Doporučená literatura

Buňatová, M., Hedvábí, sklo a koření. Obchod mezi Prahou a Itálií (1550–1620), Praha 2019

Burke, P., Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005

Daniel, O., Násilím proti novému biedermeieru: subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu, Příbram 2016

Binková, S., Čas zámořských objevů, Praha 2008

Drška, V. – Picková, D., Dějiny středověké Evropy, Praha 2004

Duby, G., Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, Praha 2002.

Fitzpatrick, S., Ruská revoluce, Praha 2017

Franzen, A., Malé církevní dějiny, Praha 1995.

Gaddis, J. L., Studená válka, Praha 2006

Glenny, M., Balkán 1804-1999: Nacionalismus, válka a velmoci, Praha 2003

Helan, P. – Hajdinová, E., Československo a Svatý stolec V., Éra nuncio Pietra Ciriaciho, Praha 2020

Hobsbawm, E., Věk extrémů. Krátké 20. století, 1914–1991, Praha 1998

Horčička, V., Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917-1918, Praha 2005

Horčička, V., Vztahy Rakouska-Uherska a Spojených států amerických v období první světové války, Praha 2007

Hroch, M., Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy, Praha 2016

Hroch, M., Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha 2009

Ira J., Paměť v národní a transnacionální perspektivě, in Lenka Řezníková a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století, Praha 2014

Janáč, J. – Olšáková, D., Kult jednoty: stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948-1964, Praha 2017

Judd, D., Impérium. Britské koloniální dějiny od dob americké revoluce po současnost, Praha 1999

Judt, T., Poválečná Evropa. Historie po roce 1945, Praha 2008

Kershaw, I., Do pekel a zpět. Evropa 1914–1949, Praha 2017

Kershaw, I., Na horské dráze. Evropa v letech 1950-2017, Praha 2019

Klíma, J., Afrika ve vichru svobody: Dekolonizace a její důsledky, Praha 2021

Klusáková, L., Cestou do Cařihradu: osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima, Praha 2003

Koura, J. Rozdělený ostrov. Studená válka a „kyperská otázka“ v letech 1960-1974, Praha 2019

Křen, J., Dvě století střední Evropy, Praha 2005

Le Goff, J., Kultura středověké Evropy, Praha 2005

Le Goff, J., Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999

Luňák, P., Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997

Mazower, M., Temný kontinent. Evropa ve 20. století, Praha 2019

MacKenney, R., Evropa šestnáctého století, Praha 2001

Moravcová, D. a kol., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1994

Mosković, B., Mezi Titem a Tuđmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990, Praha 2017

Mundy, J. H., Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008

Munck, T., Evropa sedmnáctého století, Praha 2002

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I-II, Praha 2000

Opatrný, J., Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, Praha 2000

Pelikán, J., Jugoslávie a Pražské jaro, Praha 2009

Pešta, Mikuláš, O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě, Praha 2018

Picková, D., Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku : příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15.a 16. století, Praha 2002

Rychlík, J. a kol., Mezi Terstem a Istanbulem. Balkánské národy ve 20. století, Praha 2020

Seibt, F., Lesk a bída středověku, Praha 2000

Skřivan, A., Evropská politika 1648-1914, Praha 1999

Stellner, F., Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000

Suchánek, Drahomír – Drška, Václav, Církevní dějiny I: Antika a středověk, Praha 2013

Suchánek, Drahomír, Imperium et sacerdotium: říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí, Praha 2011

Valkoun, Jaroslav, Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907–1931, Praha 2015

Vojtěchovský, Ondřej, Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu, Praha 2012

Vykoukal, Jiří –Litera, Bohumil – Tejchman, Miroslav, Východ. Vznik,vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989, Praha 2000

Zástěrová, Bohumila (ed.), Dějiny Byzance. Praha 1992.

Zelenka, Jan, Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu, Praha 2015

Županič, J., Nová šlechta rakouského císařství, Praha 2006