Mezinárodní workshop „Politicky motivované násilí v jihovýchodní Evropě ve 20. století“

Srdečně zveme na mezinárodní workshop

Politicky motivované násilí v jihovýchodní Evropě ve 20. století

Akce se koná v úterý 8. listopadu od 11. hod.

na adrese nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, (Historický kabinet – 2. patro, č. dveří 203)

 

Výzkumný seminář se zaměří na různé formy a konkrétní příklady politicky motivovaného násilí, které v průběhu 20. století zásadně ovlivňovalo vývoj v jihovýchodní Evropě. Pozornost je přitom věnována nejen ideologickým motivům a argumentům, kterými se zaštiťovali původci tohoto typu násilí, ale i jeho metodám a praktické realizaci. Jednotlivé příspěvky tedy mají za cíl představit jak tradiční kategorie „pachatelů“ a „obětí“ politicky motivovaného násilí, tak i širší kontext násilných excesů, akcí a kampaní, za kterými nestál jen státní či mocenský aparát, ale i řada dalších, méně známých aktérů. Výzkumný seminář tak má prezentovat novější badatelské přístupy snažící se jak o analýzu specifik rozličných typů politicky motivovaného násilí v jihovýchodní Evropě, tak o zachycení jejich paralel, přesahů a vzájemných souvislostí. Tímto způsobem bude kladen důraz na kontinuitu či dokonce repetitivní charakter násilných aktivit, a to v kontrastu vůči dosud převládajícímu vnímání akcentujícímu hlavně jejich izolovanost a nahodilost. Výzkumný seminář je určen nejen zájemcům z řad odborné veřejnosti, ale i studentům magisterského a doktorského studia.

Workshop bude probíhat v jazycích jihoslovanského areálu.

11:00   Zahájení

11:15   Borut Klabjan (Znanstveno-raziskovalno središče Koper): Politično nasilje na območju severnega Jadrana (Trst, Primorje, Istra) po prvi svetovni vojni

12:15   Martin Previšić (Sveučilište u Zagrebu): Jugoslavenski staljinizam i političko nasilje

13:15   Amir Krpić (Univerzitet u Tuzli): Posjedovanje oružja u Bosni i Hercegovini i pristup austro-ugarske uprave (1878–1914) – ishodišta za istraživanje

14:00   Jan Pelikán (Univerzita Karlova): Političtí vězni v Jugoslávii počátkem 80. let 20. století

14:45   Závěrečná diskuze

Úvod > Konference a workshopy > Mezinárodní workshop „Politicky motivované násilí v jihovýchodní Evropě ve 20. století“