Sdělení ředitele ústavu studujícím

Vážení a milí studující,

obracím se na vás v nesnadnou dobu, kdy jsme byli všichni zasaženi tragickou událostí. Přímo dotčeni byli jak studující, tak vyučující. V tomto vážném okamžiku ale také přichází zprávy o lidské solidaritě. Děkuji vám i vyučujícím za to, jak situaci zvládáte. Zoufalý čin by nás neměl paralyzovat, měli bychom hledět dopředu a postupně obnovit činnost našeho společenství. Udělám vše, co je v mých silách, abych vám pomohl překonat následky této tragédie. Neváhejte se na mě obracet s podněty, jaké kroky by k tomu ze strany vedení ústavu mohly přispět. Prosím, beze všeho využijte nabídek pomoci ze strany fakulty. Společně vše překonáme. Pokud budete mít čas a chuť, můžeme se spolu potkat na společném objetí fakulty 4. ledna odpoledne. Přeji vám vše dobré v roce 2024.

Václav Horčička

Úvod > Nástěnka > Sdělení ředitele ústavu studujícím