Studijní informační systém

Studijní informační systém Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (SIS) je v provozu od akademického roku 2003/2004. Elektronický zápis předmětů do Studijního informačního systému je povinný pro všechny studující studenty přijaté od akademického roku 2003/2004 a později ke studiu bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského (od akademického roku 2010/2011) studijního programu, protože údaje (semestrálně zapisované předměty a výsledky atestací) zadávané do SIS slouží jako doklad o průběhu studia, příloha k žádostem o kolej, k tisku Dodatku diplomu apod. Data týkající se udělených atestací jsou používána nejen pro evidenci plnění studijních povinností, ale také pro přesnou evidenci počtu a druhu atestací udělených vyučujícími.

Další důležité informace ohledně elektronického zápisu předmětů, elektronické kontroly splnění studijních plánů před BZK/SZK, elektronický zápis do dalšího ročníku a elektronický zápis povinností doktorského studia naleznete zde

 

Důležité kontakty v případě SISových problémů a nejasností:

Lokální správce SIS za Ústav světových dějin a koordinátor SIS historických pracovišť:

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. | jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz

 • administrace předmětů a specializací garantovaných Ústavem světových dějin
 • zápis atestací předmětů garantovaných Ústavem světových dějin
 • koordinace SIS historických pracovišť

Lokální správce SIS za Ústav českých dějin: 

PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. | jakub.izdny@ff.cuni.cz

 • administrace předmětů a specializací garantovaných Ústavem českých dějin
 • zápis atestací předmětů garantovaných Ústavem českých dějin

Lokální správce SIS za Ústav hospodářských dějin:

PhDr. Mgr. Ing. Martin Pola | martin@pola.name

 • administrace předmětů a specializací garantovaných Ústavem hospodářských a sociálních dějin
 • zápis atestací předmětů garantovaných Ústavem hospodářských a sociálních dějin

Důležité kontakty v případě studijních problémů a nejasností:

 

Studijní referent pro obor Historie (HS):

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. | mikulas.pesta@ff.cuni.cz

 • veškeré studijní záležitosti bakalářského oboru Historie (HS) nespadající do kompetence Studijního oddělení FF UK a lokálních správců SIS ÚČD a ÚHSD.

 

Studijní referent pro obor Historie – obecné dějiny (HOD):

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. | mikulas.pesta@ff.cuni.cz

 • veškeré studijní záležitosti navazujícího magisterského oboru Historie – obecné dějiny (HOD) nespadající do kompetence Studijního oddělení FF UK.

 

Studijní referent pro obor Historie/Obecné dějiny (XODE):

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. | drahomir.suchanek@ff.cuni.cz

 • administrativně-technické záležitosti doktorského oboru Historie/Obecné dějiny  (XODE), nespadající do kompetence Oddělení vědy FF UK v Praze

 

Studijní referent pro obor Historie – Evropská studia (HES): 

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. | mikulas.pesta@ff.cuni.cz

 • veškeré studijní záležitosti týkající se bakalářského oboru Historie – Evropská studia (HES), nespadající do kompetence Studijního oddělení FF UK v Praze

 

Poznámka:
 1. Administrativní záležitosti bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia jako zápisy do studia, přerušení/ukončení/zanechání studia, poplatky, potvrzení o studiu, kontroly studijních povinností, vkládání či škrtání kódů, promoce a změny zadání bakalářských a diplomových prací řeší příslušná referentka Studijního oddělení FF UK v Praze.
 2. Administrativní záležitosti doktorského studia jako zápisy do studia, přerušení/ukončení/zanechání studia, potvrzení o studiu, kontroly studijních povinností, vkládání či škrtání kódů, promoce a změny individuálních plánů řeší příslušná referentka Oddělení vědy FF UK v Praze.
 3. Všechny žádosti se podávají výhradně písemně prostřednictvím podatelny.
 4. Respektujte prosím skutečnost, že k řešení případných studijních problémů či nejasností jsou vyhrazeny příslušné úřední hodiny nebo konzultační termíny. Z tohoto důvodu je výrazně nevhodné „odchytávat“ příslušné pracovníky na chodbách fakulty a dožadovat se okamžité konzultace.
Úvod > Studium > Obecné informace ke studiu > Studijní informační systém