Přednáška New Approaches to Religious Migration in Early Modern Europe

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku pořádanou Historickým ústavem Akademie věd ČR ve spolupráci s Ústavem světových dějin FF UK a Filosofickým ústavem AV ČR

New Approaches to Religious Migration in Early Modern Europe

Prof. Dr. Alexander Schunka z Friedrich-Meinecke-Institut, Freie Universität Berlin

Přednáška se uskuteční 11. 3. od 11:00 hodin, místnost č. 301

Úvod > Nástěnka > Přednáška New Approaches to Religious Migration in Early Modern Europe