Vydání knihy Habsburská šlechta profesora Jana Županiče

V nakladatelství Pankrác vyšla nová monografie profesora Jana Županiče Habsburská šlechta.

Po staletí představovala šlechta tradiční vedoucí vrstvu evropské společnosti.  Zatímco ve starší době se se šlechtickým titulem spojovala i významná privilegia zejména v politické a právní oblasti, po roce 1848 se šlechtictví v podunajské monarchii proměnilo ve zvláštní druh státního vyznamenání, které se od ostatních lišilo především svým dědičným charakterem. Snad právě proto si zachovalo svou prestiž a mnoho významných a bohatých osob neváhalo vyložit značnou námahu, aby se do řad šlechty dostala.

Kniha je vůbec první podrobnou analýzou vývoje šlechty a šlechtické politiky v Rakousku a Uhrách v tzv. dlouhém 19. století. Na základě zevrubného rozboru archivních pramenů řeší nejen otázku udílení titulů či hierarchii šlechtické obce, ale také šlechtickou titulaturu či společenské postavení osob oceněných šlechtickým titulem.

ŽUPANIČ, Jan. Habsburská šlechta. Proměna elit podunajské monarchie v dlouhém 19. století, Praha : Agentura Pankrác, 2023, 896 stran, ISBN 978-80-86781-44-0

Úvod > Nástěnka > Vydání knihy Habsburská šlechta profesora Jana Županiče