BZK a SZZK v září 2020

  • HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)
Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
10. 9. 2020 pondělí 17. srpna 2020 úterý 14. 7. 2020

 

  • HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA (HES)
Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
9. 9. 2020 pondělí 17. srpna 2020 úterý 14. 7. 2020

                               

  • HISTORIE (HS)
Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
7. 9. – 8. 9. 2020 pondělí 17. srpna 2020 úterý 14. 7. 2020

 

Pro zářijový termín státnic odevzdávejte na ÚSD všechny bakalářské práce – i ty, které vede vyučující z ÚČD nebo ÚHSD.

 Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:

  • Vlastní řešení práce
  • Abstrakt v češtině
  • Abstrakt v angličtině
  • Nepovinně: samostatné přílohy k práci.
  • Práce je možné pro zářijový termín odevzdávat pouze v elektronické podobě nahráním do SIS a to nejpozději do 17. srpna.

 

Úvod > Nástěnka > BZK a SZZK v září 2020