Uskupení CENTRAL vypsalo výzvu na podporu juniorského výzkumu

Uskupení CENTRAL (spolu s UK tvoří toto uskupení Humboldt Universität zu Berlin, Universität Wien, ELTE University Budapest a University of Warsaw)nabízí možnost vědeckého výzkumu studentským skupinám vedeným mladými vědci, tzv. CENTRAL-Kollegs 2019. Výzva je otevřena všem vědeckým disciplínám. Skupiny jsou složeny z junior researchers (doktorand či postdok) + studentů z minimálně tří partnerských univerzit (Humboldt Universität musí být zastoupena vždy).

Realizace projektů sestává z půlročního výzkumu (srpen-prosinec 2019) započatého a ukončeného třídenním workshopem na HU Berlin a na jedné z ostatních členských univerzit. Podrobné informace o výzvě i o financování naleznete v příloze, stejně jako formulář přihlášky.

Přihlášku včetně všech požadovaných dokumentů (viz text výzvy) posílejte podle instrukcí paní Aleksandře Laski (aleksandra.laski@hu-berlin.de), v kopii uveďte pí Lemeškinovou z FF UK: michaela.lemeskinova@ff.cuni.cz.

Termín uzávěrky je 21. 7. 2019

Application Form_CENTRAL_Kolleg2019 Announcement CENTRAL-Kollegs_2019_Final

Úvod > Nástěnka > Uskupení CENTRAL vypsalo výzvu na podporu juniorského výzkumu