Sdělení ředitele Ústavu světových dějin studujícím

Vážení/é studující,

rád bych vás informoval o organizaci zkušebního období v ZS 2023/24. Vzhledem k obecně známým událostem bude mít netradiční podobu. Především všechny atestace, tedy i ty, na které jste se již zapsali, včetně státních zkoušek a obhajob bakalářských, diplomových a disertačních prací, budou dobrovolné. Nemusíte se jich zúčastnit. Odstoupit můžete kdykoli, prosím ale, pokud je to možné, o informaci emailem předem příslušným zkoušejícím či předsedům/kyním státních zkušebních komisí. Prosím též o pochopení pro vyučující, kteří byli nedávnou tragédií zasaženi stejně, jako vy. Formu (ústně, písemně, prezenčně, online) a termín atestace určuje zkoušející či zkušební komise a bude vás o ní v nejbližší době informovat. Nemusíte však mít obavu, že by vás případné změny měly nějak znevýhodnit. Naopak, půjde o to atestace administrativně a technicky hladce zvládnout. Pokud by tomu mělo být podle vašeho názoru jinak, neváhejte se na mě obrátit. Atestace vypsané do hlavní budovy na Palachově náměstí proběhnou buď na jiném místě, nebo budou převedeny do online formy. O veškerých změnách budete včas informováni. Zkoušející nebo jiná pověřená osoba vás kontaktuje i v případě, že se termín a forma nebudou měnit, aby vás ujistil/a, že vše platí. O chodu studijního oddělení ještě dostanete detailní informaci z děkanátu.

Přeji vám mnoho úspěchů v atestacích.

 

Václav Horčička

Úvod > Nástěnka > Sdělení ředitele Ústavu světových dějin studujícím