Nová kniha Ondřeje Vojtěchovského a Jana Pelikána „V čase odkvétání. Československo a Jugoslávie v období pozdního socialismu, 1969-1989“

Kniha se zabývá vztahy Československa a Jugoslávie v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, kdy v nich vládnoucí socialistické režimy vstoupily do období tzv. pozdního socialismu. Kromě politické roviny tato monografie sleduje, jak se kontakty mezi oběma socialistickými federacemi odvíjely v širší společenské a kulturní perspektivě. Věnuje se tak fenoménům jako jsou cestování, turismus, pracovní migrace a kulturní výměna. Prostřednictvím analýzy mnohovrstevných vztahů autoři zkoumají vzájemnou reflexi na úrovni vládnoucích elit i širších společenských struktur. Docházejí k závěru, že pro oba socialistické režimy, československý reálný socialismus i jugoslávský samosprávný socialismus, bylo vzájemné srovnávání, vymezování a poměřování vlastních výkonů důležitým nástrojem při formování a znovupotvrzování jejich identity. Kniha je hlavním výsledkem projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky.

Více o knize naleznete na tomto odkazu.

Úvod > Nástěnka > Nová kniha Ondřeje Vojtěchovského a Jana Pelikána „V čase odkvétání. Československo a Jugoslávie v období pozdního socialismu, 1969-1989“