Seminář středověkých dějin

Seminář středověkých dějin je jedním z mála pracovišť v České republice, jehož badatelské zaměření je orientováno k obecné medievistice. Konkrétní výzkumné zaměření, reflektující moderní trendy bádání, směruje k tématice raně středověkého státu a společnosti latinské Evropy, specifikům středoevropského vývoje ve středověku, vybraným problémů církevních dějin a práva a dějinám východní a jihovýchodní Evropy. Seminář spolupracuje s medievistickým pracovištěm Universität Passau, navázalo kontakt s partnery na Freie Universität Berlin a poznaňské univerzitě Adama Mickiewicze; pěstuje dlouhodobé partnerství s  katedrou pro východoevropské dějiny na universitě v Kostnici. Jeho členové jsou součástí fakultního Centra pro studium středověku.

Vedoucí semináře

doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

  drahomir.suchanek@ff.cuni.cz    Místnost č. 306

Členové semináře 

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

  vaclav.drska@ff.cuni.cz    Místnost č. 306

doc. PhDr. Dana Picková, CSc

dana.pickova@ff.cuni.cz    Místnost č. 306

 

PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.

  jan.zelenka@ff.cuni.cz   Místnost č. 306

 

Doktorandi 

 

Mgr. Zuzana Bolerazká

 • Eliška Zhořelecká.
Mgr. Jan Brandejs

 •  Hledání modu vivendi? Panovník a elity ve střední a pozdní Byzanci.
Mgr. Valentina Karlíková

Mgr. Rebeka Laučíková 

 •   Exil a vyhnanstvo v tradícii legálnych a naratívnych prameňov (9. – 13. st.)
Mgr. Jan Malý

 • Problematika nástupnictví v normanské a anjouovské Anglii.
Mgr. Yulia Maslova

 • První svatý rok 1300 v kontextu lidové a oficiální kultury. Zrod nové formy religiozity.
Mgr. Klára Šárovcová

 •  Francie a papežství avignonské obedience – studie vztahu v době francouzské subtrakce (1398-1409).
 •   ksarovcova@seznam.cz
Mgr. Vojtěch Šlapák

PhDr. Pavel Smrž

 •  Obchodní vztahy mezi Hanzou, Livonskem, Velikým Novgorodem a Pskovem od 12. do začátku 16. století.
Mgr. Dan Török

 •   Ideál prvotní církve v průběhu dějin
Mgr. Anna Zvířecí

 •   Veršované kroniky jihoněmeckého kulturního okruhu a jejich výpovědní hodnota v historiografii středověké společnosti.
 •   anna.kosatkova@seznam.cz
Úvod > Ústav > Struktura ústavu > Semináře > Seminář středověkých dějin