Charakteristika studijního programu

Obecné informace o studjiním programu

Další informace jsou dostupné na tomto odkazu.

Profil absolventa bakalářského studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání

Absolventi programu jsou připraveni: uplatnit se v profesích vyžadujících výborné oborové a pedagogické kompetence a kultivované užívání jazyka – tedy profesích zaměřených na muzeologii, popularizaci a medializaci historických poznatků (média, redakce, muzea apod.), pokračovat v navazujícím magisterském programu – buď učitelském (a získat tak plnou učitelskou kvalifikaci), nebo jiném, oborově příbuzném.

Další informace o učitelských oborech najdete na tomto odkazu.

Informace o Dni otevřených dveří naleznete zde.