BZK a SZZK leden/únor 2024

HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
22. 1. – 9. 2. 2024 Pondělí 18. prosince 2023 Středa 6. 12. 2023

 

HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA (HES)

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
22. 1. – 9. 2. 2024 Pondělí 18. prosince 2023 Středa 6. 12. 2023

 

HISTORIE (HIS)

Pro zimní termín státnic odevzdávejte na ÚHSD všechny bakalářské práce oboru historie – i ty, které vede vyučující z ÚSD nebo ÚČD.

Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:

  • Vlastní řešení práce
  • Abstrakt v češtině
  • Abstrakt v angličtině
  • Nepovinně: samostatné přílohy k práci
  • Bakalářské práce pro obor HES a diplomové práce oboru HOD je možné pro zimní termín státnic odevzdávat v elektronické podobě nahráním do SIS a v tištěné podobě odevzdáním na sekretariát USD ve dvou svázaných výtiscích nejpozději do 18. prosince 2023.

 

 

Úvod > Nástěnka > BZK a SZZK leden/únor 2024