Zrušení výuky doc. Dršky a dr. Suchánka

V úterý, dne 8. listopadu, se ruší výuka doc. Dršky s výjimkou předmětu Úvod do studia historie, který proběhne dle rozvrhu.

V úterý, dne 8. listopadu, se ruší výuka předmětu Náboženství v dějinách Evropy dr. Suchánka. Ve čtvrtek, dne 10. listopadu, se ruší výuka předmětů Seminář ze světových středověkých dějin a Evropské středověké dějiny I. dr. Suchánka. Přednáška ke Světovým středověkým dějinám proběhne dle rozvrhu.

Úvod > Nástěnka > Zrušení výuky doc. Dršky a dr. Suchánka