Dvacáté století

Dvacáté století / The Twentieth Century

Časopis vycházel v letech 2009-2018

Pro více informací navštivte samostatné stránky časopisu.

Vědecký  časopis, zařazený do databáze ERIH+, který vznikl v roce 2004, původně jako Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Časopis obsahuje vědecké studie předních českých a zahraničních historiků (případně dalších odborníků), coby výsledek moderně koncipovaného bádání o dějinách dvacátého století, s logickým přesahem do poslední čtvrtiny devatenáctého a počátku jedenadvacátého století. Z hlediska obsahového zaměření se jedná zejména o evropské, potažmo světové politické, hospodářské, sociální i kulturní dějiny již zmíněného dvacátého století, ve výjimečných případech rovněž studie z českých (československých) dějin.

Do roku 2008 vycházel časopis jednou ročně; od ledna 2009 má periodicitu dvakrát ročně. Jednotlivé studie vycházejí buď v českém nebo v anglickém jazyce, součástí každé z nich je anglický abstrakt. Časopis má řádně přiděleno ISSN (1803-750X), je evidován Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 18754).

Všechny příspěvky jsou posuzovány dvěma nezávislými odborníky; časopis je tedy od svého vzniku recenzovaným odborným periodikem.

Archiv starších čísel naleznete zde

Vydavatel

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38.

Adresa redakce

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38.

Distribuce

Distribuci zajišťuje Vydavatelství FF UK a Ústav světových dějin FF UK.

 

Úvod > Věda a výzkum > Časopisy > Dvacáté století