Václav Horčička

prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

Funkce

Kontakt

Odborné zaměření

 • Nejnovější světové (obecné) dějiny se zaměřením na historii první světové války, a transatlantické vztahy ve 20. století
 • Historie středoevropských elit, zejména šlechty, ve 20. století

Vzdělání

 •  6. prosinec 2001: Obhájena disertační práce na téma “Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917-18”; Ph.D. (2002 PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1997 – 2001: Doktorské suadium oboru obecné/světové dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1996: Magistr (Mgr.), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
 • 1990 – 1996: Magisterský pětiletý studijní obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, zeměpis—dějepis, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
 • 1985 — 1989: Střední ekonomická škola, Praha. Specializace: “zahraniční obchod”

Akademická dráha

 • od 1. 1. 2015:  profesor,  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2,  Praha 1, Ústav světových dějin
 • od 1. 1. 2015: profesor,  Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s. r. o.
 • 1. 12. 2007 – 31. 12. 2014: docent, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2,  Praha 1, Ústav světových dějin
 • 1. 1. 2002 – 30. 11. 2007: odborný asistent, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. J. Palacha 2, Praha 1, Ústav světových dějin
 • 1. 10. 2000 – 31. 12. 2001: asistent, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. J. Palacha 2,  Praha 1, Ústav světových dějin

Členství v odborných grémiích

 • Od 2022: Člen vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • od 2014:  Předseda oborové rady doktorského studijního oboru Historie/obecné dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • od 2013: Člen oborové rady doktorského studijního programu Hospodářské a politické dějiny 20. století, Katedra hospodářských dějin, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická, Praha
 • od 2012: “Forschungsbeauftragter” (pověřený výzkumník), Česko-lichtenštejnská komise historiků §
 • od 2008: Člen  “Gesellschaft für Überseegeschichte”, Německo
 • od 2007: Člen oborové rady doktorského studijního oboru Politologiek Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Granty (hlavní řešitel)

 • 2020: Standardní tříletý grant GAČR č. 20-13055S Šlechta bez monarchie. Staré elity v posthabsburské střední Evropě (1918-38). Cílem projektu je zachycení proměny společenského postavení aristokratických elit v letech 1918 – 1938/39 a vytvoření přehledného obrazu vývoje této skupiny v Československu a Rakousku.
 • 2017: Standardní tříletý grant GAČR č. 17-07730S Pozemková reforma v meziválečném Československu na statcích cizích státních příslušníků. Hlavním cílem projektu bylo analyzovat dopad pozemkové reformy na vztahy mezi Československem a domovskými státy postižených vlastníků.
 • 2012: Standardní pětiletý grant GAČR č. P410/12/1141 Česká šlechta v proměnách 20. století. Hlavním cílem projektu bylo analyzovat vztah české šlechty k totalitním režimům 20. století. Řešení grantu bylo GAČR hodnoceno jako excelentní.
 • 2007: Grant národní agentury pro evropské vzdělávací programy č. 2004/2007. V rámci programu učitelské mobility EHP/Norska proběhl měsíční výzkum v Lichtenštejnsku  (srpen).
 • 2005 – 2006: Fulbright visiting research fellowship (6 měsíců) na Boston University, MA. Projekt: „The United States Foreign Policy toward Austria-Hungary from 1914–1918“.
 • 2003 – 2005: Postdoktorský tříletý grant GAČR č. 409/03/P013 “Rakousko-uherský politiky vůči Spojeným státům americkým v období první světové války”.
 • 2002: Summer Fellowship, New York University, (udělovaný každoročně spolu s Univerzitou Karlovou dvěma slibným vědcům v oblasti humanitních věd).

Výběrová bibliografie

Monografie

 • HORČIČKA, Václav a kolektiv: Cizí páni na české půdě. Pozemková reforma v meziválečném Československu na statcích cizích státních příslušníků, Praha: Agentura Pankrác 2021, 272 stran, ISBN 978-80-86781-43-3.
 • HORČIČKA, Václav a ŽUPANIČ, Jan: Šlechta na křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století, Praha: Agentura Pankrác 2017, 910 stran (Horčička 70 %), ISBN 978-80-86781-33-4.
 • HORČIČKA, Václav: Lichtenštejnové v Československu, Praha: Agentura Pankrác 2014, 222 stran, ISBN 978-80-86781-22-8.
 • HORČIČKA, Václav a MARXER, Roland: Liechtenstein und die tschechoslowakischen Konfiskationen von 1945. Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein 2013, 249 stran (Horčička s. 9-139), ISBN 978-3-906393-71-1.
 • HORČIČKA, Václav: Vztahy Rakousko-Uherska a Spojených států amerických v období první světové války, Praha: Karolinum 2007, 365 stran, ISBN 978-80-246-1357-8.
 • HORČIČKA, Václav: Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917–1918, Praha: Karolinum 2005, 254 stran, ISBN 80-246-0897-9

Studie

 • HORČIČKA, Václav. Austro-Hungarian Merchant Ships in the United States during the First World War. International Journal of Maritime History, Volume 34 (2022), Issue 2, pp. 304-319, ISSN 0843-8714.
 • HORČIČKA, Václav. The United States and Austria Hungary at the Beginning of the First World War. Diplomacy and Statecraft, Volume 30/2019, No. 4, pp. 1-23, ISSN 0959-2296.
 • HORČIČKA, Václav. Die tschechoslowakische Bodenreform auf den Gütern Schweizer Bürger, 1918-1939. Schweizerische Zeitschrift für Geschichte/Revue Suisse d´Histoire, Volume 71/2021, Issue 2, pp. 291-311, ISSN 0036-7834.
 • HORČIČKA, Václav. Alien Enemy Civilians in the War. Austrian, Hungarian, and American Citizens Living in Alien Territories from 1917 to 1918. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Vol. 126/2018, Bd. 2, pp. 302-316, ISSN 0073-8484.
 • HORČIČKA, Václav. Federalizacja czy rozpad? Stosunki Stanów Zjednoczonych i Austro–Węgier w ostatnim roku pierwszej wojny światowej. Dzieje Najnowsze, Vol. XLVIII/2016, No. 3, pp. 57-86, ISSN 0419-8824.
 • KOVÁŘ, M., HORČIČKA, V. Dějiny evropské integrace I, II. Praha: Triton, 2005, 2006. ISBN 80-7254-731-3 (sv.1), ISBN 80-7254-741-0 (sv.2).
 • HORČIČKA, Václav / MARXER, Roland. Liechtenstein und die tschechoslowakischen Konfiskationen von 1945. Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein 2013, 249 stran, ISBN 978-3-906393-71-1. (Horčička 60 %)
 • HORČIČKA, Václav. The Bilateral Relationship between Austria-Hungary and the United States from April to December 1917. Austrian History Yearbook, Volume 46/2015, p. 261-295, ISSN 0067-2378
 • HORČIČKA, Václav / ŽUPANIČ, Jan. Kollaboration oder Neutralität: Die Familie Liechtenstein in den tschechischen Ländern während des Zweiten Weltkriegs. Historisches Jahrbuch, roč. 134/2014, p. 372-418, ISSN0018-2621. (Horčička 50 %)
 • HORČIČKA, Václav. Austria-Hungary, Unrestricted Submarine Warfare, and the USA’s Entrance into First World War, The International History Review, Vol. 34 (2012), no. 1, Taylor and Francis. ISSN 0707-5332.
 • HORČIČKA, Václav. Czechoslovak – Liechtenstein Relations in the Shadow of the Communist Coup in Czechoslovakia in February of 1948, European Review of History – Revue européenne d’histoire, Vol. 19 (2012), no. 4, Taylor and Francis. ISSN 1350-7486.
 • HORČIČKA, Václav. On the Brink of War. The Crisis Year of 1915 in Relations of the USA and Austria-Hungary. Diplomacy and Statecraft, 2008, ročník 19, č. 2, p. 187-209, ISSN 0959-2296.
Úvod > Ústav > Vyučující > Václav Horčička