Celostátní výstražná stávka

Dne 17. října 2023 se naprostá většina pracovníků Ústavu světových dějin FF UK připojuje k celostátní výstražné stávce vyhlášené Vysokoškolským odborovým svazem a zároveň k celodenní stávce na FF UK, jejímž cílem je upozornění na podfinancování sektoru vysokého školství ze strany Vlády ČR.

V den stávky nebudou na ÚSD probíhat výuka ani konzultace.

Ústav světových dějin tímto vyzývá studenty, aby se zúčastnili protestního shromáždění, které se bude konat od 14 hodin před hlavní budovou fakulty na Náměstí Jana Palacha.

Bližší informace k požadavkům a průběhu stávky:

https://hodinapravdy.cz/

https://odbory.ff.cuni.cz/

Úvod > Nástěnka > Celostátní výstražná stávka