BZK a SZZK v září 2021

  • HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)
Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
1. 9. – 10. 9. 2021 pondělí 16. srpna 2021 úterý 13. 7. 2021

 

  • HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA (HES)
Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
1. 9. – 8. 9. 2021 pondělí 16. srpna 2021 úterý 13. 7. 2021

 

HISTORIE (HS)

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
6. 9. – 7. 9. 2021 pondělí 16. srpna 2021 úterý 13. 7. 2021

 

Pro zářijový termín státnic odevzdávejte na ÚSD všechny bakalářské práce – i ty, které vede vyučující z ÚČD nebo ÚHSD.

Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:

  • Vlastní řešení práce
  • Abstrakt v češtině
  • Abstrakt v angličtině
  • Nepovinně: samostatné přílohy k práci.
  • Práce je možné pro zářijový termín odevzdávat pouze v elektronické podobě nahráním do SIS a to nejpozději do 16. srpna 2021.

 

Úvod > Nástěnka > BZK a SZZK v září 2021