Univerzita třetího věku

Ústav světových dějin se již několik let úspěšně podílí na programech Univerzity třetího věku (U3V), která je zájmovým a neprofesním studiem občanů na vysokoškolské úrovni a jenž představuje unikátní formu dalšího vzdělávání realizovaného na FF UK. Je určena zejména občanům v seniorském věku (obecně jde o osoby starší 55 let). Výjimku tvoří občané v invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici. U3V  je součástí systému celoživotního vzdělávání. Její účastníci  mají status posluchačů univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Organizačním garantem U3V na FF je Centrum dalšího vzdělávání, které Vám poskytne podrobnější informace ke kurzům.

Katalog kurzů U3V 2019/2020

Garant U3V pro ÚSD

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.  jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz

Úvod > Studium > Univerzita třetího věku