The Frustrated Peace? – nový sborník z proběhlé mezinárodní konference

V nakladatelství New Academic Press vyšel sborník The Frustrated Peace? The Political, Social and Economic Impact of the Versailles Treaty, editorovaný Václavem Horčičkou, Janem Němečkem, Marijou Wakounig, Vojtěchem Kesslerem a Jaroslavem Valkounem.

Jedná se výstup z mezinárodní vědecké konference The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe pořádané Ústavem světových dějin a Historickým ústavem Akademie věd ČR ve dnech 26. a 27. září 2019 (více informací o konferenci naleznete ZDE).

Průvodní leták k vydání sborníku naleznete k dispozici zde.

Úvod > Nástěnka > The Frustrated Peace? – nový sborník z proběhlé mezinárodní konference