albatros. Accepted. 
 • DANIEL, Ondřej, “World music” vs. “Folk-like music”: Age and Class in Debates about Musical Genres of 1990s Czech Society. In Yvetta KAJANOVÁ. Accepted. 
 • DANIEL, Ondřej – ŠIMA, Karel, Chapter 19 – Czech Republic. In Zoe BULAITIS and Michael OCHSNER. Accountability in Academic Life: European Perspectives on Societal Impact Evaluation. Edward Elgar. Accepted. 
 • DANIEL, Ondřej  – MICHELA, Miroslav, Reggae beyond the Black Atlantic: Tracing the Genre’s Czech and Slovak Adaptations. In Sonjah Stanley NIAAH. Reggae Innovation and Sound System Culture. Mona, Kingston: UWI Press. Accepted. 
 • MICHELA, Miroslav – DANIEL, Ondřej, Solidarity, Revolt or Exotism? Transfers of the Ska and Reggae Culture to State socialist Czechoslovakia. In Matt WORLEY. Music Cultures and Migration. Accepted. 
 • DANIEL, Ondřej, “Slavic unculturedness” as a new urban cool? Emotions of Hardbass and its Offshots in Prague and Vienna. In Peter LEESE. Migrant Emotions: Inclusion and Exclusion in Transnational Spaces. Liverpool: Liverpool University Press. Accepted. 
 • DANIEL, Ondřej – MACHEK, Jakub, All Quiet on the Domestic Front? Ways of Dealing with Anxiety in Late Socialist Czechoslovak Media. Amsterdam: Brill. Accepted. 
 • DANIEL, Ondřej, Lifestyle and Memory: Profiling Two Generations of Ageing Czech Male Punks. In Laura WAY and Matt GRIMES. Punk Passages. Accepted. 

Články v recenzovaných periodicích

 • DANIEL, Ondřej, Virtuální primordialismus: transnacionální sítě a kulturní produkce diaspory (příklady Bosňáků a Kabylů). In Sociální studia, 2009, 6, 1, pp. 116–126. 
 • DANIEL, Ondřej, Bariéry pro příchod mezinárodních vědeckých pracovníků do Česka. In Ergo, 2012, 7, 3, pp. 10-15. 
 • DANIEL, Ondřej, Kánon a alibi: anticiganismus postsocialistických subkultur. In Slovo a smysl, 2013, 20, pp. 260-271 
 • DANIEL, Ondřej – LOMÍČEK, Jan, Zdivočelí rodáci: Jak (ne)zobrazovat nástup KSČ k moci. In Forum Historiae 2013, 7, 1, pp. 75-91. 
 • DANIEL, Ondřej, Zjednoczeni przeciw odmienności? Trzydzieści lat czeskiej ksenofobii, 1985–2015. In Zeszyty Łużyckie. 2017, 51., 1., pp. 71-88. 
 • DANIEL, Ondřej, Magické noci počal čas“: new-age spiritualita a subkultury v čase změn. In Studia Ethnologica Pragensia. 2017, 3., 1., pp. 96-106. 
 • DANIEL, Ondřej, Give and Take”: Postsocialist “New Bourgeoisie” in Music Videos. In Narodna umjetnost. 2018, 55., 1., pp. 67-79. 
 • DANIEL, Ondřej – ALMER, Jiří, “666 XXX”: Sexploitation in Czech and Slovak Black Metal and Porno-Gore Grind. In ČKZ Journal for the Critique of Science, for Imagination and New Anthropology. 2018, 274, pp. 199-214. 
 • DANIEL, Ondřej, ‘Wildlife’. Ecstatic practices of hardcore football and extreme music fans during the Czech and Slovak postsocialism. In The Czech Ethnological Journal. 2019, 106, 1, pp. 69-83. 
 • DANIEL, Ondřej – KULMIŃSKI, Robert, Evaluating publication trends and internationalization of selected SSH journals: evidence from Czech Republic and Poland. In Evaluační teorie a praxe. 2019, 7, 2, pp. 1–13. 
 • DANIEL, Ondřej, Places of Revolt: Geographical References in the Slovak Anarchist Press Around the Turn of the Millennium. In Forum Historiae 2020, 14, 1, pp. 39-52. 
 • DANIEL, Ondřej, Music subculture vs. class revolutionaries: Czech antifascism in the postsocialist era. Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies. 2020, 9, 1-2, pp. 54-72. 
 • ŠIMA, Karel – DANIEL, Ondřej – KAVKA, Tomáš, 2013 – East by Eastwest: Cultural Studies’ Route to Eastern Europe. Lateral Journal 2021, 10, 2. 
 • DANIEL, Ondřej, The Right to Polished Sound: Age and Class in the Viennese Balkan Music Scene. Journal of Sonic Studies 2022, 23. 
 • DANIEL, Ondřej, “Songs for Ordinary People”: Popular Music and Class in Czech Postsocialism. Communist and Post-Communist Studies 2022, 55, 2, pp. 84-103. 
 • DANIEL, Ondřej, Plucking the Strings of Working-Class Xenophobia: The Case of Ortel, a Czech Band in the mid-2010s. Totalitarismus und Demokratie 2022 19, pp. 95–109.  
 • DANIEL, Ondřej  – MICHELA, Miroslav, If the Kids are United: Rassismus und Antifaschismus im Punk- und Skinheadmilieu in Tschechien und der Slowakei in der ersten postsozialistischen Dekade. Arbeit – Bewegung – Geschichte 2022, 21, 3, pp. 95-116. 
 • DANIEL, Ondřej, From Street Parties to Hardbass: Dance and Protest in Postsocialist Urban Space. Under review of IASPM Journal

 

Speciální číslo periodika

 • DANIEL, Ondřej – MACHEK, Jakub – KAVKA, Tomáš, Popular Culture and Post-Socialist Societies in East-Central and South Eastern Europe. Media studies 2015, 2. 
 • DANIEL, Ondřej – ŠIMA, Karel, Subkultury. The Czech Ethnological Journal 2019, 106, 1. 
 • DANIEL, Ondřej, Mainstream! Popular Cuture in Central and Eastern Europe. Prague Papers on the History of International Relations 2020, 1. 

 

Úvod > Ústav > Vyučující > Ondřej Daniel