Seminář středověkých dějin

Vedoucí semináře

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

E-mail: vaclav.drska@ff.cuni.cz| Místnost č. 306

Více informací

Členové semináře 

doc. PhDr. Dana Picková, CSc

E-mail: dana.pickova@ff.cuni.cz | Místnost č. 306

Více informací

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

E-mail: drahomir.suchanek@ff.cuni.cz | Místnost č. 306

Více informací

Doktorandi 

Mgr. Zuzana Bolerazká

 • Téma disertace:  Eliška Zhořelecká.
Mgr. Jan Brandejs

 • Téma disertace:  Hledání modu vivendi? Panovník a elity ve střední a pozdní Byzanci.
Mgr. Jakub Izdný

 • Téma disertace: Dějiny střední Evropy jako jednotného prostoru v dlouhém 10. století.
 • E-mail:  jakub.izdny@ff.cuni.cz
Mgr. Valentina Karlíková

 • Téma disertace: Postavení, autorita a moc středověkých aristokratek na pozadí studia jejich listin a korespondence.
Mgr. Anna Košátková

 • Téma disertace: Veršované kroniky jihoněmeckého kulturního okruhu a jejich výpovědní hodnota v historiografii středověké společnosti.
Mgr. Jan Malý

 • Téma disertace: Problematika nástupnictví v normanské a anjouovské Anglii.
Mgr. Yulia Maslova

 • Téma disertace: První svatý rok 1300 v kontextu lidové a oficiální kultury. Zrod nové formy religiozity.
Mgr. Petr Navrátil

 • Téma disertace: Středověká panovnická sakralita v období panování otonsko-sálské dynastie a možnost jejího výzkumu.
Mgr. Vojtěch Šlapák

 • Téma disertace: Zápas a techniky neozbrojeného boje středověku ve světle dobových pramenů.
PhDr. Pavel Smrž

 • Téma disertace: Obchodní vztahy mezi Hanzou, Livonskem, Velikým Novgorodem a Pskovem od 12. do začátku 16. století.
Mgr. Dan Török

 • Téma disertace: Ideál prvotní církve v průběhu dějin
Úvod > Ústav > Struktura ústavu > Semináře > Seminář středověkých dějin