Nový ředitel Ústavu světových dějin

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jmenoval ke dni 1. září 2020, kdy vyprší tříleté funkční období dosavadního vedoucího, novým ředitelem Ústavu světových dějin pana PhDr. Ondřeje Vojtěchovského, Ph.D.

Úvod > Nástěnka > Nový ředitel Ústavu světových dějin