Pracovní setkání řezenských a pražských historiků středověku

Ve dnech 6. až 10. listopadu 2023 proběhlo na univerzitě v Řeznu pracovní jednání českých a německých historiků středověkých dějin, které společně organizoval Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschite UR (Prof. Dr. Jenny Rahel Oesterle-El Nabbout) a Seminář středověkých dějin ÚSD FF UK (doc. Drahomír Suchánek a doc. Václav Drška). Na setkání mj. vystoupili se svými vědeckými projekty tři doktorandi Semináře středověkých dějin – Mgr. Zuzana Bolerazká, Mgr. Oto Mestek a Mgr et Mgr. Martin Šenk. Akce navazovala na workshop z loňského roku a je součástí rozvíjející se spolupráce obou středověkých historických pracovišť.

Informace k setkání v Řezně naleznete ZDE.

 

Úvod > Nástěnka > Pracovní setkání řezenských a pražských historiků středověku