Anglický překlad kolektivní monografie ,,Čechoslovakismus“

V nakladatelství Routledge vychází kolektivní monografie „Czechoslovakism“, která je anglickým překladem původně česky vydané publikace „Čechoslovakismus“ (Praha, NLN, 2020). Kniha obsahuje studie českých, slovenských i zahraničních autorů věnované dějinám ideje československé národní a státní jednoty v 19. a 20. století. Do svazku přispěli rovněž Ondřej Vojtěchovský, Jan Pelikán a Boris Mosković kapitolou o fenoménu jihoslovanství a jugoslávství. Tzv. jugoslavismus představují jako historickou paralelu vůči československé myšlence, zároveň však poukazují na specifické rysy, které jeho ideologii i praxi od čehoslovakismu výrazně odlišovaly.

Odkaz na knihu v nakladatelství Routledge naleznete zde.

Úvod > Nástěnka > Anglický překlad kolektivní monografie ,,Čechoslovakismus“